Rik møter fattig: Luftfoto viser de sterke kontrastene mellom rike og fattige

Bilder tatt fra luften viser hvor tett på hverandre fattig og rik bor i store deler av verden. Ingenting viser bedre hvor enorme forskjellene er.

Rich Meets Poor

At det er store sosiale forskjeller i verden er ingen hemmelighet. Men sjeldent blir disse kontrastene tatt slik på kornet som fotograf Johnny Miller har klart med sitt prosjekt «Unequal Scenes».

Foto: Johnny Miller / mediadrumimages.com, Johnny Miller / mediadrumimages. / Johnny Miller / mediadrumimages.com

En skulle tro at bildene er redigert. To bilder tatt fra luften på to helt forskjellige plasser i verden. Deretter plassert ved siden av hverandre i Photoshop, og delt av en rett linje i perfekt asymmetri.

Men de sterke kontrastene er reelle og ikke redigert. Over hele verden møter rik og fattig hverandre, og i enkelte tilfeller er møtet så kontant, at det bare er et gjerde eller en gate som skiller.

Bildene som dronefotograf Johnny Miller har tatt, viser disse møtene i Sør-Afrika, Kenya, Mexico og til og med USA. NRK møtte Miller i Cape Town i fjor høst.

Miller bestemte seg for å ta fatt på prosjektet som han kaller «Unequal Scenes», eller «Ulike scener» oversatt til norsk, da han flyttet til Sør-Afrika for seks år siden.

Fotograf Johnny Miller har med en drone dokumentert de store kontrastene mellom rike og fattige i Mexico, India og deler av Sør-Afrika.

Kontrasten mellom rik og fattig i bilder.

Omringet av blikkskur

– Fra det øyeblikket du lander i Cape Town, så er du omringet av skur, forteller han.

– Bokstavelig talt. Blikkskur omringer flyplassen, og du må kjøre i rundt ti minutter forbi disse, før du kommer til mer velstående forstedene der mer privilegerte mennesker bor.

Fotografen forteller at han selv er en av de privilegerte menneskene, og at det er slik det et er i Sør-Afrika og mange deler av verden.

– Men jeg synes ikke det er i orden. For å sitere Barack Obama, så tror jeg at ulikhet er den definerende utfordringen til denne generasjonen, sier han.

Rich Meets Poor

I enkelte av bildene til Miller er kontrastene så sterke at man skulle tro at det dreier seg om to forskjellige fotografier. Her fra Mexico City.

Foto: Johnny Miller / mediadrumimages.com, Johnny Miller / mediadrumimages. / Johnny Miller / mediadrumimages.com

Lange undersøkelser

Han tenkte over hvor lett det var å bli vant til dette skarpe og tydelige skillet mellom rik og fattig i Cape Town, akseptere ulikheten. Så han bestemte seg for å ta dronen sin ut og fokusere på problemet.

– Og forandre folks perspektiv – bokstavelig talt. En dag i april 2016, gjorde jeg det, og prosjektet ble født, sier Miller.

Han bruker lang tid og mange verktøy på å finne det perfekte stedet å fotografere – folketellingstall, kart, nyhetsreportasjer og vanlige folk som han prater med.

– Når jeg har identifisert områdene jeg ønsker å fotografere, visualiserer jeg dem på Google Earth, og forsøker å kartlegge en rute for flygingen. Dette inkluderer å ta hensyn til lover om luftfart, luftsikkerhet, personlig sikkerhet, batteritid, vær, rekkevidde, vinkel, tid på døgnet og mange andre faktorer, forteller dronefotografen.

Loresho/Kawangare (Nairobi, Kenya) Rich Meets Poor

– De bildene som jeg føler har kraftigst virkning er de som er tatt rett ovenfra, og som viser de tydelige grensene mellom rik og fattig, sier Miller. Her fra Nairobi i Kenya.

Foto: Johnny Miller / mediadrumimages.com, Johnny Miller / mediadrumimages. / Johnny Miller / mediadrumimages.com

– Folk kan se seg selv reflektert i bildene

Siden har dronefotografen vært vitne til at prosjektet har tatt av ordentlig, både bokstavelig og billedlig talt. Det har fått internasjonal anerkjennelse og priser, og blitt omtalt i en rekke store medier.

– De bildene som jeg føler har kraftigst virkning er de som er tatt rett ovenfra, og som viser de tydelige grensene mellom rik og fattig, sier han.

Det kan være et gjerde, en vei eller våtmark. På hver side av disse skillelinjene er kontrastene store. Små skur eller fattige hus på den ene siden og store hus eller herregårder på den andre.

– Disse bildene virker sterkt inn på folk. Jeg tror de gjør ulikhet relevant – folk kan se seg selv reflektert i bildene, og det er forstyrrende, sier Miller.

Rich Meets Poor mumbai

Miller bruker lang tid og mange verktøy på å finne det perfekte stedet å fotografere. her fra Mumbai i India.

Foto: Johnny Miller / mediadrumimages.com, Johnny Miller / mediadrumimages. / Johnny Miller / mediadrumimages.com

SISTE NYTT

Siste nytt