Hopp til innhold

– Vi kommer til å miste Grønland

Ny forskning viser at selv om vi begrenser CO₂-utslippene og oppfyller målsettingene i Parisavtalen, vil isen som dekker det meste av Grønland smelte. Allerede i dag mister Grønland is tilsvarende 150 liter vann for hver eneste person på jorden, hver eneste dag.

Smeltevann på Helheim-breen på Grønland 19. juni i år.

Smeltevann på Helheim-breen på Grønland 19. juni i år.

Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Selv om vi begrenser våre CO₂-utslipp nå, selv om vi overholder målsettingen i Parisavtalen kommer vi uansett til å miste innlandsisen på Grønland. Det er bare et spørsmål om hvor raskt, sier Jason Box til DR.

Box er en verdenskjent glasiolog og professor ved De nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Han er en av forskerne som står bak en ny forskningsartikkel som advarer om at farene for isen i Arktis og på Grønland er større enn tidligere antatt.

Smelter ved lavere oppvarming

Jason Box

Jason Box er professor ved De nasjonale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland.

Foto: GEUS

I artikkelen viser forskerne at innlandsisens kritiske punkt – det punkt der innlandsisen smelter mer om sommeren enn den vokser om vinteren – inntreffer ved en mindre temperaturøkning enn hva man tidligere har trodd.

Tidligere har mann trodd at det kritiske punkt lå et sted mellom to og fem grader over førindustrielt nivå.

Nå viser nye beregninger at punktet ligger et sted mellom 0,8 og 3,2 grader, med 1,6 grader som det mest sannsynlige.

– Gjennomsnittstemperaturen er allerede steget med 1,1 grad. Så det er veldig bekymringsfullt. Særlig med tanke på at temperaturen i Arktis stiger mye raskere enn på resten av jorden, sier klimaprofessor og leder av Nansen-senteret i Bergen, Sebastian Mernild.

Mernild har ikke selv deltatt i undersøkelsen, men har lest resultatene.

Paris-avtalen inneholder en av målsetning om to graders stigning. To grader er en dødsdom for isen på Grønland.

Jason Box / DR

Går allerede med underskudd

Allerede i dag forsvinner mer is fra Grønland om sommeren enn det som blir erstattet om vinteren.

Både fordi innlandsisen smelter og renner ut i havet, og fordi isfjell brekkes løs og driver ut på havet der de smelter.

– Du kan tenke på den samlede mengde is som et budsjett. Og allerede nå er Grønlands budsjett i underskudd, sier Box.

Hvert år reduseres ismengden på Grønland med 250 milliarder tonn is.

– Hvis du deler det med antall mennesker på jorden, tilsvarer det 150 liter vann for hvert menneske. Hver dag. Året rundt, sier Jason Box.

Innlandsis som er gråfarget

Mange steder på Grønland er innlandsisen grå eller svart, noe som gjør at den reflekterer mindre sol.

Foto: GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Mørkere is smelter fortere

I tillegg til den globale oppvarmingen fører også andre forhold til at innlandsisen smelter raskere.

Alger som trives i varmere klimaer, støv, partikkelforurensing fra fossile brensler og aske fra skogbranner har ført til store deler av innlandsisen er blitt grå eller svart i stedet for å være naturlig hvit.

Den svarte isen reflekterer sol langt dårligere enn hvit is, og tar derfor opp i seg mer solvarme, noe som igjen fører til mer smelting.

Se isen forsvinne fra Nord-Grønland i sommer. De blå områdene er åpent vann. Animasjon laget av seaice.dk med EU Copernicus og Japanske satellittbilder.

Havet kan stige 7,2 meter

Innlandsisen dekker rundt 1.710.000 kvadratkilometer og er verdens nest største isdekte område, etter Antarktis.

Den er i gjennomsnitt 1500 meter tykk, mens det noen steder går opp i mer enn 3000 meter.

Hvis all innlandsisen skulle smelte bort, vil havnivået i verden stige med 7,2 meter.

Det er minst hundrevis av år frem i tiden, men Jason Box advarer om at havet vil stige kraftig fremover.

– Det er vanskelig å komme med en troverdig prognose om hvor raskt Arktis smelter og hvor mye havstigning det vil føre til. Men vi regner med minst en meter mot slutten av dette århundre. Og sannsynligvis en del mer, sier Jason Box.

SISTE NYTT

Siste nytt