Hopp til innhold

Er i Iran for å arbeide tettere sammen

TEHERAN/OSLO (NRK): Norge har i dag undertegnet avtaler om tettere samarbeid med Iran. Målet er blant annet økt handel nå som mange av sanksjonene mot landet er opphevet.

Børge Brende i Iran

Børge Brende ble mottatt av den iranske utenriksministeren Mohammad Javad Zarif Khonsari i dag tidlig.

Foto: Frode Overland Andersen / UD

Iran er først og fremst interessert i samarbeid med norske selskaper som har olje- og gassteknologi som kan være nyttig for landet.

Iran har store petroleumsreserver, men sanksjonene har satt en stopper for utenlandske selskaper som kunne ha bidratt med teknologi slik at de får en effektiv utnyttelse.

Mye penger for norske selskaper

Før de strenge sanksjonene ble innført, regnet landet med å produsere olje- og gass med en markedsverdi på 250 milliarder dollar i året innen 2015.

Sanksjonene satte en stopper for det ambisiøse målet, men penger fra petroleumssektoren er fortsatt den aller viktigste delen av statens inntekter. I 2009 utgjorde inntektene fra sektoren 60 prosent av landets statsbudsjett.

Får norske selskaper et godt fotfeste i Iran, kan det være mye penger å hente. Landet planlegger å investere flere hundre milliarder dollar i sektoren i løpet av de neste årene.

Møte i Teheran mellom Norge og Iran

Nordmennene skal blant forsikre seg om at forholdene ligger til rette for at norske selskaper kan investere i Iran på en trygg måte.

Foto: Frode Overland Andersen / UD

Møter alle toppene i Iran

Utenriksminister Børge Brende leder den norske delegasjonen som kom til Iran i dag tidlig. Han møter presidenten i landet, Hassan Rouhani og presidenten i parlamentet, Ali Larijani og utenriksminister Javad Zarif Khonsari.

Avtalene som Børge Brende signerte i dag, er intensjonsavtaler mellom Norge og Iran, såkalte Memorandum of Understanding – MoU.

De to avtalene, en med Organization for Investment Economic & Technical Assistance of Iran og en med Export Guarantee Fund of Iran (EGFI), vil åpne for at det kan gis eksportkreditt og eksportkredittgarantier til norske selskaper.

Garantiene vil gjøre det tryggere for selskapene som ønsker å handle med Iran, men medfører også en rekke krav, blant annet kontroll over transaksjoner for å forhindre korrupsjon.

Ønsker mer samarbeid med Iran

– Fra norsk side ønsker vi større samhandel med Iran og bedre tilgang for norsk næringsliv. Avtalene som nå inngås er med på å legge til rette for dette gjennom å gi norske eksportører like gode konkurransevilkår som andre lands eksportører, sier utenriksminister Børge Brende.

Sanksjonsregimet mot Iran ble vesentlig lettet 16. januar i år etter at landet hadde overbevist inspektører at de ikke utviklet atomvåpen.

Siden da har de to norske institusjonene som gjør det tryggere for norske selskaper å eksportere, Eksportkreditt Norge, og Garantiinstituttet for eksportkreditt, fått et økende antall henvendelser fra norske eksportører.

– Norske bedrifter ser nå muligheter i Iran. Iranske myndigheter ser på sin side at norsk teknologi og kompetanse kan spille en rolle for å fostre økonomisk vekst i landet, sier Olav Einar Rygg, fungerende administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

SISTE NYTT

Siste nytt