Nye tall avviser pause i global oppvarming

Det har ikke vært noen pause i den globale oppvarminga, slik FNs klimapanel slo fast i 2013. Nye tall viser at temperaturen har økt like mye de siste tiåra som på andre halvdel av 1900-tallet.

Mera-isbreene i Nepal

Mera-isbreene i Dudh Kosi-bassenget i Nepal studeres av klimaforskere. Isbreene i området rundt Mount Everest kan komme til å minske med minst 70 prosent eller forsvinne fullstendig i løpet av dette århundre, advarte forskere 27. mai i år etter å ha sett på en ny modell om utviklingen i området.

Foto: PATRICK WAGNON/EUROPEAN GEOSCIENCES UNION / AFP
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Det er ingen merkbar nedgang i graden av oppvarming fra andre halvdel av det 20. århundre til de 15 første årene av det 21. århundre.

Det skriver en gruppe eksperter ledet av det USAs nasjonale hav- og atmosfære-administrasjon (NOAA) i en artikkel som er publisert i det naturvitenskapelige tidsskriftet Science.

Faksimile fra Science

«Lost and found: Earth's missing heat» er navnet på artikkelen i Science.

Foto: Faksimile fra Science

Resultatene er kommet frem etter nye analyser som er gjort på tusenvis av værstasjoner til vanns og til lands over verden.

Målt per tiår var temperaturøkningene fra 2000 til 2014 på 0,116 grader celsius, mens den var på 0,113 i perioden 1950–99.

– Om noe har temperaturene steget kraftigere de siste 15 årene enn de siste 65, sier klimaprofessor Mark Maslin ved University College London til di.se.

Klimafaglig sprengstoff

Bjørn Hallvard Samset

– De nye analysene av temperaturene på jorda er klimafaglig sprengstoff, mener klimaforsker ved Cicero, Bjørn Hallvard Samset.

Foto: CICERO / CICERO

Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker ved Cicero, er ikke overrasket over resultatene.

– Disse forskerne tar et av de mest omtalte fenomenene innen klimafaget de senere årene - den såkalte pausen i global oppvarming - og fjerner den helt, sier Samset.

Han påpeker at det i denne studien ikke er noen statistisk forskjell mellom den gjennomsnittlige oppvarmingen siden 1950, og den de finner for årene siden 1998.

– Dette er klimafaglig sprengstoff.

Klimaskeptikere fastholder kritikken

I 2013 konkluderte FNs klimapanel med at den globale oppvarmingen hadde flatet ut de siste 15 årene.

Denne teorien har vært mye brukt av klimaskeptikere.

Til tross for de nye tallene mener enkelte skeptikere at teorien om en pause fortsatt er gyldig, fordi oppvarmingen sannsynligvis har gått saktere etter år 2000 enn på 1980- og 1990-tallet.

– Det er interessant at en sammenligning med disse tiårene ikke ble tatt med i den nye undersøkelsen, sier klimaprofessor ved universitetet i Reading, Richard Allan, til nyhetsbyrået Reuters.

Gjørmeinsmurte indiske menn

India er inne i en hetebølge med temperaturer rundt 45 grader. Onsdag smurte en gruppe menn seg inn med gjørme for å kjøle seg ned ved Ganges' bredder i Allahabad. Den indiske vitenskapsministeren har gitt klimaendringer skylden for hetebølgen som har tatt livet av over 2500 mennesker.

Foto: Jitendra Prakash / Reuters

Nye målemetoder

Artikkelforfatterne mener at en av grunnene til at man har trodd det var mindre global oppvarming var nye målemetoder.

De siste årene er har man gått over til å måle havtemperaturer ved hjelp av ubemannede flytende bøyer som sender inn data.

Vann som blir målt med bøyer viser i gjennomsnitt 0,12 grader celsius lavere temperatur enn vann som er målt fra skip fordi skipsmotorene varmer opp vannet rundt.

Ingen pause i global oppvarming

Denne grafen viser temperaturstigningen etter de nye analysene.

Foto: NOAA's National Centers for Environmental Information

Må bekreftes av andre forskere

Klimaforsker ved Cicero, Bjørn Hallvard Samset, sier resultatene fra de amerikanske forskerne nå må kvalitetssikres av andre.

– Siste ord er ikke sagt med dette. Analysen er besnærende, men den må gjennomgås og gjentas av andre forskergrupper. Først da vil vi få et fullgodt inntrykk av om den nye temperaturserien - uten pause - blir standard, sier Bjørn Hallvard Samset.

SISTE NYTT

Siste nytt