Hopp til innhold

Jordan vil fjerne straffefrihet for voldtektsmenn

Myndighetene i Jordan vil avskaffe en lovparagraf som gjør at voldtektsmenn i Jordan slipper fengsel om de gifter seg med sine ofre.

Fengsel i Jordan

RISIKERER FENGSEL: Voldtektsforbrytere i Jordan risikerer fengsel om lovbestemmelsen, som gir dem straffefrihet, blir endret. Dette er bildet fra fengselet Suaga sør i hovedstaden Amman.

Foto: Khalil Mazraawi / AFP

Søndag besluttet regjeringen i Jordan å oppheve en paragraf som gir straffefrihet til voldtektsmenn, melder BBC.

Det er den beryktede paragraf i 308 i straffeloven som myndighetene nå vil avskaffe. Det kan skje om et flertall i parlamentet godkjenner beslutningen.

Slipper fengsel ved å gifte seg med offeret

Paragraf i 308 er mest kjent for å beskytte voldtektsmenn.

Tidligere har det vært mulig for alle voldtektsmenn å unnslippe straff dersom mannen giftet seg med offeret, og forble gift med henne i minst tre år.

I fjor ble den aktuelle lovbestemmelsen endret til at straffefriheten kun gjelder hvis offeret er mellom 15 og 18 år, og det antas at den seksuelle omgangen var frivillig.

– En drøm har blitt virkelighet

I februar foreslo imidlertid en komité i kongeriket å avskaffe lovbestemmelsen.

Forslaget ble ønsket velkommen av talsperson Lailla Naffa i «Arabisk kvinneforening», ifølge Jordan Times.

– Det er en drøm som har blitt virkelighet, sa hun.

Regjeringen har sett på forslaget fra komiteen, og opphevet nylig paragraf 308.

Steget i likestillingens navn skjer etter mange år med kampanjer anført av feminister, menneskerettsaktivister og muslimske og kristne lærde har ført.

– Lovendringen viser at innsatsen nytter

Politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty International i Norge er glad for utviklingen, og holder frem viktigheten av initiativet fra den jordanske regjeringen.

Patricia Katee
Foto: Gry Monica Hellevik / Amnesty International i Norge

Det betyr at voldtekt heretter anses som en alvorlig krenkelse av individets rett til personlig integritet og seksuell selvbestemmelse, og ikke et angrep på familiens ære, sier hun og fortsetter:

– Dermed har den som er voldtatt en reell mulighet til å kunne anmelde overgrep, uten å frykte tvangsgifte med overgriper, eller andre former for straff og sanksjoner.

Hun tror lovendringen i stor grad er et resultat av den jordanske kvinnebevegelsens kamp mot vold og diskriminering av kvinner, og en tydelig kritikk fra FNs kvinnekomité den siste tiden.

– Lovendringen viser at innsatsen nytter, og kan derfor også være en inspirasjon som styrker arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter i Jordan ytterligere, sier Kaatee.

Lignende lover i andre land

Lignende lover om at voldtektsmenn kan unnslippe straff dersom de gifter seg med sine ofre, finnes også i Libanon, Filippinene og Tunisia.

Tilhengerne av denne praksisen mener at den beskytter offerets «ære og rykte».

Sosiale forventninger om at skandaler skal dekkes over, og at kvinner skal beskytte familiens ære, har også stått i veien for en reell beskyttelse mot voldtekt og seksuelle overgrep.

SISTE NYTT

Siste nytt