Hopp til innhold

Nye EU-regler: Utenlandske lastebilsjåfører i Norge skal overvåkes

En ny EU-avtale får konsekvenser for utenlandske lastebilsjåfører på norske veier.

Trafikkontroll

Denne uken kom EU fram til nye rammer for transportbransjen, som blant annet innebærer bedre lønnsvilkår for utenlandske sjåfører.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Avtalen om en «veipakke» som EUs kommisjon, parlament og ministerråd har blitt enige om, sier blant annet at sjåfører skal ha krav på samme lønnsvilkår som landet de kjører i.

I tillegg strammer de inn på utenlandske sjåførers kjøring innad i et land, såkalt kabotasje, ved å følge med på sjåførenes posisjon.

Norges lastebileierforbunds direktør, Geir A. Mo mener de nye forslagene vil skape mer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportfirma.

– Det er teorien – hvis det skal bli slik i virkeligheten, må norske myndigheter legge opp til mer effektiv kontroll og norske kunder må ta sitt ansvar. Hvis ikke det skjer, blir dette kun et regelverk på papiret, sier Mo.

Innfører karantene

Reglene for kabotasjekjøring i Norge er i dag at EØS-sjåfører har adgang til å utføre midlertidig kabotasje, men det kan kun utføres maksimalt tre turer. Lossing av lasten etter den siste turen skal finne sted syv dager etter at den internasjonale frakten ble levert i Norge.

Mo forklarer at det er enkelt å «lure» dagens regelverk.

– De utkonkurrerer norske transportvirksomheter ved å gå rundt regelverket som finnes i dag. Det som nå vil skje, er at når man har kjørt disse tre turene, må man ha minst fire dager i utlandet før man tar med seg last til Norge igjen. Dermed blir det vanskelig for dem som har kabotasje som forretningsmodell, sier Mo.

Dette skal kontrolleres ved bruk av en såkalt smart-tachograf, som følger sjåførens posisjon.

Etterlyser mer digitalisering

Mo mener forslagene ikke bare handler om å forbedre sjåførenes arbeidsforhold, men å bedre hele næringen.

– Vi er positive til dette og at regelverket blir tydeligere, men vi er helt avhengig av at nasjonalstaten følger opp.

Han mener blant annet at mer digitalisering må til for å kunne drive bedre kontrollering.

– Det er snakk om enorme mengder lastebiler. Elektroniske fraktbrev burde vært obligatorisk for å lettere kunne spore og se om kabotasjen er lovlig.

En endelig avstemming er forventet i april 2020. Deretter kan reglene implementeres, sannsynligvis mot slutten av 2021.

SISTE NYTT

Siste nytt