Hopp til innhold

Nye dokumenter viser at USA visste om massemord i Indonesia

Amerikanske offiserer og diplomater kjente til massakrene der over en halv million mennesker ble drept i Indonesia i 1965–66 og støttet i flere tilfeller den indonesiske hæren som sto bak drapene.

Daværende generalmajor Suharto (t.v.)

Daværende generalmajor Suharto (t.v.) 6. oktober 1965 sammen med kommandøren av Sukarnos presidentgarde, general Sabur.

Foto: Ap

Det viser 39 amerikanske dokumenter som ble offentliggjort tirsdag.

Dokumentene gir ny kunnskap om det New York Times kaller «et anti-kommunistisk blodbad på minst en halv million indonesiere».

Massakrene fikk lite oppmerksomhet i samtiden og den dag i dag ønsker ikke indonesiske myndigheter at noen ser nærmere på massedrapene.

John Kennedy and President Sukarno

Under den kalde krigen var president Sukarno i USA oppfattet som ikke tilstrekkelig anti-kommunistisk. Her er han sammen med president John F. Kennedy under et besøk i USA 24. april 1961.

Foto: Anonymous / Ap

Verdens tredje største kommunistparti

Indonesia var i årene frem til 1965 styrt av president Achmed Sukarno. Han forsøkte å holde en nøytral linje mellom supermaktene og var en av grunnleggerne av den alliansefrie bevegelsen.

Samtidig var kommunistpartiet (PKI) en maktfaktor i landet. Indonesia hadde verdens tredje største kommunistparti, bare de regjerende kommunistpartiene i Kina og Sovjetunionen var større.

Oberstløytnant Untung i president Sukarnos livvakt

Oberstløytnant Untung i president Sukarnos livvakt ledet det mislykkede kuppet i oktober 1965 som førte til at minst en halv million mennesker ble drept.

Foto: PW / Ap

30. september 1965 prøvde en gruppe lavere offiserer, ledet av Oberstløytnant Untung i president Sukarnos livvakt, å ta makten i landet.

Kuppforsøket ble raskt slått ned, men den indonesiske hæren under ledelse av general Suharto, benyttet kuppet til å slå til mot kommunistene.

I løpet av et halvt år, fra oktober 1965 til mars 1966, ble minst en halv million mennesker drept. Noen kilder sier at tallene var langt høyere, mellom to og tre millioner drepte.

Dokumenter viser kjennskap

Et av dokumentene inneholder et telegram sendt fra den amerikansk konsulen i Surabaya 26. november 1965 der han viser til «indikasjoner på omfattende nedslakting» på Øst-Java.

Han legger til at opptil 15.000 kommunister kan ha blitt drept i en enkelt massakre.

I et telegram sendt fra den amerikanske ambassaden i Jakarta til utenriksdepartementet i Washington beskrives det hvordan indonesierne håndterer problemet med overfylte fengsler, skriver New York Times.

«Mange provinser ser ut til å løse dette problemet ved å henrette sine PKI-fanger, eller ved å drepe dem før de blir tatt til fange», heter det bifallende i telegrammet.

President Achmed Sukarno og Fidel Castro

President Sukarno besøkte Cuba og Fidel Castro i mai 1960 og han ble dermed den første statsleder som besøkte Cuba etter at Castro hadde tatt over makten 1. januar 1959. Castro-besøket var en av flere grunner til at Sukarno ikke ble ansett som tilstrekkelig anti-kommunistisk.

Foto: Anonymous / Ap

Krever alle dokumenter frigitt

John Rossa, professor i historie ved University of British Columbia i Vancouver, sier det er viktig å ha dokumentene som svart på hvitt viser USAs innblanding.

Faksimile av første side av et dokument fra det amerikanske utenriksdepartementet

Faksimile av første side av et dokument fra det amerikanske utenriksdepartementet som viser inngående kjennskap til den indonesiske hærens operasjoner for å arrestere eller drepe ledere i kommunistpartiet.

– USA fulgte det som skjedde tett og hvis det ikke hadde vært for landets støtte, kan man argumentere for at hæren aldri ville hatt selvtillit nok til å ta makten, sier Roosa, som har skrevet en bok om temaet.

Menneskerettsaktivister har reagert på offentliggjøringen av dokumentene med å kreve at USA og Indonesia frigir alle gjenværende hemmeligstemplede dokumenter om massakrene.

– De hemmeligstemplede dokumentene er avgjørende for å skrive en presis historie om drapene og straffe de ansvarlige, sier Andreas Harsono ved Human Rights Watch, til AFP.

SISTE NYTT

Siste nytt