Hopp til innhold

Fra denne giftpølen kommer smarttelefonen din

I et av verdens mest forurensede områder utvinnes mineraler som moderne, grønn teknologi er helt avhengig av. Smarttelefoner, vindmøller og elbiler inneholder stoffer som kommer fra giftpølen Baotou i Indre Mongolia i det nordlige Kina.

Smelteverk i Baotou, Mongolia

Fra smelteverket i Baotou i Indre Mongolia føres sterkt forurenset slam ut i en 10 kilometer lang kunstig innsjø. Den grunne innsjøen har ikke tett bunndekke og forurenset vann siver ned i grunnen.

Foto: c40 / Zuma Press

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Noen kilometer vest for millionbyen Baotou i Indre Mongolia ligger en gigantisk, giftig innsjø hvor kjemikalier fra en av Kinas største gruvebyer havner.

Kvinne i Baotou i Mongolia klager over sviende øyne, pustevansker og brystsmerter

En kvinne i Baotou i Mongolia klager over sviende øyne, pustevansker og brystsmerter.

Foto: DAVID GRAY / Reuters

Bøndene som bodde i landsbyer i det tidligere landbruksområdet måtte flytte. Avlingene ble uselgelige og dyrene ble syke. De som er igjen klager over forurensning og helseplager. Nå står de på sidelinjen og ser utover et goldt landskap.

Dette livløse landskapet er blant verdens mest forurensede, men også nøkkelen til Kinas nye rikdom. Utvinningen av de ettertraktede mineralene har kostet.

«Verdens verste sted»

Rør fører slamvann ut i innsjø vd Baotou

Rørene spyr ut forurenset vann fra smelteverket ved Xinguang.

Foto: DAVID GRAY / Reuters

En rad med rør fra smelteverket ender ved bredden av innsjøen. Svart slam sprøytes ut, som av gigantiske fontener, før det havner i innsjøen hvor det avleires som en seig masse på livløse strender.

Over det hele ligger en dis av svart, klebrig støv fra byens kullkraftverk.

BBC Future har fulgt en gruppe arkitekter og designere fra Unknown Fields hit. De har reist bakover i kjeden av leverandører som sikrer oss moderne bekvemmelighet, og endt opp i det golde steppelandet Indre Mongolia, som de utroper til «verdens verste sted».

Her kan du se den kunstige innsjøen på Google Maps.

Innbyggerne i landsbyen Xingauang i utkanten av Baotou klager over skitten, dårlig luft, over pusteproblemer og sykdommer som de mener har sammenheng med miljøgiftene.

Kullarbeider i Baotou, Mongolia

En ikke navngitt kullarbeider tar en hvil i Baotou.

Foto: ELIZABETH DALZIEL / AP

De mener livet var bedre før utbyggingen av jern- og stålverkene for alvor skjøt fart på 1980-tallet, og bidro til Kinas enorme velstandsutvikling. Den ser de mindre til her enn i byer som Beijing og Shanghai.

Baksiden av medaljen

Kilden til rikdommen er også årsaken til elendigheten i Indre Mongolia. Baksiden av medaljen er mer synlig på slettene ved Baotou.

Fabrikk og kullkraftverket i Baotou i Indre Mongolia.

Bak fabrikken sees kullkraftverket som skaffer elektrisk kraft til smelteverket i Baotou.

Foto: DAVID GRAY / Reuters

I tillegg til utvinning og foredling av kull, stål og aluminium, ligger en av verdens største forekomster av sjeldne grunnstoffer her.

I berggrunnen nord for Baotou, i Gobi-ørkenen, ligger mineralene i årer, ofte sammen med radioaktive og giftige stoffer.

Giftig avfall

Utvinningen foregår i store dagbrudd. Den er ressurskrevende og etterlater seg giftig avfall i store mengder. For hvert tonn som utvinnes, ligger to tonn avfall igjen.

Dagbrudd i Baotou i Indre MOngolia

Dagbrudd i Baiyunebo-gruven nord for Baoto.

Foto: Ap

Utvinningen av de såkalte «sjeldne jordartene», som europium, samarium, neodymium, ytterbium, cerium og lantan, er viktig i Kinas nye økonomi.

Tidligere dominerte USA denne handelen. Nå har Kina overtatt og står for 95 prosent av verdens produksjon. Verdens etterspørsel etter disse mineralene øker.

Flere av stoffene brukes i all mulig avansert teknologi, blant annet i magneter som brukes i blant annet smarttelefoner, tv-skjermer, kameralinser og våpensystemer.

Og, ironisk nok, i grønn teknologi som vindturbiner og elbiler.

Fr. dokumentar. Kina har kontroll over 97 prosent av dei sjeldne stoffa i verda, slike som europium, terbium, samarium, cerium og liknande. Utan desse kan ein ikkje framstille høgteknologiske produkt. Resten av verda kjempar for å ikkje lenger vere avhengig av Kina som no set restriksjonar på eksporten av desse stoffa. (La Guerre des Terres Rares)
Satelittbilde av Bayan Obo ved Baotou i Mongolia

Satellittbildet viser gruven i Bayan Obo i Gobi-ørkenen nord for Baotou hvor storparten av de sjeldne mineralene utvinnes. De blåsvarte feltene øverst er dagbrudd. De mørke, avlange feltene til høyre på bildet er avfallsdeponier. Det er også flere mindre dammer for forurenset avløpsvann i området.

Foto: NASA

Djengis Khan

Djengis Khan-monumentet ved Baotou

Djengis Khan-monumentet i Baotou.

Foto: Matthew J. Stinson (CC BY-NC 2.0)

Når turister kommer til Baotou er det ikke for å se på industrien eller gruvene, men for å se den kinesiske mur og Djengis Khan-mausoleet, og kanskje for å seile på Den gule flod.

Prøver viser at elven er sterkt forurenset av tungmetaller, og flere av dem stammer fra Baotou-området, ifølge en rapport fra Universitetet i Indre Mongolia.

Myndighetene i Baotou har planer om å rydde opp, og har startet et program for å overvåke luftforurensingen. Nye utslipp til luft fra kullfyring er ikke tillatt. Over en periode på tre til fem år skal kvaliteten på lufta bli bedre, skriver China Daily. Men det er neppe nok til å løse problemene i Baotou.

(Vi gjør oppmerksom på at stillbildene i artikkelen er fra 2010.)

SISTE NYTT

Siste nytt