Politiet i Malmø får opplæring i arabisk

Politiet i den sørsvenske byen Malmø har tatt initiativ til et språkkurs i arabisk for å bedre dialogen med innvandrerbefolkningen.

Politi i Rosengård

Politiet på plass i Malmø-bydelen Rosengård under urolighetene i 2008. Nå vil politiet ha dialog med innbyggerne på deres eget språk.

Foto: Simeon Ogén / Scanpix / SCANPIX

Malmø er en multikulturell by med innbyggere fra 174 land. 28 prosent av byens 287.000 innbyggere er født i utlandet.

I bydelen Rosengård har minst 86 prosent av innbyggerne utenlandsk bakgrunn, mange av dem med arabisk som morsmål.

Bydelen har også stor arbeidsløshet, kun 4 av ti er i arbeid. I 2008 var bydelen i fokus på grunn av flere opptøyer blant lokale ungdommer.

Språkkurs på fritida

Nå ønsker det lokale politiet å bedre den daglige dialogen med innbyggerne i Rosengård.

Betjentene på bydelsstasjonen har derfor tatt initiativ til et 12-ukers innføringskurs i arabisk, skriver Skånska Dagbladet.

Rundt 45 politifolk har så langt meldt seg på kurset som er frivillig og foregår utenfor arbeidstid.

– De kommer naturligvis ikke til å lære seg hele språket på denne tiden, men først og fremst frasene de har mest bruk for i sitt daglige arbeid, sier språkansvarlig for voksenopplæringen Lena Gustafsson til avisen.

Politifolkene får en grunnopplæring i høflighetsfraser og politibegreper på arabisk.

Tillitsvalgt for politiet i Oslo Sigve Bolstad synes de svenske kollegenes tiltak er veldig godt, og kan adopteres til norske forhold dersom det er behov for det.

– Min umiddelbare reaksjon er at det høres forebyggende, tilnærmende og positivt ut, sier lederen av Oslo Politiforening.

Møte med verdighet

Sjefen for politiet i Rosengård Bengt Hersler skal selv delta på kurset. Han mener det er viktig å utvide kunnskapene sine for å bli bedre politifolk.

– Det handler om å møte innbyggerne på en mer høflig og verdig måte. Det er et problem at man ikke klarer å snakke med hverandre.

I tillegg til å lære seg grunnleggende språkkunnskaper, skal også politimennene få et innblikk i muslimske skikker og kultur.

– Selv om man snakker samme språk, er det ikke sikkert man forstår hverandre, sier Hersler til avisen.

– En krevende oppgave

Leder av Oslo Politiforening Sigve Bolstad

Tillitsvalgt for politiet i Oslo Sigve Bolstad er positiv til idéen.

Foto: NRK

Sigve Bolstad mener politiet i Oslo gradvis har jobbet mer strategisk inn mot å få god dialog med ulike grupperinger i hovedstaden.

– Det skal de ha ros for. Men dette er noe man alltid kan jobbe mye mer med. Det er en krevende oppgave å holde initiativet og samhørigheten oppe, sier Bolstad.

Han understreker at Malmø har hatt flere utfordringer i forhold til kriminalitet og uro, spesielt i innvandrerbydelen Rosengård.

– Dette har vi heldigvis ikke sett i Norge ennå, men det er alltid best å være føre var, sier Bolstad.

– Trenger mer kunnskap

Arne Johannessen

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen synes det er et spennende tiltak som nå settes i gang i Sverige.

– Det er ingen tvil om at også norsk politi trenger mer kunnskap om ulike kulturer. Dette er blant annet påpekt som ett av områdene man trenger mer kunnskap i rapporten «Politi 2020», sier Johannessen som tror norsk politi har dårligere forutsetninger enn sine svenske kolleger på grunn av bemanningssituasjonen.

– Sverige har 2,1 politifolk per 1000. innbygger. I Norge er tallet 1,6, sier Johannessen som også skulle sett at flere med minoritetsbakgrunn slapp gjennom nåløyet på politiutdanningen.

Tall NRK har hentet inn fra Politihøgskolen viser at tallet på minoritetsstudenter fortsatt er lavt. Ved skolestart i år var det 25 studenter med minoritetsbakgrunn. På andreåret er det 22 studenter, mens 32 er inne i sitt siste år på bachelorstudiet.

– Studenttallet er dårligere enn forventa. De siste årene har det blitt flere studenter totalt sett, men færre med minoritetsbakgrunn. Det er en stor utfordring. Samtidig har vi vært veldig tydelig på at vi ikke må senke opptakskravene, sier Johannessen.

– Må lære seg norsk

Mehtab Afsar

Generalsekretær Mehtab Afsar

Foto: Namra Saleem / NRK

Generalsekretær i Islamsk råd Mehtab Afsar mener det først og fremst er viktig at alle som flytter til Norge lærer seg å snakke språket.

– Men det er flott hvis politiet ønsker å lære seg arabisk, så vel som engelsk og filippinsk for den saks skyld. Det er selvfølgelig snakk om behov og etterspørsel, men jeg ser på det som positivt, sier Afsar.

Selv er han flerspråklig, noe han mener er en viktig ressurs.

– Å lære seg språk er første trinn i å forstå hverandre, men for meg er det viktig at alle som flytter til Norge lærer seg norsk så fort som mulig for å integrere seg og fungere optimalt i det norske samfunnet., sier Afsar til NRK.no.

SISTE NYTT

Siste nytt