Miljøagenter jakter på kriminelle bander.
I Amazonas jobber tusenvis i lyssky virksomheter.
Bandene anklages for å utvinne gull ulovlig, voldtekter og drap.

Gullets forbannelse

Brasils kamp mot de ulovlige gullgruvene

En gullgraver har tatt seg dypt inn i Amazonas' skoger.

Han kan tjene gode penger. Fortjenesten er skyhøy.

Små landsbyer med ulovlige borerigger finnes flere steder.

En rigg koster rundt 80.000-100.000 kroner.

På en dag kan én rigg utvinne opptil 40 gram - verdt rundt 20.000 kroner på det internasjonale markedet.

Det betyr at investeringen kan tjenes inn i løpet av få dager.

Store områder hogges ned.

Elver, skoger og drikkevann forurenses av kvikksølv fra utvinningen.

Yanomamifolket lever i grenseområdene mot Venezuela. De er hardt rammet av den ulovlige gruvedriften.

De lever tradisjonelt av fisk, vilt og annen mat fra naturen . Nå tør de ikke lenger å jakte og fiske.

Over 300 mennesker i urfolksgruppen døde av underernæring, malaria og andre sykdommer i fjor.

Mange har fått påvist sterkt forhøyede verdier av kvikksølv i kroppen.

«Ulovlig gullgraving er forferdelig for oss. De ødelegger floraen. De forurenser vannet og fisken vi spiser.»

Davi Kopenawa, Yanomami-leder

Gullgraverne anklages også for å voldta kvinner og etablere bordeller.

Unge gutter får tilbud om våpen og mat for å samarbeide med inntrengerne, ifølge urfolksorganisasjoner.

Butikker selger lokalt gull. Alt er illegalt.

Når det er smeltet om, er det umulig å vite hvor det kommer fra.

Under Brasils forrige president Jair Bolsonaro økte antall ulovlige gullgruver til minst 20.000.

Luiz Inacio Lula besøkte Yanomamiene like etter at han ble valgt til ny president i 2023.

Det pågår en humanitær krise og et folkemord på Yanomamiene, sa Lula.

Myndighetene gikk til krig mot gullnettverkene.

Rundt 80 prosent av de ulovlige leirene ble ødelagt.

Men de kom raskt tilbake med bedre utstyr og tyngre våpen.

Narkosmuglere og kriminelle tømmerbander strømmet også til området.

Den siste tida har militæret minsket støtten til aksjoner. President Lula får kraftig kritikk for ikke å gjøre alt han lovet.

«Dette har vært en fiasko. Gruvedriften fortsetter fritt i Yanomami-områder.»

Dario Kopenawa, visepresident i urfolksorganisasjonene Hutukara

Det er likevel færre ulovlige grullgravere og mindre avskoging enn for noen år siden, ifølge Regnskogfondet.

Men.....

«Aksjonene medfører dessverre ofte at gullgraverne bare flytter seg midlertidig. Derfor trengs det mer langsiktig og strukturert innsats og lovendringer for å løse problemet.»

Ellen Hestnes Ribeiro, leder for Brasil-programmet i Regnskogfondet

Miljømyndighetene i landet håper likevel de skal klare å knekke den ulovlige virksomheten.

«Hvis vi samarbeider og alle forstår at dette er en krig, kan vi få til mye.»

Felipe Finger, leder aksjonsgruppa i Brasils miljø- og naturinstititutt, IBAMA.