Hopp til innhold

Island først i verden med lovfestet likelønn

Den islandske regjeringen lover at de skal utrydde lønnsgapet mellom menn og kvinner innen 2022.

Kvinnestreik i Reykjavik

STREIKET: I oktober i fjor gikk tusenvis av islandske kvinner hjem tidlig fra jobben i protest mot lønnsforskjellene. Nå tar regjeringen grep.

Foto: RUV

Þorsteinn Víglundsson

PÅ TIDE: Likestillingsminister Þorsteinn Víglundsson sier det er på tide å gjøre noe radikalt med lønnsforskjellene.

Foto: Bragi Þór Jósefsson

Likestillings og sosialminister Þorsteinn Víglundsson fortalte i dag på Kvinnedagen om lovforslaget som skal legges fram for Alltinget denne måneden.

Regjeringen vil innføre en likelønnsstandard som vil gjelde for alle arbeidsplasser med flere enn 25 ansatte.

– Radikalt

Loven skal sørge for at det skal gis likt lønn for likt arbeid, uavhengig av hva slags kjønn, legning, etnisitet eller nasjonalitet man har.

– Det er på tide å gjøre noe radikalt for å få til dette, sier Víglundsson.

Loven skal gjelde både i det offentlige og for private bedrifter, og ifølge Viglundsson blir Island dermed det første landet i verden som har lovfestet likelønn for alle arbeidstakere.

Ifølge Víglundsson er Island det første landet i verden som går til et slikt skritt, og fristen er satt til 2022.

– Ekstra byrde

Nøyaktig hvordan loven skal håndheves er ikke klart, men ifølge Víglundsson blir arbeidsgivere fra 2022 pålagt å skaffe seg en attest på at de betaler lik lønn for likt arbeid.

Flere kritiske røster har argumentert for at dette fører til unødig byråkrati for arbeidsgiverne, og at lønnsgapet allerede er i ferd med å tettes. Víglundsson gir dem delvis rett:

– Det vil bli en ekstra byrde for bedriftene å overholde loven. Men slike byrder pålegges dem hele tiden, for eksempel gjennom regnskapsregler og skatteoppgjør.

– Man må tørre å tenke nytt og være tøffe i kampen mot urettferdighet, sier likestillingsministeren.

Får trolig flertall

24. oktober i fjor gikk tusenvis av islandske kvinner fra jobb klokken 14.38 for å demonstrere utenfor Alltinget i Reykjavík.

Årsaken til valget av tidspunkt er at kvinnesaksgrupper har regnet seg fram at fra dette klokkeslettet jobber kvinner gratis sett ut fra lønna de får.

Nå ser det altså ut til at islandske kvinner og menn om få år kan jobbe like lange dager for like mye penger.

Lovforslaget er ventet å få flertall i Alltinget når det legges fram senere denne måneden.

SISTE NYTT

Siste nytt