Hopp til innhold

Rekordstore branner i Sibir – flere brannslukkere skal være i krigen i Ukraina

Antall skog- og torvbranner i Sibir så langt i år er dobbelt så høyt som i fjor. Noen av dem er såkalte «zombiebranner», branner som har ligget «i hi» siden i fjor og nå blusser opp igjen.

Satelittbilde av en brann øst for Dugda, øst i Sibir, 30. april.

Satellittbilde av en brann øst for Dugda, øst i Sibir, 30. april.

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima
  • Fra Sverdlovsk i vest til Yakutia i øst har det de siste ukene brent flere tusen skog- og torvbranner i Sibir.
  • I Novosibirsk-regionen har 433 skogbranner blitt slukket så langt i år, skriver Moscow Times.
  • I Omsk-regionen er det registrert nesten 300 gressbranner. Røyken har nådd byen Tyumen, 625 kilometer unna.
  • I byen Krasnojarsk har brannene gjort luften så dårlig at den er regnet som helsefarlig.
  • I det vestlige USA har satellittbilder påvist røyk fra branner i det østlige Sibir.

14 russiske regioner har innført forbud mot at folk besøker skoger og kjører utstyr inn i dem. Det melder nyhetsbyrået Ria Novosti.

Ifølge russisk Greenpeace er det over dobbelt så mange branner som det var i fjor. 2021 var ett av de verste skogbrann-årene Sibir har opplevd.

– Det er innenfor skogbrannsesongen, men det er en heftigere start enn andre år. Det sier seniorforsker ved Cicero, Marianne Tronstad Lund.

Hun er klimaforsker og leder det norske bidraget til Acrobear. Det er et fireårig forskningsprosjekt om branner i nordlige områder som flere land har gått sammen om.

«Zombiebranner»

Seniorforsker ved Cicero, Marianne Tronstad Lund

– Det er helt klart en trend i at områdene som brenner blir større, sier seniorforsker ved Cicero, Marianne Tronstad Lund.

Foto: Cicero

Mange av brannene i Sibir er såkalte «zombiebranner». Dette er branner som egentlig oppsto i fjor.

I løpet av vinteren har brannene ligget og glødet i torven under snøen. Når snøen nå har smeltet, blusser brannene opp igjen.

National Geographic skriver at disse brannene ikke er ukjente i nordlige områder, men at de er blitt langt hyppigere på grunn av klimaendringene.

– Det viser hvor raskt regionen endrer seg, sier Sander Veraverbeke ved Vrije-universitetet i Amsterdam.

Varmere og tørrere

De mange brannene skyldes vær som gjør at skogen og torven lett tar fyr.

– Jeg har ikke sett veldig nøye på forholdene i år, men meg bekjent har det vært varmere og tørrere enn normalen så langt i 2022, sier Tronstad Lund.

Hun sier at i alle de nordlige områdene, Canada, Alaska og Sibir, har det siden 2010 vært uvanlig mange og kraftige branner i løpet av sesongen.

– På grunn av global oppvarming har det vært endring på nordlige breddegrader med lengre perioder tørt vær og høyere temperaturer. Det legger til rette for økt risiko for skogbrann.

Satelittbiilde fra Nasa som viser en skogbrann øst i Mongolia. Det brente området er nesten 100 kilometer langt.

Satellittbilde fra Nasa som viser en skogbrann øst i Mongolia. Det brente området er nesten 100 kilometer langt.

Kjemper i Ukraina

Den russiske skogadministrasjonen sier at brannmannskaper er forberedt og i høyeste beredskap for å kjempe mot flammene.

Ifølge Washington Post skaper imidlertid krigen i Ukraina problemer. Vanligvis blir militære mannskaper og utstyr satt inn for å hjelpe brannfolkene med slukningsarbeidet.

Tusenvis av soldater hjelper hvert år brannfolkene. I tillegg blir militære helikoptre og fly satt inn. Nå er både soldater og utstyr overført til Ukraina.

Oberst Mark Cancian ved Center for Strategic and International Studies sier at det ikke er tvil om at krigen tapper Russland for store ressurser.

– De har flyttet mange tropper ut av landet. Tropper som måtte komme tilbake, vil være utslitte. Det gjør det vanskeligere å slukke brannene, sier Cancian.

Marianne Tronstad Lund mener at krigen også kan føre til at vi får vite mindre om brannene.

Mye av informasjonen kommer fra satellitter, men den landbaserte informasjonen kan være vanskelig.

– For eksempel lokale målinger av luftkvalitet og skader på infrastruktur. Den informasjonsflyten kan bli dårligere nå, sier hun.

Torvbranner gir mye utslipp

Mange av brannene som nå herjer i Sibir, er torvbranner som fører til særlig store utslipp av CO₂.

Torvmyrene er spesielt rike på CO₂ som er lagret i dem gjennom tusener av år. Når de så brenner, slippes den lagrede CO₂-en ut i atmosfæren.

Ifølge Nature førte torvbranner i Sibir i år 2020 til utslipp av 244 megatonn CO₂. Det er nesten fem ganger så mye som Norges årlige utslipp av klimagasser.

I tillegg kommer at det tar veldig lang tid før torvmyrene tar opp like mye CO₂ som før de brant. En vanlig skogbrann vil føre til store utslipp, men nye trær vil gro opp og fange CO₂ igjen.

Slik virker det ikke med torvmyrene. Når de brenner, blir CO₂-en i atmosfæren i uoverskuelig fremtid. Det som nå skjer i Sibir, kan dermed gi klimaet varige skader.

Kartet viser noen av områdene med mange branner de siste ukene.

SISTE NYTT

Siste nytt