Hopp til innhold

Kraftig økning i CO₂-utslipp i år

Globale CO₂-utslipp fra fossile kilder er ventet å øke med 1,1 prosent i 2023, Tallene i en ny rapport om klimagasser er dystre, men på ett punkt er situasjonen bedre enn på 120 år.

Til tross for rekordstor økning i fornybar energi, har utslippene fra kull, som her i tyske Niederaussem, fortsatt å øke i år.

Til tross for rekordstor økning i fornybar energi, har utslippene fra kull, som her i tyske Niederaussem, fortsatt å øke i år.

Foto: Reuters

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Vi ser stadig rekordvekst i ren energi, men har samtidig ikke klart å kontrollere veksten i fossile brensler tilstrekkelig. Derfor fortsetter de globale CO₂-utslippene å stige, sier Glen Peters.

Han er seniorforsker ved Cicero og en del av lederteamet i Global Carbon Project (GCP).

GCP legger tirsdag frem sin årlige analyse av utviklingen i de globale utslippene av klimagassen CO₂. Tallene er dyster lesing:

  • Økningen i utslipp av CO₂ ventes å være på 1,1 prosent i år. Det er over det dobbelte av gjennomsnittet de siste ti år som har vært på 0,5 prosent.
  • Totalt ventes det utslipp på 36,8 milliarder tonn CO₂ i verden i år. Det er mer enn noen gang.
  • Globale CO₂-utslipp fra fossile kilder er nå 6 prosent høyere enn i 2015 da Parisavtalen ble vedtatt.

Det kommer etter at verden i fjor passerte en dramatisk grense der mengden CO₂ i atmosfæren for første gang var mer enn 50 prosent høyere enn i førindustriell tid.

Aldri hatt så mye kull-utslipp

Glen Peters

– Vi ser stadig rekordvekst i ren energi, men har samtidig ikke klart å kontrollere veksten i fossile brensler tilstrekkelig. Derfor fortsetter de globale CO2-utslippene å stige, sier Glen Peters.

Foto: Monica Bjermeland / CICERO

Utslippene fortsetter å stige selv om verden aldri før har produsert så mye fornybar energi som i år.

2023 ligger også an til å bli det året med størst utslipp CO₂-utslipp fra kull. Av de fossile brennstoffene er kull den som fører med seg størst utslipp.

I 2014 nådde utslippene fra kull en topp, fulgt av en nedgang i flere år. Tallene ga håp om at verden var i ferd med å bruke mindre av det farligste fossile brennstoffet.

Den trenden holdt seg gjennom pandemien, men i 2022 ble det satt ny rekord i utslipp fra kull. I år er tallet enda høyere, aldri før har det vært så mye CO2-utslipp fra bruk av kull.

CO₂ i atmosfæren målt i deler per million partikler (ppm)
Kilde:
Gå til NRKs Klimastatus

Mest opp i Kina og India

– Utslippene går mest opp i Kina og India, sier Jan Ivar Korsbakken ved Cicero.

Aller mest øker det i India der utslippene ventes å gå opp med 8,2 prosent.

Korsbakken sier at det selvfølgelig ikke bra for kloden at utslippene går opp der. Men han legger også til at det må sees i sammenheng.

– Vi må også huske på at India har langt lavere utslipp per innbygger enn de aller fleste andre steder i den vestlige verden, sier han.

Han peker også på at i et historisk perspektiv står vestlige land for det aller meste av klimagassene som fører til den globale oppvarmingen.

– Utslippene går ned i både USA og i Europa: Men både USA og Europa har egentlig for lengst brukt opp vår andel av det totale karbonbudsjettet hvis vi skal holde oss innenfor 1,5 eller til og med 2 grader, sier Korsbakken.

Et godstog fullastet med kull på vei fra Powder River Basin i Montana og Wyoming. Ikke på 120 år har USA hatt så lave utslipp av CO2 som i år.

Et godstog fullastet med kull på vei fra Powder River Basin i Montana og Wyoming. Ikke på 120 år har USA hatt så lave utslipp av CO₂ som i år.

Foto: AP

Laveste på 120 år

Et positivt tegn i rapporten er at utslipp fra kull i vestlige land nå er lavere enn på mange år. I USA har ikke CO₂-utslippene vært så lave på 120 år.

– Utslipp fra kullforbruk i USA er nå nede på nivåer vi sist så i 1903, sier Robbie Andrew ved Cicero.

Det skyldes først og fremst nedleggelse av kullkraftverk og billigere naturgass.

Også i Europa har utslippene fra fossile brennstoff gått kraftig ned. I EU er CO₂ -utslippene fra fossile kilder ventet å gå ned med 7,4 prosent i 2023.

En av grunnene er at det kommer stadig mer fornybar energi på markedet. Samtidig var sist vinter usedvanlig mild, noe som førte til at man ikke trengte å fyre så mye.

Klimaendringer har ført til at Canada i år har opplevd tidenes verste skogbrannsommer. Aktivister protesterte utenfor parlamentet i Ottawa i høst.

Klimaendringer har ført til at Canada i år har opplevd tidenes verste skogbrannsommer. Aktivister protesterte utenfor parlamentet i Ottawa i høst.

Foto: AP

– Når ikke 1,5 grader

Korsbakken sier at tallene i rapporten viser at det er lite realistisk å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader:

– Hvis vi ikke får utslippene ned i det hele tatt, så vil grensen for 1,5 grader være krysset om allerede syv år. Så det tror vi nå egentlig ikke er realistisk, sier han.

– Så neste mål er kanskje 1,7 grader. Da har vi omtrent dobbelt så mye tid på oss. Men med dagens tempo er det lite sannsynlig at vi klarer å holde oss inne for det målet også. legger Korsbakken til.

Han får støtte av professor Pierre Friedlingstein ved, of Exeter's Global Systems Institute, som også har vært i lederteamet for rapporten.

– Det ser nå ut til å være uunngåelig at vi går over 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen. Lederne på klimatoppmøtet i Dubai må bli enige om raske kutt i CO₂ om vi skal klare å holde målet om 2,0 grader i live, sier Friedlingstein.

Les også FN: Verdens planer for kull, olje og gass er det dobbelte av 1,5-gradersmålet

Rørledning med skog og fjell

– Slutte å grave

Glen Peters viser til et gammelt ordtak når det gjelder hva Norge bør gjøre for å kutte sine utslipp.

Han viser til at store deler av norske utslipp kommer fra produksjonen av olje- og gass. Samtidig ønsker regjeringen og flertallet på Stortinget å fortsette å lete etter olje og gass.

– Hvis man er i et hull, så er det første man må gjøre å slutte å grave, er Peters kommentar til norsk politikk.

Hva er klimatoppmøtet, og hva vil skje i år

Hva er klimatoppmøtet, og hva vil skje i år

SISTE NYTT

Siste nytt