May-seier i regjeringen, fikk støtte til brexit-avtale

Etter et langt skjebnemøte for regjeringen, fikk statsminister Theresa May sine statsråders støtte til forslaget til britenes skilsmisse fra EU. Samtidig forsøker brexit-forkjempere å samle støtte for å få kastet May.

Statsminister Theresa May vant frem og sikret seg regjeringenes støtte til brexit-avtale. På forhånd var det usikkert hva utfallet ville bli.

Den britiske regjeringen satt samlet i nesten fem timer og diskutert avtaleutkastet som ble kjent i går kveld. Like før klokken 20.30, flere timer på overtid, kom statsminister Theresa May ut av den velkjente svarte statsministerdøren i Downing Street nr. 10.

Der gjorde hun det klart at regjeringen etter en lang, detaljert og krevende diskusjon har gitt sin godkjennelse av avtaleutkastet, som statsrådene fikk lese én og én i går kveld.

Avtaleutkastet det er snakk om handler om vilkårene som vil gjelde i overgangsperioden fra 29. mars 2019, når Storbritannia går ut av unionen, og frem til 31. desember 2020. I løpet av denne tiden skal det etter planen forhandles om det endelige fremtidige forholdet mellom unionen og eks-medlemmet.

– Regjeringens felles beslutning er at vi skal godkjenne avtaleutkastet, sa statsministeren.

Dette er et viktig og avgjørende steg fremover, men jeg legger ikke skjul på at det som venter i dagene som kommer vil bli krevende, understreket May.

Korrespondent Philip Lote forteller om hovedpunktene i utkastet til brexit-avtalen.

Korrespondent Philip Lote forteller om hovedpunktene i utkastet til brexit-avtalen.

Kritiske partifeller

For samtidig som at regjeringsmøtet trakk ut på overtid, vokste ryktene om at Mays konservative partifeller forsøker å samle støtte til en mistillitsavstemning, mot statsministeren.

– Statsministerens stilling er høyst, høyst usikker. Westminster er full av rykter om statsministerens fremtid, om hvem som kommer til å gjøre hva og det at hun (statsministeren red.anm.) har provosert representanter fra en rekke fløyer i partiet, sier talsmann Sammy Wilson for det nordirske partiet DUP, som er del av Mays regjeringsgrunnlag i parlamentet.

Lederen for DUP, Arlene Foster, skal ha møte med Theresa May i kveld. May er sterkt avhengig av DUPs stemmer i parlamentet.

Det har vært sterke spekulasjoner om statsråder kom til å trekke seg, for å markere sin uenighet med forhandlingsresultatet, men så langt har ingen kunngjort sin avgang. Det var heller ingen som truet med det under regjeringsmøtet, ifølge lekkasjer.

Ifølge Sky News var rundt 10 statsråder svært kritisk til avtaleteksten og ønsket ikke å godkjenne den, men May fikk med seg et flertall av statsrådene slik at avtalen til slutt ble godkjent.

Full forvirring

Mays kunngjøring om hva regjeringen hadde kommet til ble først meldt utsatt en time, før det kom beskjed fra statssekretær Nick Hurd om at det hele var avlyst, før det igjen kom kontrabeskjed om at statsministeren ville gi en kort uttalelse.

Årsaken til forvirringen var at opposisjonspartiene forlangte at statsministeren skulle orientere dem først om hva regjeringen har falt ned på når det gjelder avtaleutkastet. Det skjer ikke før torsdag.

Laster Twitter-innhold

May var også i det britiske parlamentet tidligere i dag, for å svare på spørsmål fra de folkevalgte om avtaleutkastet. Støtten var heller ikke der overveldende.

Labour-leder Jeremy Corbyn hamret løs på statsminister Theresa Mays utkast til EU-avtale.

Labour-leder Jeremy Corbyn har tidligere hamret løs på statsminister Theresa Mays utkast til EU-avtale.

– Etter to år med klønete forhandlinger har regjeringen mislyktes, fastholdt Labours partileder Jeremy Corbyn.

