Hopp til innhold

Japan avretta tre i natt

Tre personar som var dømde til døden i Japan, vart avretta tysdag morgon, melder nyheitsbyrået AFP. Det er første gong sidan 2019 at Japan gjennomfører avrettingar.

I dette fengselet i Tokyo ble de siste tre fra dommedagskulten Aum Shinrikyo henrettet i 2018.

I dette fengselet i Tokyo vart dei siste frå dommedagskulten Aum Shinrikyo avretta i 2018. Det er ikkje kjent kvar dei to som vart avretta i natt sat fengsla.

Foto: Shuji Kajiyama / AP

Regjeringa bekreftar avrettingane. Regjeringa seier at avrettingane er viktige som reiskap for å forhindra at folk gjer seg skuldig i «avskyelege brotsverk».

Avrettingane er dei første sidan Fumio Kishida vart statsminister i oktober etter å ha vunne valet tidlegare i månaden.

– Gitt at avskyelege brotsverk held fram med å finne stad, er det naudsynt å avretta dei om brotsverka er ekstremt alvorlege. Det vil dermed vera upassande å forby dødsstraff, seier ein høgtståande regjeringsrepresentant til nyheitsbyrået AFP.

100 dødsdømte ventar

I japanske fengsel sit det over 100 innsette som er dømde til døden, og landet er eitt av få rike land som har dødsstraff.

Trass i sterk internasjonal kritikk og kampanjar frå menneskerettsgrupper, er det høg oppslutning om dødsstraff i Japan.

I 2019 vart tre innsette avretta, og i 2018 femten. 13 av dei tilhøyrde dommedagssekta Aum Shinrikyo. Sekta stod bak eit nervegassangrep på undergrunnen i Tokyo i 1995.

13 menneske døydde og fleire tusen vart sjuke då dommedagssekta sprøyta nervegassen sarin inn i T-banevognene.

Shoko Asahara

Shoko Asahara leidde dommedagssekta Aum Shinrikyo som stod bak eit nervegassangrep på T-banen i Tokyo i 1995.

Foto: Jiji Press / AFP

Må vente i årevis i uvisse

Dødsdømte sit til vanleg fengsla i årevis i Japan, mens dei ventar på avrettingane. Metoden som landet bruker er henging. Vanlegvis får dei innsette beskjed berre timar før straffa skal bli fullbyrda.

Den eldste som ventar på fullbyrding i Japan, er 85 år gamle Iwao Hakamada. Han er dømt for å ha drepe sjefen sin, kona hans og to tenåringsbarn for over 50 år sidan. Han seier sjølv at han tilstod etter å ha vorte behandla brutalt av politiet, og har kjempa for å få saka tatt opp att i fleire tiår.

Tidlegare har ein slik søknad om gjenopptaking vore blokkert i rettssystemet, men den rettsavgjerda vart oppheva av høgsterett i desember i fjor. Dermed har Iwao fått nytt håp.

Ein annan mann som er dødsdømt og ventar i uvisse, har fått tilnamnet Twitter-mordaren. Han vart i desember i fjor dømt for drap og partering av ni menneske som han trefte på sosiale medium, skriv AFP.