Hopp til innhold

Ny studie: «Jetsetterne» står for halvparten av flyutslippene

Verdens flyselskaper står for utslipp på én milliard tonn CO₂ i året. En ny studie viser ekstreme skjevheter i hvem som står bak utslippene.

Et fly fra American Airlines på vei til landing i New York. Amerikanere står for den langt største delen av CO2-utslipp fra luftfart.

Et fly fra American Airlines på vei til landing i New York. Amerikanere står for den langt største delen av CO₂-utslipp fra luftfart.

Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

I den nye studien får begrepet «jetsettere» bokstavelig innhold.

Det er den rikeste ene prosenten som reiser verden rundt og står for 50 prosent av det totale CO₂-utslippene fra luftfart, skriver Forbes.

Studien, som er publisert i Global Environmental Change, er ledet av den tyske forskeren Stefan Gössling. Han er tilknyttet Vestlandsforsking og har forsket på transport og bærekraft i over 25 år.

Han innfører et nytt ord i utslippsdebatten, «superutslippere».

– Hvis man vil løse klimaendringene og vi må designe luftfarten på nytt, bør vi starte på toppen, der noen få superutslippere bidrar massivt til global oppvarming, sier Gössling til The Guardian.

Jetsetterne som er identifisert i studien flyr rundt 56.000 kilometer i året. Det tilsvarer tre langdistanse-flyginger i året og en kortdistanse-flyging i måneden.

Flertallet flyr ikke

Rundt 11 prosent av verdens befolkning reiste med fly i 2018. Bare 4 prosent reiste til andre land. Studien viser også at selv i de rikeste landene er det et flertall som ikke reiser med fly i det hele tatt.

53 prosent av amerikanerne og 65 prosent av tyskerne tok ingen fly i 2018. Likevel flyr amerikanerne langt mer enn andre.

Tall fra 2018 viser at en gjennomsnittlig amerikaner flyr 50 ganger så mange kilometer som en afrikaner i løpet av ett år.

Mener det ikke er «elitisme»

– I motsetning til flyselskapenes fortelling om at nesten alle flyr, kan vi vise at det bare er et mindretall av verdens befolkning, sier Gössling til CNN.

En talsperson for Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA tar avstand fra studiens fremstilling av flyreiser som noe bare de rikeste driver med.

– Anklagere om elitisme kan ha hatt noe for seg på 1950- og 1960-tallet. Men i dag er flyreiser en nødvendighet for millioner av mennesker, sier talspersonen til The Guardian.

2,5 prosent av CO₂-utslippene

Luftfarten slapp i 2018 ut 1,04 milliarder tonn CO₂. Det viser tall fra Our World in Data.

Det innebærer at luftfarten står for rundt 2,5 prosent av verdens totale CO₂-utslipp.

Luftfartens bidrag til den globale oppvarmingen er likevel høyere. Fordi utslippene foregår høyt oppe i atmosfæren er de mer skadelige.

Det er derfor vanlig å gange med 1,8 for å få frem klimaeffekten av utslippene fra luftfarten.

Grafene fra OurWorldinData viser hvordan utsllippene fra luftfarten har steget de siste tiårene.

Grafene fra Our World in Data viser hvordan utslippene fra luftfarten har steget de siste tiårene.

Foto: OurWorldinData

Vil bruke krisen til å endre

FNs organisasjon for luftfart ICAO anslår at utslippene fra internasjonal luftfart vil øke med mellom to og fire ganger dagens utslipp frem til 2050.

Beregningene bygger på forventet økning i passasjerer, men også på forventninger om mer klimavennlig teknologi.

På grunn av koronapandemien har antall flyreisende blitt halvert i 2020. Den endringen må man ta med seg videre, mener forskerne bak studien.

– De rike har altfor mye frihet til å tilpasse planeten vår i henhold til deres ønsker. Vi bør se denne krisen som en sjanse til å slanke lufttransporten, sier Gössling.

Han mener at det ikke vil være mulig å nå målene i Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen om man ikke gjør noe med jetsetterne.

– Det virker vanskelig, om ikke umulig, å nå FNs klimamål hvis man ikke gjør noe med superutslipperne, sier Gössling.

SISTE NYTT

Siste nytt