Hopp til innhold

Lover å bevare regnskogen – hugger stadig mer

Avskogingen i Amazonas har økt med 76 prosent siden Jair Bolsonaro ble president i Brasil. Det sier den kjente miljøkommentatoren Marcio Astrini i et intervju med NRK

Økende press på verdens største regnskog.

Økende press på verdens største regnskog.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

En av de store sakene på klimakonferansen i Glasgow i forrige måned var kampen for å bevare verdens regnskoger.

Og Brasils regjering fikk ros for sitt løfte om å få slutt på den ulovlige avskogingen i Amazonas innen 2028.

– Brasil viste seg konstruktiv, slik vi sa før vi dro til Europa. Vi har vist vilje til samarbeid for å møte denne globale utfordringen. sier miljøminister Joaquim Leite, til Reuters TV.

DVhwszyk7FY

Miljøminister Joaquim Leite lover bedre vern av regnskogen i Amazonas.

Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Men allerede før klimakonferansen var slutt la brasilianske myndigheter frem tall som viser at avskogingen i Amazonas fortsetter å øke. Brasils miljøbevegelse er ikke overrasket.

– Denne regjeringen endrer ikke sin praksis selv om den satte sin underskrift på en avtale under klimakonferansen, sier Marcio Astrini, til NRK. Han er leder for Klimaobservatoriet, og er en av Brasils mest kjente miljøkommentatorer.

– En bevisst politikk

Jair Bolsonaro ble innsatt som Brasils president for snart tre år siden, og hans politikk i forhold til miljø og urfolk har fått voldsom kritikk. Tall fra Klimaobservatoriet, der Marcio Astrini er leder, viser at avskogingen i Amazonas har økt kraftig i denne perioden:

– Under Bolsonaro har avskogingen økt med 76 prosent. Og det er en bevisst politikk der økonomiske interesser er viktigere enn vern av regnskog, sier miljøtalsmannen.

Marcio Astrini, brasiliansk miljøtalsmann

Miljøtalsmannen Marcio Astrini mener Brasils regjering taler med to tunger.

Foto: Observatorio do Clima

– Etter tre år med denne regjeringen vet de som driver ulovlig hogst i regnskogen og andre former for miljøkriminalitet at presidenten beskytter dem. De som blir arrestert settes raskt på frifot. Og de som får bøter kan trygt la være å betale dem, sier Marcio Astrini.

Og han har ingen tro på at det blir noen endring i Brasils skogpolitikk så lenge denne regjeringen sitter med makten.

Flertallet er uenig

Neste år er det presidentvalg her i Brasil, og i øyeblikket viser målingene at Jair Bolsonaro ligger an til å miste makten.

– En av grunnene er nettopp utviklingen i Amazonas, sier Marcio Astrini.

BRAZIL-INAUGURATION-BOLSONARO

Ved nyttår går Jair Bolsonaro inn i sitt fjerde år ved makten.

Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Flertallet av brasilianerne misliker de ødeleggelsene som den nasjonale regjeringen har ansvaret for, sier han.

Ifølge en måling fra instituttet Poder Data mener 43 prosent at Bolsonaro-regjeringen gjør en dårlig jobb i Amazonas, mens 27 prosent mener det motsatte.

I den samme undersøkelsen sier 7 av 10 brasilianere at landets utvikling avhenger av at man bevarer regnskogen for fremtidige generasjoner.

«En grønn valgkamp»

Miljøspørsmål har aldri spilt en sentral rolle i nasjonale valg her i Brasil. Men valget neste år blir annerledes, tror Marcio Astrini.

– Jeg tror at i valgåret 2022 kommer klima- og miljøspørsmål til å få mye større plass enn ved tidligere valg, sier han.

hn_8hNhiQlg

Avskogingen i Amazonas er nå den høyeste på 15 år, og den øker stadig.

Foto: Edmar Barros / AP

– Jeg tror samtlige presidentkandidater, med unntak av Bolsonaro, vil gå til valg med løfter om en bedre beskyttelse av natur og miljø. Og de vil gi høy prioritet til ulike klimatiltak – ikke minst knyttet til bevaring av regnskogen i Amazonas, sier miljøtalsmannen Marcio Astrini i intervjuet med NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt