Hopp til innhold

Mener kontrollen med norske regnskogsmilliarder ikke er god nok

De siste ti årene har Norge betalt 23,5 milliarder kroner til bevaring av tropisk skog. Men kontrollen med de norske utbetalingene er ikke god nok, mener Riksrevisjonen.

Hogst regnskog vest Brasil

Dette bildet fra 2015 viser regnskogshogst vest i Brasil. Brasil har mottatt 7,4 milliarder kroner fra Norge til bevaring av regnskogen.

Foto: © Paulo Whitaker / Reuters / Reuters

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Riksrevisjonen la i tirsdag fram sin undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing for Stortinget.

En av hovedkonklusjonene er at norske myndigheter ikke har god nok kontroll med gjennomføring og resultater, og heller ikke følger godt nok opp risikoen for misligheter, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

De viktigste mottakslandene fram til 2017 var:

  • Brasil, 7,4 milliarder kroner
  • Indonesia, 1,1 milliard kroner
  • Guyana, 1,1 milliard kroner

Frykter at stans i hogst ett sted, gir økt et annet sted

– Det er usikkerhet om tiltakene gir varig effekt, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

I rapporten heter det blant annet:

«Riksrevisjonen konstaterer at interessekonflikt mellom sektorer, manglende kapasitet og vekslende politiske prioriteringer i samarbeidslandene hindrer og forsinker tiltak. Det er fortsatt risiko for at stans av hogst ett sted blir avløst av ny eller økt hogst et annet sted.»

Rapporten viser blant annet til at bevaringen av tropisk skog er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp.

NRK har avdekket at til tross for en milliardutbetaling til bevaring av regnskogen i Den demokratiske republikken Kongo, har hogsten økt. Ifølge miljøorganisasjonen Rainforest Foundation i Storbritannia har mesteparten av pengene blitt borte i administrasjon.

Betalte ut penger til postboksselskap

Riksrevisjonen mener Klima- og miljøverndepartementet ikke innhenter nok informasjon om hvordan pengene er brukt.

Riksrevisjonen viser til en sak der utbetalingene ikke ble frosset da en mottaker ble forsinket, og senere funnet skyldig i å ha misbrukt de norske pengene.

Departementet oppdaget heller ikke at en mangeårig samarbeidspartner i Brasil var et postboksselskap. Denne partneren fikk fra 2013 til 2016 utbetalt 30 millioner kroner.

Riksrevisjonen skriver:

«Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet ikke viser tydeligere handling ved informasjon om risiko for økonomiske misligheter hos samarbeidspartnere, og treffer nødvendige tiltak i tråd med retningslinjene på området.»

Avskoger dobbelt så mye som i Amazonas

SISTE NYTT

Siste nytt