– May stiller parlamentet overfor et falsk valg mellom en dårlig avtale og ingen avtale. Til og med konservative parlamentarikere sier dette tilbudet fra statsministeren er et valg mellom det verste av alle verdener og noe som vil få katastrofale konsekvenser, sa Corbyn, som håper å etterfølge May som statsminister hvis den konservative regjeringen faller på brexit-avtalen.

Også partifeller fra de konservative gikk til angrep på May. Flere har allerede sagt at de vil stemme mot avtalen, deriblant tidligere utenriksminister Boris Johnson som mener Storbritannia nå blir en vasallstat under EU.

Tollunion skaper trøbbel

May derimot mener at avtalen sikrer at Storbritannia vil ta tilbake kontrollen over «egne grenser, egne lover og egne penger». Britene vil gå ut av EUs tollunion, EUs felles fiskeripolitikk og EUs felles jordbrukspolitikk, forsikrer hun.

Storbritannias statsminister Theresa May ble grillet om utkastet til EU-avtale i Underhuset.

Storbritannias statsminister Theresa May ble grillet om utkastet til EU-avtale i Underhuset.

Avtalen legger opp til en midlertidig tollunion for å løse problemet med irskegrensen, hvor Irland forblir i EU mens Nord-Irland følger Storbritannia ut av unionen.

Ingen av partene ønsker en ny fysisk sperret grense mellom Irland og Nord-Irland på bakgrunn av toll- og visumproblematikk. Grensespørsmålet er nemlig nedfelt i Langfredag-avtalen, som danner grunnlaget for freden i Nord-Irland.

Ifølge lekkasjer skal avtaleutkastet inneholde en klausul om at hvis det i løpet av overgangsperioden ikke oppnås enighet om en handelsavtale som sikrer en sømløs grense mellom Irland og Nord-Irland, vil Storbritannia forbli medlem av tollunionen.

Dette provoserer hardnakkede brexit-ere, ikke minst i Mays egne rekker.

Heller ikke det skotske nasjonalistpartiet SNL er fornøyd. Skottlands førsteminister Nicola Sturegon sier at avtaleutkastet er dårlig for Skottland, og vanskelig å stemme for. Et flertall av skottene ønsket å forbli i EU, og har vært motstandere av brexit-prosessen.

Grenseskilt mellom Nord-Irland og Irland

Skiltet advarer om hva som kan bli konsekvensen hvis det ikke blir noen grenseavtale mellom Storbritannia og EU.

Foto: Paul Faith / AFP

Irene skal stemme over avtalen

– Avtaleutkastet gir legitimitet til Storbritannias uttreden av EU. Vi kan nå starte forhandlingene om en fremtidig handelsavtale, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier og bad det britiske parlamentet være seg sitt ansvar bevisst.

– Forhandlerne og forhandlingsteamene har tatt sitt ansvar, den britiske regjeringen har med sin beslutning i kveld tatt sitt ansvar, nå må alle på begge sider ta sitt ansvar, sa Barnier og ville ikke svare på hva EU vil gjøre hvis det britiske parlamentet ikke godkjenner skilsmisseavtalen.

Han understreket at EUs mål er å få et nært samarbeidsforhold med Storbritannia, selv om de ikke lenger skal være medlem av EU.

Planen er at en avtale som regulerer det fremtidige forholdet mellom unionen og eksmedlemmet skal være klar innen utgangen av 2020, men partene kan bli enige om en forlenget overgangsperiode hvis det viser seg nødvendig, opplyste sjefforhandleren.

Dette forholdet og mange andre er regulert i avtaleutkastet som EU-kommisjonen i kveld offentliggjorde.

EU har holdt av 25. november som dato for et mulig ekstraordinært toppmøte om det fremforhandlede avtaleutkastet og sjefen for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker bekreftet i kveld at det blir kalt inn til et møte.

Den irske statsministeren Leo Varadkar sier at hans regjering er fornøyd med avtaleforslaget, inkludert løsningen på det problematiske grensespørsmålet.

Det irske parlamentet skal stemme over avtaleteksten som del av EU-prosessen. Men Varadkar understreker at det fortsatt er mye som kan gå galt de neste dagene.

Følg utviklingen her: