Hopp til innhold
Urix forklarer

Vil president Trump rive i stykker Iran-avtalen?

Atomavtalen med Iran er av president Obamas største diplomatiske seire. Men nå vil påtroppende president Trump forkaste avtalen. Men kan han alene skrote en avtale både Iran, EU, FNs sikkerhetsråd med USA i spissen er blitt enige om?

Irans atomvtale signering Wien 14. juli 2015

BRED ENIGHET og brede smil da atomavtalen endelig kunne undertegnes av representanter fra FN, EU og Iran 14. juli 2015. Men vil påtroppende president Donald Trump trekke USA ut fra avtalen? Og fører det i tilfelle til at enten Iran eller USA blir isolert? Alle på bildet er spent på avtalens fremtid nå.

Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Nei, det kan han ikke, mener Irans president Hassan Rouhani.

– Avtalen er gyldig bare så lenge alle partene respekterer den, sier Mark Toner, talsmann for USAs utenriksdepartement.

– Jeg vet ikke om USA alene kan oppheve avtalen, men Trump kan lage mye trøbbel for den, mener Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI.

Et historisk gjennombrudd

Da EU og de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd med USA i spissen omsider kunne undertegne avtalen 14. juli 2015 etter år med forhandlinger, var det et gjennombrudd av dimensjoner.

Børge Brende på førstesiden av Iran News

PÅ FØRSTESIDEN: Irans News ryddet plass til utenriksminister Børge Brende etter at Norge hadde inngått en stor intensjonsavtale med Iran som følge av atomavtalen.

Foto: Sidsel Wold / NRK

Mot at Iran lar internasjonale inspektører forsikre verden om at iranerne ikke utvikler atomvåpen, skulle vesten oppheve sanksjonene.

Iran skulle bli en del av internasjonal økonomi. Iranerne trenger sårt å bedre økonomien sin etter at sanksjoner har rammet store deler av samfunnet.

Lovet å bedre økonomien

Da den moderate Hassan Rouhani ble valgt til president i 2013, var det fordi han lovet å bedre økonomien for folk flest og styrke forholdet til Vesten. Stikkordet var atomavtalen.

Arbeidsløsheten for unge iranerne er på rundt 23 %. Med økonomisk vekst som følge av avtalen ville Irans store unge befolkning få både jobber og fremtidshåp.

Mideast Iran European Union Syria

TETTERE BÅND: EUs utenrikssjef Federica Mogherini besøker president Hassan Rouhani. Mange EU land vi øke handelen business med Iran. Rouhani er avhengig av økonomisk vekst om han skal vinne valget i mai 2017.

Foto: Uncredited / Ap

Obama strekker ut en hånd

Mens president George W. Bush plasserte Iran i ondskapens akse i 2002, strakte Barack Obama ut en hånd i 2009. Obama ville forsøke dialog og forhandling.

Men Trump liker ikke resultatet:

– Iran-avtalen er den aller verste avtalen jeg noen gang har sett. Jeg kommer til å behandle den røft, jeg lover dere, var Trumps budskap under valgkampen.

Men fra å si at han vil rive den stykker, har han moderert seg noe.

Nå vil han reforhandle den. Det vil ikke Iran.

USAs forpliktelser

– USA må stå ved sine forpliktelser, sier utenriksminister Javad Zarif som jobbet hardt for å få avtalen i havn i fjor.

– Siden Iran og USA ikke har diplomatiske bånd er det viktig at USAs kommende president står ved denne multilaterale avtalen. Jeg er sikker på at også det internasjonale samfunnet forventer det, sier Zarif.

Mohammad Javad Zarif

SMILER HAN FREMDELES? Irans utenriksminister Javad Zarif er kjent som en munter mann. Men nå er han nervøs for at alt arbeidet for å nå frem til den diplomatiske seieren avtalen var kan bli torpedert.

Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

President Hassan Rouhani mener at USA vil isolere seg selv om Trump-administrasjonen trekker USA fra avtalen. For EU er i full gang med å inngå handelsavtaler med Iran.

En underlig allianse

To vidt forskjellige grupper motarbeider avtalen for å holde Iran isolert. Den ene består av konservative republikanere alliert med Israels statsminister Netanyahu. Etter press fra dem tillater ikke amerikanske banker transaksjoner med Iran. Og Iran får bare selge persiske tepper til USA og kjøpe fly og flydeler.

Den andre grupper består av hardlinere fra Iran. De frykter at avtalen vil åpne for at vestlig kultur og tenkestett siger inn i den islamske republikken.

President valg i Iran

Hassan Rouhani har skapt enorme forventninger hos iranerne om at livene deres skal bli bedre nå.

Men om avtalen ryker risikerer presidenten å ikke bli gjenvalgt i 2017. De moderate kreftene i Iran vil tape. Kvinner og den store unge befolkningen vil tape.

De konservative vil vinne. De vil kunne fortsette atomprogrammet uten inspeksjoner og uten at verden vet om Iran vil utvikler atomvåpen eller ikke.

USA kan bruke vetomakt

–Om en av partene melder inn brudd på avtalen kan saken i prinsippet til slutt bringes inn for Sikkerhetsrådet.

Sverre Lodgaard

USIKKER. Forsker Sverre Lodgaard er usikker på om USA vil isolere seg ved å trekke seg fra en internasjonalt fremforhandlet avtale. Men Trump kan likevel lage mye trøbbel for atomavtalen, mener han.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Og der kan USA bruke sitt veto for å nedlegge avtalen og gjeninnføre sanksjonene, forklarer Sverre Lodgaard til NRK.

Men seniorforskeren fra NUPI er usikker på om USA vil risikere å isolere seg selv, ikke minst fordi EU har store økonomiske interesser i Iran.

– Om avtalen er i fare er det viktig at EU kommer på banen, mener forskeren.

SISTE NYTT

Siste nytt