Hopp til innhold

Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet

Siden «Ocean Viking» har norsk flagg, plikter Norge å sørge for en trygg havn for menneskene om bord, sier professor i havrett Erik Røsæg. – Det spiller ingen rolle at skipet ligger i internasjonalt farvann, sier han.

Om bord på Ocean Viking

Det er 103 barn under 18 år blant migrantene og flyktningene om bord i «Ocean Viking».

Foto: Anne Chaon / AFP

Leger Uten Grenser samarbeider med organisasjonen SOS Mediterranée om redningsoperasjoner i Middelhavet og har leid det norske lasteskipet «Ocean Viking». I løpet av fire dager i august har skipet tatt om bord 356 mennesker.

Båten er nå i internasjonalt farvann mellom den italienske øya Lampedusa og Malta. Organisasjonene har bedt både italienske og maltesiske myndigheter om hjelp til å finne en trygg havn, men har ikke fått svar.

Italienske myndigheter har derimot sendt et brev til norske myndigheter der de påpeker Norges ansvar som flaggstat.

– Norge er ikke forpliktet til å ta imot

– Man har ingen forpliktelse til å ta imot flyktningene, men landet som skipet hører hjemme i, er forpliktet til å ikke sette passasjerene i land et sted som er farlig for dem.

Det sier Erik Røsæg, som er professor i havrett.

Erik Røsæg, professor i havrett

Siden «Ocean Viking» har norsk flagg, plikter Norge å sørge for en trygg havn for menneskene om bord, sier professor Erik Røsæg.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Han presiserer at Norge ikke har noe ansvar i forhold til havretten, men at de internasjonale menneskerettighetene pålegger et ansvar.

At skipet ligger i internasjonalt farvann spiller ingen rolle, sier han. Så lenge båten seiler under norsk flagg sier reglene at Norge plikter å ivareta menneskerettighetene til de som er om bord.

Røsæg sier at lignende saker har blitt prøvet for den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Uaktuelt å returnere til Libya

Leger uten grenser sier Norge har tradisjon for å overholde slike forpliktelser. Karine Nordstrand, lege og president for Leger uten grenser i Norge, sier til NRK at organisasjonen fremdeles er i dialog med Italia og Malta om hvorvidt de kan ta imot dem som er om bord.

– Hva tenker du om at de som er om bord i denne båten nå har havnet midt i et politisk spill?

– Jeg syns det er litt absurd at man diskuterer om man skal redde mennesker til havs. Forsøkene vi nå ser på å kriminalisere vårt arbeid, og diskusjonen om hvor vidt disse menneskene skal til Norge eller ikke, er slik jeg ser det, forsøk på å lede diskusjonen vekk fra det dette handler om. Nemlig vår plikt til å redde folk på havet, sier hun.

Karine Nordstrand, Leger uten grenser

– Jeg syns det er litt absurd at man diskuterer om man skal redde mennesker til havs, sier president for Leger uten grenser i Norge, Karine Nordstrand.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Nordstrand sier det er helt uaktuelt å returnere migrantene til Libya.

– Leger uten grenser jobber også i interneringsleirene der. Vi vet hvor forferdelige og umenneskelige forholdene der er. Flyktninger og migranter i Libya blir utsatt for menneskehandel og slaverilignende forhold, vold og tortur. Det er ikke på noe tidspunkt aktuelt å returnere dem dit, sier hun.

Det spanske redningsskipet Ocean Arms utenfor Lampedusa

«Ocean Arms» drives av den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms og har havnet i deler av den samme italienske krangelen som «Ocean Viking».

Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Italia krangler om nok et skip

Utenfor den italienske øya ligger også det spanske redningsskipet «Ocean Arms». Det har kastet anker noen hundre meter fra land mens den italienske regjeringen krangler internt.

Selv om Frankrike, Tyskland, Romania, Portugal, Spania og Luxembourg har lovet å fordele migrantene og flyktningene på skipet mellom seg, nekter den profilerte italienske innenriksministeren Matteo Salvini å la dem sette sin fot på italiensk jord.

Til sammen 134 flyktninger og migranter er igjen på skipet sammen med besetningen, etter at 13 personer er blitt evakuert av kystvakten på grunn av helseproblemer.

Statsminister Giuseppe Conte har bedt innenriksministeren tillate at 32 mindreårige får komme i land, men innenriksministeren velger å overse også dette.

Salvini utstedte først et dekret som forbød Open Arms å ta seg inn i italiensk farvann. Da en domstol i Roma opphevet dette, utstedte Salvini et nytt dekret, som forsvarsminister Elisabetta Trenta nekter å gå med på av humanitære hensyn.

Salvini har varslet at han skal anke beslutningen om å opphevde det første dekretet, for å hindre «Ocean Arms» i å legge til kai på Lampedusa.

Samtidig blir situasjonen om bord beskrevet som uholdbar av gruppen som drifter skipet. Ifølge en psykolog som besøkte skipet fredag, har flere om bord begynt med selvskading eller uttrykt selvmordstanker. Andre har begynt å la sinnet over ikke å få gå i land, gå utover andre om bord.

Laster Twitter-innhold

Det har gått to uker siden skipet plukket opp de 147 flyktningene og migrantene utenfor kysten av Libya.

SISTE NYTT

Siste nytt