Nordmenn på hyttetoppen i Danmark

Hundrevis av nordmenn har kjøpt hytte i Danmark de siste årene – til tross for danske særregler som hindrer utlendinger i å kjøpe fast eiendom i Danmark.

Sommerhus i Danmark

Det er strenge regler for om utlendinger får lov til å kjøpe feriehus i Danmark. Nordmenn topper listen over utlendinger som får tillatelse til å kjøpe hytter i nabolandet.

Foto: ScanStock

«Det er deilig å være norsk i Danmark», ifølge en fersk oversikt fra det danske justisdepartementet.

Tall fra justisdepartementet viser at nordmenn topper listen over utlendinger som har fått lov til å kjøpe hytte i Danmark de siste årene.

De siste ti årene har myndighetene godkjent 1058 søknader om dispensasjon fra særregler om kjøp av sommerhus og fritidsbolig i Danmark. I 2014 fikk 251 utlendinger innvilget sine søknader. 188 av disse var norske kjøpere, melder Danmarks Radio.

Strenge regler

Det er strenge regler i Danmark for kjøp av sommerhus og fritidsbolig for utenlandske statsborgere. Om du ønsker å kjøpe et sommerhus uten myndighetenes tillatelse, må du ha bodd i landet i fem år, enten sammenhengende eller over flere perioder.

Hvis du ikke oppfyller dette kravet, må du søke Justisdepartementet om tillatelse til å kjøpe.

Når danske myndigheter gir utlendinger en slik tillatelse, legges det vekt på at kjøperen har en særlig familiemessig, næringsmessig, kulturell og/eller økonomisk tilknytning til Danmark.

– Mange og lange opphold teller

Advokat Karina Søndergaard i Nord-Jylland har spesialisert seg i å søke om fritak for utlendinger som ønsker å kjøpe feriebolig.

– Hvis du har vært på mange eller lange opphold i Danmark, teller det mye når man vil fravike reglene. Det kan være både ferie- eller arbeidsopphold i Danmark, sier hun til Danmarks Radio.

Det vil også bli tatt hensyn til om kjøperen har en spesiell tilknytning til den eiendommen det søkes om.

SISTE NYTT

Siste nytt