Hopp til innhold

Russland ikke informert om kampflybombing i Troms

Amerikanske kampfly slipper bomber mot bakkemål under den amerikanskledete øvelsen «Northern Screen» i Nord-Norge. Russland er ikke informert.

De amerikanske kampflyene vil slippe bomber under øvelsen Northern Screen

De amerikanske kampflyene vil slippe bomber under øvelsen Northern Screen som startet mandag.

Foto: REBEKAH A. WATKINS / AFP

Samtidig som Midt-Norge forbereder seg på Nato-øvelsen Trident Juncture, pågår en annen øvelse lenger nord.

Der deltar det atomdrevne hangarskipet «USS Harry S. Truman» som har beveget seg nordover for å delta i øvelsen som pågår i Troms. Øvelsen styres av USA og har fått navnet Northern Screen. Det skriver Forsvarets forum.

Under denne øvelsen skal kampflyene fra hangarskipet Harry S. Truman trene på å angripe bakkemål i Norge. Ifølge Forsvaret er ikke Russland informert om øvelsen.

Fra 17. oktober blir det daglig gjenomført tokt inn mot skytefeltene ved Setermoen i Indre Troms. De amerikanske flyene bruker skarpe våpen under angrepene.

– Det vil benyttes bomber under denne øvelsen. Dette er ikke en del av NATO-øvelsen Trident Juncture, det er alliert trening som foregår i Norge, sier Sven Harald Halvorsen, talsmann for Forsvarsstaben.

Sven Harald Halvorsen, talsmann for Forsvarsstaben

Sven Harald Halvorsen, talsmann for Forsvarsstaben

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Flyene som skal utføre øvelsestoktene mot Indre Troms vil være av typen F-18.

Det er blant annet fly av typen F-18 som skal utføre øvelsestoktene mot Norge.

Det er blant annet fly av typen F-18 som skal utføre øvelsestoktene mot Setermoen i Indre Troms.

Foto: ARIS MESSINIS / AFP

– Vi kommer hit blant annet fordi vi vil forsterke samarbeidet mellom amerikanske og norske styrker, samt å bli bedre til å operere i kaldt vær, som det kan være her i Nord-Norge på høsten og vinteren, sier kaptein Eric Andersen, sjef for Naval Beach Group i den amerikanske marinen.

Russland ikke varslet

Ifølge Forsvarets forum kommer det amerikanske hangarskipet til å bli liggende et sted i Vestfjorden mellom Lofoten og Salten i Nordland.

Det er første gang siden 1989 at et amerikansk hangarskip befinner seg så langt nord utenfor norskekysten.

Norske myndigheter har ikke varslet Russland om bombeøvelsen. Ifølge Forsvaret er øvelsen for liten til at russerne må informeres.

– Jeg vil ikke spekulere i om det kommer reaksjoner fra russerne. De følger nok med, sier Halvorsen.

Kampfly ombord på Harry S. Truman

Kampfly om bord på hangarskipet Harry S. Truman.

Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Under øvelsen Northern Screen vil russerne få god mulighet til å kartlegge amerikanernes operasjonsmønster. De kan få dokumentert og analysert hvordan kampflyene utfører angrep mot bakkemål fra et hangarskip.

US Marines deltar

I overkant av 700 marineinfanterister fra US Marines vil være en del av øvelsen. Sammen med dem vil også norske enheter fra Brigade Nord delta. Dette er soldater som utgjør den neste kontingenten som skal sendes fra Norge til Irak. Også Nord-Hålogaland Heimevernsdistrikt vil bidra med bakkestyrker.

En infanterist fra Brigade Nord under en tidligere øvelse

En infanterist fra Brigade Nord under en tidligere øvelse

Foto: HANDOUT / Reuters

De 700 soldatene fra US Marines som skal være med under Northern Screen, er en blanding av soldatene som allerede befinner seg på Setermoen og Værnes, samt noen som har kommet over fra USA.

SISTE NYTT

Siste nytt