Helgesen: - Bekymret for Brasils regnskog

RIO DE JANEIRO (NRK): Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er i Brasil, og han er bekymret. Det siste året har avskogingen i Amazonas økt kraftig.

Brann i regnskog

Mye regnskog i Brasil brennes ned for å gi plass til soyadyrking og kvegdrift.

Foto: ANTONIO SCORZA / AFP

Stemningen er trykket i lokalene til BNDES, den brasilianske storbanken som forvalter det norsk-finansierte Amazonasfondet. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er ikke i Brasil på høflighetsvisitt, men på grunn av dårlige nyheter.

Det siste året har avskogingen av den mektige Amazonas-regnskogen økt kraftig, med rundt 30 prosent. Og også året før var utviklingen negativ.

Helgesen i Rio

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøker BNDES, den brasilianske storbanken som forvalter de norske regnskogmilliardene.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det er ikke en utvikling som bør fortsette. Fordi regnskogen i Brasil er verdens største. Den har stor betydning for verdens klima, og den norske skogsatsingen dreier seg om å støtte land som får avskogingen ned, sier Helgesen.

Penger for resultater

I mange år gikk kampen for Amazonas-regnskogen i riktig retning. I tiårs-perioden fra 2004 gikk avskogingen ned med hele 70 prosent. Og da Brasil i 2008 opprettet det såkalte Amazonas-fondet, bevilget Norge en milliard dollar til prosjekter for å bevare regnskogen.

Dette arbeidet ble videreført av den nåværende regjeringen, og det går foreløpig frem til 2020. Men premissene for de norske overføringene er helt klare, sier klima- og miljøministeren:

Vi har en resultatbasert tilnærming. Og det betyr at vi betaler for resultater når det gjelder å bremse avskogingen. Og blir det ikke resultater, så blir det heller ikke særlig mye penger.

– Svært bekymret

Amazonasfondet fortviler

Avskogingen i Amazonas øker kraftig, og de ansatte i Amazonasfondet er fortvilet over utviklingen.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

De siste par årene har det gått den gale veien for Amazonas-regnskogen. Årsakene er mange, men den kanskje viktigste er at det mektige industrilandbruket har økt sin innflytelse. Det betyr at det er blitt lettere for soyaprodusenter og kvegfarmere å legge regnskogsområder under plogen.

Jeg er svært bekymret. Selvsagt er jeg det, sier Amazonas-fondets leder Juliana Santiago.

– Vi jobber hardt for å redde regnskogen, og vi har satt i gang mange prosjekter for å få innbyggerne i Amazonas til å starte næringsvirksomhet som ikke skader skogen. Men etter mange års fremgang ser vi nå en negativ utvikling som vi for enhver pris må snu, sier hun.

Håper på næringslivet

Amazonas-fondet og norske myndigheter jobber nå med flere tiltak som man håper kan snu utviklingen. Ett av dem er å få det private næringslivet til å ta større ansvar for regnskogen.

Helgesen i Rio

Norske myndigheter håper på støtte fra det private næringslivet for å stanse avskogingen.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Norge har blant annet tatt initiativ til å opprette den såkalte «Tropical Forest Alliance» - en gruppe av land og organisasjoner som jobber for økt bevisstgjøring av næringslivet:

–Ja, dette er veldig viktig, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Vi ser globalt at noen av de største matvareselskapene engasjerer seg for bærekraftige og avskogingsfrie forsyningskjeder. Det er viktig at de store nasjonale og regionale selskapene gjør det samme.

Skogdagen

Dagen i dag er «den internasjonale skogdagen», og Norges miljøminister markerer dette ved å delta på «Tropical Forest Alliance» sin konferanse i Brasilia.

Men samtidig øker presset på det som er blitt kalt «verdens lunge» - regnskogen i Amazonas.

Regnskogen trues

Det er satt i gang mange prosjekter for å få innbyggerne i Amazonas til å starte næringsvirksomhet som ikke skader skogen.

Foto: Per Liebeck / Norad

SISTE NYTT

Siste nytt