Hopp til innhold

Skilsmisseavtalen forklart på en-to-tre

LONDON (NRK): Hva er det Mays skilsmisse med EU egentlig går ut på?

May med brexitavtale

MÅ OVERBEVISE: Statsminister Theresa May på vei til Underhuset for å forsøke å overbevise de folkevalgte om at de bør stemme på den fremforhandlede brexit-avtalen.

Foto: Tolga Akmen / AFP

Hva går avtalen ut på?

1. Skilsmisseregningen

Utkastet til skilsmisseavtalen med EU legger til grunn at Storbritannia skal betale 39 milliarder pund for de framtidige EU-tiltakene de har vært med på å vedta som EU-medlem.

2. EU-borgeres rettigheter

Det skal ikke lenger være fritt fram for EU- og EØS-borgere å bosette seg og arbeide i Storbritannia. Først må man må gjennom et noe omfattende registreringsprogram.

3. Overgangsfase på to år

Storbritannia vil ha en overgangsfase på to år, da de i praksis vil være et EU-land, men uten å ha noe stemme i EUs organer. Dersom skilsmisseavtalen går gjennom, så starter arbeidet med en endelig avtale om forholdet mellom Storbritannia og EU etter brexit.

I tillegg: Storbritannia skal fortsatt være en del av EUs tollunion dersom EU og Storbritannia ikke klarer å lage en handelsavtale seg imellom, som sikrer en sømløs og åpen grense mellom Irland og Nord-Irland.

Ingen av partene skal kunne trekke seg fra denne ordningen uten at det er enighet om det. Ordningen skal overvåkes av et eget organ.

Avtalen gjelder for hele Storbritannia og ikke bare for Nord-Irland. Frykten var at det i så fall ville føre til at Storbritannia gikk opp i limingen.

Brexit
Foto: Paul Faith / AFP

Hva er viktigst for Storbritannia?

1. Kontroll med egne grenser

Brexit handlet for mange briter om å stanse det de mente var en for stor bølge av østeuropeisk innvandring til Storbritannia, for eksempel fra Polen.

Nå skal EU-borgere gjennom et omfattende registreringssystem før de får lov til å slå seg ned i Storbritannia. Storbritannia har forsikret om at nordmenn fortsatt er velkomne til å bo, jobbe og studere i landet.

2. Kontroll med egne penger og lovverk

Som ikke-medlemmer av EU vil Storbritannia etter alt å dømme betale inn langt mindre til EUs felleskasse enn i dag. Pengene de sparer, skal blant annet gå til helsevesenet lover den britiske regjeringen

3. Kontroll med eget lovverk

Storbritannia er inne i en prosess der de skal klippe og lime fra EUs lover og regler fordi de ikke har sitt eget lovverk. På sikt skal de utvikle sine egne.

Bilde
Foto: Matt Dunham / AP

Hva skjer videre?

1. Ekstraordinært toppmøte

25. november skal det holdes et ekstraordinært toppmøte i EU. På forhånd skal alle de 26 gjenstående medlemslandenes folkevalgte ha sagt sitt om avtalen.

2. Krigen i Westminster

18. desember skal politikerne i det britiske Underhuset stemme over brexit-avtalen. Men partiene er splittet, og utfallet er usikkert.

3. Brexit-dagen

29. mars 2019 klokken 11 skal Storbritannia forlate EU.

Avtalen som er til behandling nå, er som nevnt over bare en avtale som regulerer selve utmeldelsen av EU.

Når og hvis den blir undertegnet, starter en ny forhandling om selve handelsavtalen mellom EU og Storbritannia.

Brexit
Foto: Tim Ireland / AP

SISTE NYTT

Siste nytt