Her er verdens farligste trafikk

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Kina er det landet i verden som opplever flest trafikkdødsfall årlig - nemlig ufattelige 220.000 mennesker.

Blå symboler viser de landene hvor flest mennesker omkommer i trafikken årlig. Røde symboler viser hvor det dør flest i forhold til innbyggertallet i landet.

Tidligere denne uka offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå tall som viser at 96 personer omkom i trafikken på norske veier i første halvår – noe som er 20 færre enn gjennomsnittet ti siste år.

Spranget er gedigent fra norske veier til trafikksituasjonen i verdens to mest folkerike land, Kina og India. Ifølge estimater fra Verdens helseorganisasjon (WHO) omkom henholdsvis 220.783 og 196.445 mennesker i trafikken i de to landene i 2007.

Offisielle tall er halvparten så høye, men WHO stoler ikke på at innrapporteringsrutinene er gode nok i de to landene.

Dette betyr at det omkommer 600 kinesere i trafikken hver dag og 25 hver eneste time året igjennom.

PDF-dokument: Se WHOs fullstendige oversikt for hele verden

Trafikkulykke i Kina

Dette er ikke et uvanlig syn i Kina. I denne ulykken i Anhui-provinsen mistet ni mennesker livet.

Foto: STR / AFP

Hasardiøs affære

Amerikanske myndigheter advarer sine landsmenn som reiser på ferie til Kina mot trafikken der.

De påpeker at de fleste kinesiske sjåfører er ferske i trafikken og har mindre enn fem års erfaring bak rattet. Forkjørsrett blir i stor grad ignorert, og trafikkskilt blir gjerne ansett mer som veiledende enn forpliktende. Dødsulykker som følge av at kjøretøy beveger seg mot kjøreretningen er vanlig.

Men over halvparten av de 220.000 som årlig blir drept i Kina er fotgjengere eller mopedister. Respekten for fotgjengere er lav, og det å krysse en gate i en kinesisk by er regnet for å være en hasardiøs affære.

Land med flest drepte i trafikken årlig

Land med flest drepte i trafikken årlig

Land

Antall drepte*

Dødelighet**

Antall innbyggere

 Kina

 220.783

 16,5

 1.336.317.116

 India

 196.445

 16,8

 1.169.015.509

 Nigeria

 47.865

 32,3

 148.092.542

 USA

 42.642

 13,9

 305.826.246

 Pakistan

 41.494

 25,3

 163.902.405

 Indonesia

 37.438

 16,2

 231.626.978

 Russland

 35.972

 25,2

 142.498.532

 Brasil

 35.155

 18,3

 191.790.929

 Egypt

 31.439

 41,6

 75.497.913

 Etiopia

 29.114

 35,0

 83.099.190

*Estimater fra WHO for 2007.
**Antall drepte årlig pr. 100.000 innbyggere

Mer trafikkdød i fattige land

1,2 millioner mennesker omkommer i trafikken på verdensbasis årlig, og Verdens helseorganisasjon omtaler trafikkdøden som en epidemi som vokser i omfang.

For mens den rikere delen av verden har fått ned dødstallene, er de nå sterkt økende i fattigere land, hvor flere og flere går til anskaffelse av kjøretøy i takt med utviklingen i velstanden.

Indisk trafikk

Indisk trafikk kan være en salig miks av nye luksusbiler, rickshawer og fotgjengere.

Foto: Manish Swarup / Ap

Resultatet blir ofte utrente sjåfører i dårlige biler på et underdimensjonert veinett, som også benyttes av fotgjengere og syklister. 90 prosent av trafikkdødsfallene på verdensbasis inntreffer i de fattigste landene som bare svarer for halvparten av alle registrerte kjøretøy.

Hjelmpåbud kun for menn

Dette synes godt i et land som India, hvor dødstallene økt med 40 prosent på fem år. Landet er beryktet for sin hasardiøse trafikkultur. Landet har færre innbyggere enn Kina og bare halvparten så mange kjøretøyer, men omtrent like mange dødsfall.

Mangel på respekt for spillereglene i trafikken, lite bruk av sikkerhetsbelter og hjelm, samt lite politimyndigheter til å håndheve reglene, pekes også på som viktige årsaker til alle ulykkene. Mye skyldes også mangel på fokus fra myndighetene sin side.

- Vi har ikke noen vitenskapelig basert planlegging av trafikken, slik land i vesten har hatt siden 1930-tallet, sier Rohit Baluja, i FNs samarbeidsorgan for trafikksikkerhet.

Trafikk i India

Morgenrushet på New Dehli handler om altfor mange biler på altfor dårlige veier.

Foto: Gurinder Osan / AP

Ting blir neppe bedre av at innføringen av et hjelmpåbud for motorsyklister er redusert til å kun gjelde for menn. Dette skal ha skjedd etter et folkelig opprør fra familier som ikke har råd til å utstyre hele husstanden med dyre hjelmer.

Les også reportasjer om trafikken i India i The Boston Globe og The New York Times.

Eritrea har høyest dødelighet

Når det gjelder høyest antall drepte i forhold til antall innbyggere i landet, er det afrikanske land og Midt-Østen som skiller seg ut. Eritrea er helt i tet på denne statistikken, og landet opplever at 48 av 100.000 innbyggere dør i trafikken årlig.

WHO anslår at 2350 mennesker omkommer i trafikken årlig i et land med bare i overkant av 60.000 registrerte kjøretøyer.

Trafikkdødeligheten i Eritrea er dermed nesten ti ganger større enn i Norge, som befinner seg helt i den andre enden av skalaen med 5 drepte per 100.000 årlig.

Blant vestlige land skiller USA seg ut i negativ retning når det gjelder trafikkdødelighet. 13,9 døde pr 100.000 innbyggere er langt verre enn andre land det er naturlig å sammenligne dem med. 42.642 mennesker omkom på deres veinett i 2007.

Land med høyest trafikkdødelighet

Land med høyest trafikkdødelighet

Land

Dødelighet**

Antall drepte*

Antall innbyggere

Eritrea

48,4

2350

4.850.763

Egypt

41,6

31.439

75.497.913

Libya

40,5

2497

6.160.483

Afghanistan

39,0

10.593

27.145.275

Irak

38,1

11.059

28.993.374

Angola

37,7

6425

17.024.084

Niger

37,7

5357

14.225.521

Gambia

36.6

625

1.708.681

De forente arabiske emirater

37,1

1626

4.380.439

Iran

35,8

25.941

71.208.384

*Estimater fra WHO 2007
**Antall drepte årlig per 100.000 innbyggere

SISTE NYTT

Siste nytt