Nederland: Staten dømt til å kutte CO2-utslipp

Miljøaktivister vant en historisk seier da en rett i Nederland dømte staten til å gjøre mer for å redusere utslipp av klimagasser. Nederlands regjering må beskytte sine innbyggere, lyder dommen.

OCEANS-RISING/NETHERLANDS To match feature OCEANS-RISING/NETHERLANDS

Nederland bygger sanddynger og mangroveland for å beskytte seg mot et stigende hav. Det er ikke sikkert at dette er nok. Havet kan komme til å stige med en meter i løpet av 100 år.

Foto: JERRY LAMPEN / REUTERS

I det lavtliggende Nederland beskyttet av demninger, er frykten for et hav som stiger alltid til stede. Dommen i dag er på mange måter et ekko av en miljøbevegelse som frykter at deres regjering ikke gjør, ikke har gjort, eller kommer til å gjøre nok for kutte utslippene av C02.

Denne historiske dommen vil få langtrekkende konsekvenser i Nederland, Europa og resten av verden, sa Gerben-Jan Gerbrandy, medlem av den liberale gruppen i Europaparlamentet.

Heiarop og applaus

Dommen slår fast at med de tiltakene som er igangsatt, vil ikke Nederland innen 2020 klare å kutte utslippene av klimagasser med mer 17 prosent. Dette er sammenlignet med nivået i 1990. I dommen står det videre at dette er lavere enn standarden på mellom 20 og 40 prosent for utviklede land.

– Staten må garantere at utslippene i 2020 er minst på 25 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990, kunngjorde dommer Hans Hofhuis idet heiarop og spontan applaus brøt ut i rettslokalet.

Les: Miljøpartiet De Grønne: – Vurderer å bringe staten for retten

Advarsel til verdens regjeringer

Prosenten på 25 er det retten mener er det minste Nederland må gjøre for ta sin del av ansvaret for å forebygge mot flom, hetebølger og stigende hav.

– Dette er en første advarsel til regjeringer rundt om i verden, sa Bill Hare i den uavhengige forskningsorganisasjonen Climate Analytics.

En nederlandsk poltimann

En politimann ser vannet fosse over en dike under flommen i 2012.

Foto: VINCENT JANNINK / Afp

Saken i Nederland var brakt for retten av miljøorganisasjonen Urgenda på vegne av 900 nederlandske borgere.

SISTE NYTT

Siste nytt