Hopp til innhold

Fyrer løs mot danske sommerhus-regler

Totalt 124 nordmenn fikk avslag av danske myndigheter om å kjøpe fritidsbolig i Danmark i 2012 og 2013. Den profilerte eiendomsmegleren Espen Solum mener danske huskjøp-regler må endres.

Sommerhus i Danmark

For mange nordmenn er drømmen et sommerhus i Danmark, men mange får ikke drømmen oppfylt.

Foto: ScanStock

Tall fra Justisdepartementet i Danmark, som NRK har fått tilgang til, viser at nordmenn ligger på topp når det gjelder å få tillatelse til å kjøpe et dansk fritidshus.

Men nordmennene topper også statistikken når det gjelder avslag på søknader om å kjøpe danske sommerhus.

Totalt 277 nordmenn fikk tillatelse av danske myndigheter til å kjøpe fritidshus i Danmark i 2012 og 2013, men så mange som 124 norske søknader ble avslått i samme periode.

– De proteksjonistiske reglene for å kjøpe fritidsbolig i Danmark må snarest endres eller fjernes, sier eiendomsmeglersjef Espen Solum.

Han har drevet sitt eget meglerfirma i Kristiansand i mange år, og er lokal leder av Huseiernes Landsforbund.

Han understreker at forbundet ikke har tatt stilling til denne saken.

Danskene kan reise hele Europa rundt og kjøpe sommerhus, men har selv et lukket eiendomsmarked.

Espen Solum, eiendomsmegler

Strenge regler

Det er strenge regler i Danmark for kjøp av sommerhus og fritidsbolig dersom man er utlending.

Dersom du ønsker å kjøpe et sommerhus i Danmark uten myndighetenes tillatelse, må du ha bodd i Danmark i fem år, enten sammenhengende eller over flere perioder.

Dersom du ikke oppfyller dette kravet må du søke Justisdepartementet om tillatelse til å kjøpe.

Justisdepartementet gir kun tillatelse til å kjøpe sommerhus dersom du som søker har en særskilt sterk tilknytning til Danmark.

Her legges det vekt på at kjøperen må ha en særlig familiemessig, næringsmessig, kulturell og/eller økonomisk tilknytning til Danmark.

Det vil også bli tatt hensyn til om kjøperen har en spesiell tilknytning til den eiendommen det søkes om.

– Reglene er utgått på dato

Espen Solum

Det er helt galt at Danmark skal ha et 'lukket' eiendomsmarked i forhold til sine sommerhus, mener Espen Solum.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Espen Solum registrerer at mange nordmenn får avslag på sine søknader om å kjøpe sommerhus i Danmark.

Han mener det er på høy tid at danskene endrer sine særregler når det gjelder kjøp og salg av fritidsboliger.

– Nord-Jylland er et område av Danmark hvor det er utrolig mange sommerhus til salgs. Er det økonomisk forsvarlig for det danske samfunnet at det er slik? Hadde nordmenn enklere kunnet kjøpe fritidsboliger i Danmark, så ville man fått liv i hele dette markedet. Håndverkerne ville også ha fått jobb i et arbeidsmarked som er meget dårlig i dette område, sier Solum.

– Reglene har råtnet på rot

Han er sterkt kritisk til de danske særreglene og mener disse reglene ødelegger for et fornuftig eiendomsmarked.

– Danskene kan reise hele Europa rundt og kjøpe sommerhus, men har selv et lukket eiendomsmarked. Dette er helt galt. Og jeg tror ikke det er holdbart for Danmark på sikt. Hele markedet er kjørt i grøfta og danske sommerhuseiere får ikke solgt eiendommene sine. Dette er proteksjonisme som er skadelig for hele Danmark, sier Solum.

Han har reist mye i Danmark og mener at småstedene forfaller.

På sikt vil mange småsteder forsvinne helt hvis ikke reglene endres og utlendingene får kjøpe flere sommerhus og fritidsboliger, mener Solum.

– De danske reglene har råtnet på rot. Berlin-muren har falt for mange år siden, og nå burde danskene fjerne sine murer. Disse danske reglene er stikk i strid med EUs ånd om fri flyt. I 1960 ble det vedtatt at utlendinger ikke skal få kjøpe sommerhus i Danmark. Dette ble gjentatt i Maastricht-traktaten i 1992. Nå er det på tide at danskene fjerner dette regelverket, sier Solum.

Loven står fast

– Reglene for kjøp av sommerhus eller sekundærbolig i Danmark er slik de er, og så vidt meg bekjent er det ikke noen planer om å endre disse reglene nå.

Det sier Helene Kristensen ved Formuerettskontoret ved Justisdepartementet i Danmark til NRK.

Hun sier reglene er like for alle utlendinger og at det ikke er planer om å innføre et eget regelsett for nordmenn.

Også minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), slår fast at de danske reglene skal bestå.

– Det blir ikke endret på de danske sommerhusreglene og vi skal fortsatt ha en sterk begrensning på hvem som kan kjøpe fritidsbolig i Danmark, sier Hansen til Nordjyske Stiftstidende.

– Søk dispensasjon

Flere danske og norske eiendomsmeglere ønsker en oppmykning av de danske feriehusreglene.

Også halvparten av Danmarks kommunale borgermestere mener det vil være en gevinst for mange utkantområder i Danmark dersom man lot tyskere, svensker, nordmenn og andre utlendinger få kjøpe seg et feriehus i Danmark, ifølge Danmarks Radio.

Men minister Carsten Hansen sier det ikke er så enkelt.

– Sommerhusreglene er ikke noe som vi bare kan justere. Enten har vi reglene, eller så har vi de ikke. Jeg har vært i England og sett områder som er solgt til rike utlendinger. Disse områdene er fullstendig mennesketomme utenfor turistsesongen. Slik vil vi ikke ha det i Danmark, sier Hansen til nordjyske.dk.

På spørsmål om Hansen kan se for seg nye regler hvor nordiske borgere lettere kan få kjøpt feriehus i Danmark enn borgere fra andre land, svarer han:

Dansk hus til salgs

Det er mange feriehus til salgs i Danmark, men utlendingene kan ikke fritt kjøpe slike hus.

Foto: www.colourbox.no

– Man kan si at borgere i de nordiske land allerede er begunstiget i den forstand at mange har en særlig tilknytning til Danmark gjennom studier, jobb eller ektefelle. Tallene viser jo også at nordmenn er de som får flest tillatelser til å kjøpe.

Hansen ber fortsatt nordmenn som ønsker å kjøpe sommerhus i Danmark om å søke dispensasjon fra reglene.