NRK Meny
Normal

Russiske veier er Europas farligste

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Antall omkomne på europeiske veier synker kraftig. Men enkelte land i Øst-Europa sliter fortsatt med høye dødsstatistikker.

Ferske trafikkstatistikker fra EU viser at det samlet sett er en sterk nedgang i antall trafikkdrepte i Europa. I 1991 omkom 75.426 mennesker i trafikken i de 27 EU-landene. I 2009 var dette tallet redusert til under det halve – 34.500.

Dette er takket være holdningskampanjer, strengere lover og regler, bedre veier og sikrere biler med bedre sikkerhetsutstyr.

Men samtidig som europeiske veier blir tryggere, stiger antall trafikkdødstall på verdensbasis i takt med velstandsutviklingen og det faktum at flere har råd til motoriserte kjøretøy.

For sakte utbygd veinett

I det omfattende europeiske nettverket av veier, er det de russiske som er de farligste. Landet har den høyeste trafikkdødeligheten i forhold til antall innbyggere i Europa, og i 2007 omkom 25 personer per 100.000 innbyggere, viser tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Les også: Her er verdens farligste trafikk

WHO melder at hele 35.972 mennesker omkom på russiske veier i 2007, noe som tilsvarer 100 om dagen. Til sammenligning: Russland har bare to tredeler så mange registrerte kjøretøy som Tyskland – men nesten ti ganger flere årlige døde i trafikken.

Bilulykke i Russland

Russland sliter med Europas dystreste statistikk for dødstall i trafikken.

Foto: Mikhail Metzel / AP

I de fleste land i Vest-Europa har antallet trafikkdrepte sunket kraftig de siste tjue årene. Men etter at Sovjetunionen kollapset er trafikksituasjonen blitt mye verre for russerne.

Mye av dette skyldes at veinettet ikke bygges ut i takt med velstandsøkningen. Trafikkmengden i og rundt Moskva er beryktet for å være mye større enn hva det er kapasitet for.

Holdningskampanjer

I tillegg er fyllekjøring ansett for å være et stort problem i landet hvor befolkningstallet synker med 750.000 mennesker årlig. Russiske myndigheter har intensivert kampen mot trafikkdøden, og har nå kvesset tonen i holdningskampanjer og i størrelsene på bøtene. I tillegg har president Dmitrij Medvedev innført tiltak for å sikre raskere og bedre førstehjelp til trafikkofre.

Nabolandet Ukraina har den nest høyeste trafikkdødeligheten i Europa, og det er spesielt de myke trafikantene som får unngjelde. Ifølge estimater fra WHO mistet over 5000 fotgjengere livet i 2007, og dette utgjør over halvparten av alle landets trafikkdødsfall.

Russisk trafikk

Russland har bare to tredeler så mange registrerte kjøretøy som Tyskland – men nesten ti ganger flere årlige døde i trafikken.

Foto: ALEXANDER NATRUSKIN / REUTERS

Montenegro tar tredjeplass. 122 mennesker omkom i montenegrinsk trafikk i 2007 – og det i et land med omtrent like mange innbyggere som Oslo.

Norge mot ny bunnrekord

Norge befinner seg i den andre delen av skalaen, med 4,4 trafikkdrepte per 100.000 innbyggere.

2009 ga det laveste antall omkomne på norske veier siden 1954 – nemlig 212 personer. Etter første halvår av 2010 ligger også denne rekorden an til å ryke.

Norske myndigheter jobber ut i fra en nullvisjon, altså et mål om at antallet drepte og hardt skadde i trafikken skal være 0.

Som delmål på veien dit, har Stortinget vedtatt en ambisjon om at antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel innen 2020. Dette innebærer at antallet skal reduseres fra et forventet tall på 1150 i 2010 til maksimalt 775 i 2020.

Vil halvere igjen

EU opererer med en egen statistikk for dødstall i trafikken, som er oppdatert med 2009-tall. Unionen har jobbet målrettet med å få ned dødstallene, og har nå lagt planer for hvordan antall trafikkdrepte skal ytterligere ned neste 10 år.

Myke trafikanter

EU vil rette fokuset mot å bedre sikkerheten til myke trafikanter i den neste tiårsperioden.

Foto: YOSHIKAZU TSUNO / AFP

Planen er at antall trafikkdrepte skal halveres innen 2020.

EUs kommisjon for veisikkerhet er i sin tiårsplan spesielt opptatt av å få ned dødstallene for myke trafikanter og motorsyklister.

På 2000-tallet har det nemlig bare vært en ørliten nedgang i dødsulykker for mopedister og motorsyklister. Kommisjonen ønsker å innføre strengere krav til sikkerhetsutstyr. Det kan dreie seg om både airbager og avanserte bremsesystemer til motoriserte tohjulinger.

Må skjerpe sikkerheten for myke trafikanter

Kommisjonen mener også at det må legges et ekstra trykk på å bedre sikkerheten for fotgjengere og syklister.

– For mange er trafikkrisiko en viktig faktor for om de tør å sykle ute i trafikken. Ettersom lokale og nasjonale myndigheter av miljøhensyn forsøker å lokke flere til å sykle eller gå til jobben, stilles det krav til at de også øker sikkerheten for myke trafikanter, heter det.

I rapporten fra kommisjonen oppfordres det også til å se på hastighetsbegrensninger i biler – både av trafikksikkerhets- og miljømessige årsaker.

Den samlede trafikken i EU-området ga 34.500 dødsfall og 1,5 millioner skadde bare i 2007. Samfunnskostnadene var beregnet til svimlende 130 milliarder euro.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt