Hopp til innhold

Over 6000 klimarelaterte katastrofer på 20 år – FN med advarsel

Klimaendringer har ført til dobbelt så mange katastrofehendelser de siste 20 årene som de foregående 20. Nå ber FN verden om å ta grep.

N3NxfddUQjw

Mange av gatene i byen Hue i Vietnam er under vann etter at en kraftig flom.

Foto: HOANG ANH / AFP

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Det er forbløffende at vi bevisst fortsetter å så frøene til vår egen ødeleggelse. Til tross for at vitenskapen og bevisene viser at vi gjør vårt eneste hjem til et ubeboelig sted for millioner av mennesker. Det sier leder for FNs kontor for kriserisikoreduksjon, Mami Mizutori.

Av 7348 registrerte katastrofehendelser mellom 2000 og 2019, var 6681 klimarelaterte hendelser. Flom og storm var de vanligste hendelsene, viser en ny rapport fra FN.

FN definerer en katastrofe som en hendelse hvor 10 eller flere personer er døde, 100 eller flere er berørt. I tillegg skal det være erklært unntakstilstand, eller være gitt en oppfordring til internasjonal bistand.

Katastrofene har siden 2000 krevd 1,23 millioner menneskeliv og rammet 4,2 milliarder mennesker. FN beregner at det økonomiske tapet etter ødeleggelsene er på rundt 1 640 milliarder dollar.

Ulike typer katastrofer i prosent

Ulike katastrofer som er registrert mellom 2000 til 2019.

Foto: Skjermbilde fra Human cost of disasters / FN

Manglende tiltak fra nasjoner

Rapporten viser at økende temperaturer fører til mer ekstremvær. Den viser også at politiske ledere ikke kommer med tiltak for å dempe virkningen av klimaendringene.

– God katastroferisikostyring avhenger av politisk ledelse og oppfyllelse av løftene som ble gitt da Parisavtalen ble vedtatt for fem år siden, sier Mizutori.

Utslippene må reduseres med 7,2 prosent hvert år i løpet av de neste 10 årene for å oppnå målet som står i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader, ifølge rapporten.

Sn639AdbtZI

Leder for FNs kontor for kriserisikoreduksjon, Mami Mizutori.

Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

– For å utrydde fattigdom og reduserer virkningene av klimaendringer, må vi sette allmennhetens beste over alle andre hensyn. Det sa FNs generalsekretær, António Guterres, under årets internasjonale dag for reduksjon av katastroferisiko.

Oversikt over katastrofer fra 1980-1999 og 2000-2019

Grafen viser forskjellen mellom katastrofehendelser i 1980–1999 og 2000–2019.

Foto: KJERMBILDE FRA HUMAN COST OF DISASTERS / FN

Kina og USA hardest rammet

Kina og USA er de to landene som har registrert flest katastrofehendelser de siste 20 årene. Kina topper listen med 577 hendelser. USA har 467.

Så langt i 2020 har Kina opplevd 21 store flommer. Det var også rekordhøyt vannivå i 33 kinesiske elver.

Glør fra skogbrannene lyser opp Bidwell Bar Bridge i Oroville i California

Glør fra skogbrannen lyste opp Bidwell Bar Bridge i Oroville i California tidligere i høst.

Tidligere i høst herjet nærmere hundre branner på vestkysten av USA. Uvanlig varme og tørre vinder fra øst ga ekstra energi til skogbrannene.

California guvernør, Gavin Newsom sa under skogbrannene at klimaendringer og en enorm tørke som har pågått i nesten 20 år har skylden for de massive brannene.

– Debatten rundt klimaendringer er over. Bare kom til California og se effektene med dine egne øyne, sa Newsom.

Siden 2000 har katastrofehendelser kostet USA over 1000 milliarder dollar. Mens Kinas kostnader er på 482 milliarder dollar.

SISTE NYTT

Siste nytt