NRK Meny
Normal

Knusende rapport om riggselskap

Riggeier refses for sikkerhetsarbeid. BP fortsetter likevel å leie rigger fra selskapet i Mexicogolfen.

En ny hemmelig og intern rapport laget til selskapet som eide Deepwater Horizon, Transocean, i mars i år viser at sikkerhetsproblemene på riggen som forårsaket oljeutslippet i Mexicogolfen langt fra var unike for selskapets rigger i området.

Les også: - Sikre på at utslippet er stanset
Les også: BP: Vellykket «static kill»
Les også: – Det største oljeutslippet til havs
Les også: Krever skattekutt etter oljeutslipp

Risikoanalyseselskapet Lloyd fikk i oppdrag å sjekke sikkerheten ved fire av Transoceans rigger i Mexicogolfen før Deepwater Horizon eksploderte, sank og spydde minst 4.900.000 fat olje rett ut i golfen.

Rapporten ble laget etter det som omtales som «en serie alvorlige ulykker og nesten-hendelser innen selskapets globale organisasjon.»

Konklusjonen levner sikkerhetsarbeidet i Transocean liten ære. Én måned etter at rapporten ble laget eksploderte og sank Deepwater Horizon. 11 arbeidere døde i ulykken og det verste oljeutslippet i Mexicogolfen i moderne tid var et faktum.

– Fokuserer på papirarbeidet ved ulykker

Foruten Deepwater Horizon, gjennomgikk Lloyds sikkerheten på riggene Marianas, Discoverer Clear Leader og GSF Developement Driller II. Ifølge den amerikanske avisen New York Times avdekket rapporten at tidligere hendelser og nesten-ulykker blant annet skyldtes svakheter i «kritisk utstyr som kan føre til at liv går tapt, alvorlig skade eller miljøskader som skyldes feil bruk og/eller feil på utstyr.»

Video - BP er uansvarlig og må betale

Samtidig sa 40 prosent av arbeiderne på Transoceans rigger til Lloyds at granskinger av alvorlige hendelser kun ble utført for å fordele skyld.

Én arbeider på riggen Discover Clear Leader sier i rapporten:

«Det provoserer meg at man fokuserer på papirarbeidet heller enn prosessene som har ført frem til ulykker eller alvorlige hendelser når de oppstår»

Dette følges opp av en arbeider på Mariana som sier:

«Sikkerhetsmanualene virker å være skrevet for å kunne brukes i en rettssal, ikke på et oljefelt.»

Dropper vedlikehold for å tjene penger

I rapporten kommer det frem at 43 prosent av arbeiderne på de fire riggene ga uttrykk for at de var redde for represalier dersom de varslet om problemer. Andelen var på 54 prosent på Deepwater Horizon før den eksploderte.

Arbeiderne sa også at Transocean systematisk droppet vedlikeholdet av riggene for å spare penger.

Oljeutslipp i Mexicogolfen

4,9 millioner fat olje er pumpet ut i Mexicogolfen.

Foto: BP PLC / Ap

Samtidig har rapporten avdekket at mannskapet på riggene ofte ikke har nok erfaring og kunnskaper til å håndtere ulykker og kriser.

Rapporten avdekket også at arbeidsmengden, og dermed også risikiene som ble pålagt den enkelte arbeider, var økende.

– Industrien skjønner ikke tegninga

Rapporten har fått blant annet senator Patty Murray fra Washington til å reagere. Murray er også leder for Sentatets underkomitee for arbeid og sikkerhet på arbeidsplassen.

– Disse dokumentene er bare nye beviser på at til tross for en økning i antall dødsfall blant arbeidsstyrken og stadig flere brudd på sikkerhetsbestemmelsene, så skjønner ikke olje- og gassindustrien tegninga, sier Murray til NY Times før hun fortsetter:

Skip jobber nær Deepwater Horizon i Mexicogolfen

Olje- og gassindustrien får refs av amerikansk senator.

Foto: Chris Graythen / Afp

– De må endre kulturen for å sikre sikkerheten til arbeiderne, men jeg er ganske sikker på at vi ikke kan stole på at industrien skal gjøre noe på eget initiativ. Olje- og gassindustrien er ikke det samme som en familiedrevet grønnsakshandel, og kan derfor ikke behandles på samme måte som disse.

BP leier rigg av Transocean

BP har fått den største skrapen, både økonomisk og omdømmemessig, på grunn av utslippene i Mexicogolfen. Denne rapporten åpner imidlertid for at det kan bli snakk om delt skyld når regningen endelig skal gjøres opp.

Samtidig fortsetter samarbeidet mellom de to gigantene. BP har blant annet leiet inn riggen Developement Driller II, som altså også omtales for sine potensielle sikkerhetsproblemer, til å bore avlastningsbrønnen ved utslippsstedet i golfen.

Discover Clear Leader leies av BP for å mellomlagre olje på stedet der Deepwater Horizon stod.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt