Hopp til innhold

Flypriser mer enn halvert på ti år: – Helt vanvittig

For å komme deg til New York trenger du bare å jobbe i vel én dag. For ti år siden måtte du jobbe i nesten tre.

Oslo Lufthavn Gardermoen.

Billige reiser fra Oslo lufthavn har blitt enda billigere i løpet av de siste ti årene.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Det er helt vanvittig. En slik reise bør være et privilegium man sjelden bruker, ikke som en langhelg i ny og ne, sier Anja Bakken Riise, leder for Framtiden i våre hender.

Det er hennes organisasjon som har utarbeidet en rapport om temaet.

Den har blant annet sammenlignet utviklingen i nordmenns lønnsnivå med utviklingen i flypriser fra Oslo til eksempelvis New York og Bangkok.

Leder av Framtien i våre hender, Anja Bakken Riise.

OPPGITT: Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, krever at myndighetene øker flypassasjeravgiften.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Krever regulering av pris

Riise ber om at myndighetene griper inn for å øke prisene.

Om en tar utgangspunkt i en vei fra Oslo til New York har prisen på de billigste reisene blitt halvert fra 3.502 kroner til 1.664 kroner mellom 2009 og 2019.

Sett i sammenheng med lønnsutviklingen i perioden viser det seg at en behøver å jobbe stadig mindre for å ha råd til å se Central Park og Empire State Building.

– Når vi vet at etterspørselen etter flybilletter til ferieformål påvirkes sterkt av prisnivået, må dette reguleres, sier Riise.

Hun mener blant annet at flypassasjeravgift på lange reiser må økes mer.

Stor prisendring for å få effekt

Seniorforsker ved Cicero, Borgar Aamaas, sier trafikkveksten de siste ti årene også har vært kraftig, særlig fordi nordmenn reiser på ferie til utlandet.

Ifølge ham er det ikke sikkert det hjelper å øke prisene.

Borgar Aamas

Seniorforsker Borgar Aamaas.

Foto: Cicero

– Jeg vil tro at det vil være en god del reising selv om prisene går opp. Det må ganske store prisendringer til for at det skal ha en effekt på hvor mye vi reiser, sier han.

Aamaas sier det finnes lite norsk forskning på akkurat det, men han viser til internasjonal forskning.

– Den viser at prisøkning har effekt på kort sikt, men når folk blir vant til prisene er ikke effekten så stor lenger.

Familietur til Bangkok tilsvarer et års utslipp

Om en familie på fire bestemmer seg for å ta turen fram og tilbake til Bangkok, med én mellomlanding, er utslippet på 15,2 tonn CO₂-ekvivalenter.

Dette er mer enn det gjennomsnittlige utslippet for en norsk person i løpet av et helt år.

Rapporten legger til grunn tall fra nettstedet ducky.eco som viser at det gjennomsnittlige utslippet per person i Norge ligge på 13,65 tonn CO₂-ekvivalenter.

Dette er beregnet på bakgrunn av at en også trekker inn utslippet til alt vi forbruker som er produsert utenfor Norge, i tillegg til utenlandsreiser.

Langt dyrere siden 80-tallet

Det er heller ikke tvil om at flybilletter har blitt enda billigere siden vi begynte å fly for å komme oss på ferie.

SAS-annonse i Aftenposten 19. februar 1983.

SAS-annonse i Aftenposten 19. februar 1983. Til tross for 36 år med prisstigning ville ikke prisene vært spesielt billige i dag.

Foto: Faksimile

I denne reklamen fra 1983 er det listet flere reisemål som også er populære i dag. Justert for prisvekst og rundet til nærmeste 50-lapp blir destinasjonene tur/retur med dagens verdi:

 • Athen – 9000
 • Budapest - 6000
 • Dublin – 4500
 • Lisboa – 6300
 • Paris – 4250
 • Nice – 5000
 • Milano – 5900
 • Roma – 6800
 • Wien – 4600
 • Zurich – 6100
 • Zagreb – 6300

Vi flyr stadig mer

Disse trendene henger sammen med at nordmenns appetitt for utenlandsferier de siste årene har økt betraktelig.

Økningen har i snitt ligget på 3,2 prosent årlig mellom 2007 og 2017.

Ifølge Transportøkonomisk institutt har for eksempel veksten i flyginger Nord-Amerika i samme periode vært på syv prosent årlig.

En naturlig konsekvens av dette er en økning i utslipp.

Ifølge Framtiden i våre hender har klimagassutslippene, om en kun regner med drivstoff som tankes i Norge for utenlandske flyginger, økt med 106 prosent fra 2002 til 2015.

– Internasjonale flyreiser må bli del av klimamål

Stortinget har vedtatt at Norge skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

Framtiden i våre hender etterlyser at nordmenns internasjonale flyreiser blir del en del av Norges offisielle klimaregnskap.

– Per i dag er det heller ikke omfattet av våre tallfestede klimamål, ifølge Bakken Riise.

Framtiden i våre hender mener at det offentlige Norge stimulerer fly-veksten, blant annet gjennom taxfree ordningen som subsidierer flyplassene, samt lave lufthavnsavgifter.

NRK har vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet, som etter halvannet døgn ikke har svart på hvorvidt regjeringen ønsker å øke flyprisene eller inkludere utslippene i klimaregnskapet.

Kan bli problematisk

Forsker Aaamaas sier problemet med utslipp fra flytrafikk er de samme som internasjonal skipsfart.

– Det er utslipp som havner utenfor alles ansvar.

Han er usikker på effekten av å inkludere dem i klimaregnskapet:

– Det kan tenkes at det vil bidra til å ansvarliggjøre myndighetene, men samtidig vil det være praktisk vanskelig. Skal det for eksempel gjelde norske flyselskap? Norske passasjerer – og må det være de med norsk statsborgerskap eller alle som bor her? Det blir nok mye byråkrati av det, tror han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger