Russiske Maria Butina vedgår spionasje i USA

Den russiske studenten og våpenaktivisten Maria Butina erklærte seg i dag skuldig på eitt punkt i tiltalen om spionasje til fordel for Russland.

Maria Butina

Den våpenglade russiske studenten Maria Butina har gjort det klart at ho vil samarbeide med den amerikanske påtalemakta.

Foto: Pavel Ptitsin / AP

Dette skjedde i ein domstol i den amerikanske hovudstaden Washington DC i dag. Butina har vore fengsla sidan 17. august .

Tilståinga er del av ein avtale Butina har gjort med aktoratet i saka, og ifølgje Washington Post kan det føre til at 30-åringen kan utleverast til Russland i løpet av få månader. Forsvararen hennar trur ho kan bli dømd til fengsel i seks månader.

Avisa skriv også at ho er den første russaren som har sagt seg skuldig i forsøk på å påverke amerikansk politikk i tida rundt presidentvalet i 2016.

Maria Butina (rettsteikning)

Maria Butina i retten i dag, slik rettsteiknaren såg henne.

Foto: Handout / Reuters

– Vil samarbeide

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters gjorde ho det klart i retten i dag at ho ville samarbeide med amerikanske styresmakter.

Tidlegare denne veka avviste Russlands president Vladimir Putin på nytt at våpenaktivisten har nokon som helst tilknyting til dei russiske hemmelege tenestene. Også utanriksminister Sergej Lavrov har fleire gonger sagt at ho ikkje er spion, og han har bede om at ho blir sett fri.

Russiske styresmakter står også bak ein større kampanje på sosiale medium for å få sett Butina fri.

Maria Butina og Alexander Torsjin.

Maria Butina saman med Alexander Torsjin i Moskva i 2012.

Foto: Pavel Ptitsin / AP

Sjølv skal Maria Butina ha sagt til medstudentar på American University at ho «hadde ei direkte line opp til Vladimir Putin». Den amerikanske påtalemakta meiner ho har handla på ordre frå Alexander Torsjin, ein tidlegare parlamentarikar som er ein viktig støttespelar for Putin.

Han er no tilsett i den russiske sentralbanken, og i april i år sette amerikanske styresmakter han opp på ei liste over russarar det er innført sanksjonar mot.

Våpenaktivist

Den våpenglade 30-åringen frå dei sibirske skogane var ein ivrig forkjempar for meir liberale våpenlover i Russland, før ho reiste til USA. Her innleidde ho eit forhold til ein politikar i Det republikanske partiet, og ho skaffa seg innpass i den mektige våpenlobby-organisasjonen National Rifle Organisation (NRA).

Her skal ho blant anna gjort seg fortent til livsvarig medlemskap.

Det var i juli i år at Butina vart arrestert i Washington DC, sikta for å ha samla inn etterretningsinformasjon om amerikanske tenestemenn og politiske organisasjonar. Dette skal ho har gjort i ein treårsperiode medan ho budde samen med politikaren frå Det republikanske partiet.

SISTE NYTT

Siste nytt