Hopp til innhold

Færre ulovlige innvandrere til USA

WASHINGTON (NRK): Antallet ulovlige grensepasseringer fra Mexico er nå det laveste på 45 år, ifølge tall fra Department of Homeland Security. Menneskerettighetsorganisasjoner er bekymret for utviklingen.

Immigration Enforcement

LAVESTE PÅ 45 ÅR: Utsendte immigranter spiser frokost på en kafe drevet av en veldedig organisasjon i Nogales i Mexico, på grensen til USA. Nye tall fra amerikanske myndigheter viser at antallet ulovlige grensepasseringer fra Mexico er på sitt laveste på 45 år.

Foto: Anita Snow / AP

Mandag fikk USAs president Donald Trump gjennomslag i Høyesterett for sitt innreiseforbud fra åtte land.

Tirsdag kunne presidenten glede seg over det han mener er et bevis for at immigrasjonsjonspolitikken han fører er vellykket:

Sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security, DHS) skriver i en pressemelding at antall arrestasjoner ved grensen har sunket med 25 prosent det siste året.

I USA utarbeider man statistikken i forhold til budsjettåret, som går fra 1. oktober til 30. september. Antall arrestasjoner grensepatruljen har gjort er nå på laveste nivå siden 1971.

Økt innsats

Samtidig har myndighetsorganet som iverksetter arrestasjoner og utsendelse av ulovlige immigranter økt sin innsats kraftig det siste året. På årsbasis har antallet arrestasjoner økt med 25 prosent.

Mesteparten av økningen har kommet etter at Trump ble innsatt som president. Og det uten at U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) har fått de økte bevilgningene som Trump har bedt Kongressen om.

– Vi ser nå hvordan vi lykkes bedre med å sikre grensene våre, som et resultat av presidentens støtte til våre ansatte og tjenestemenn ute i felt, sier Elaine Duke i en uttalelse. Hun er konstituert statsråd i Sikkerhetsdepartementet.

-PARK-ON-U.S.---MEXICAN-BORDER-OPENS-BORDER-FENCE-FOR-FAMILIES-A

SPLITTET: Familier har blitt splittet etter at flere ulovlige innvandrere er sendt ut av USA det siste året. I november åpnet amerikanske myndigheter porter i grensegjerdet mellom Mexico og USA slik at splittede familier kunne besøke hverandre på grensen.

Foto: Sandy Huffaker / AFP

Bekymret for situasjonen

Men den økte aktiviteten til ICE skaper også bekymringer. Tirsdag offentliggjorde Human Rights Watch en rapport om hvilke konsekvenser arrestasjonene og utsendelsene har.

Rapporten viser at mange blir sendt ut etter at de har brukt tiår på å etablere seg, få barn og betale skatt til USA, forteller Clara Long i Human Rights Watch til The Guardian.

– Mange av dem som sendes ut blir revet bort fra familie, fra hjem, fra bedrifter og jobber, uten at man tar betraktning de familiebåndene de har til USA, sier Long.

Da president Donald Trump i september opphevet amnestiet til 800.000 barn og unge som har kommet inn i USA på ulovlig vis, ble det møtt med protester fra mange. Opphevingen har også ført til at mange immigranter lever i frykt, og ikke tør å gå på skolen, melde inn familievold, gå i kirka eller be om medisinsk hjelp, skriver New York Times.

DACA-protest i New York

OPPHEVET AMNESTI: I september opphevet president Donald Trump amnestiet til 800.000 barn og unge som hadde kommet til USA på ulovlig vis. Avgjørelsen ble møtt med flere protester i USA.

Foto: Spencer Platt / AFP

Mexico ikke lenger problemet

Til tross for færre ulovlige passeringer og økt innsats hos ICE, er ikke Sikkerhetsdepartementet fornøyde. Én av årsakene til det er en økning i arrestasjoner langs grensen siden mai i år.

De fleste av dem som forsøker å komme ulovlig inn i USA har disse månedene vært familier eller enslige mindreårige. Flertallet av disse menneskene kommer imidlertid ikke fra Mexico – som USA grenser til – men fra land lenger sør i Mellom-Amerika: El Salvador, Guatemala og Honduras.

Økt narkotikasmugling

– Vi er svært bekymret for utviklingen de siste månedene med økningen i antall barnefamilier og enslige mindreårige som forsøker å komme over grensen, sier Ronald Vitiello, som er fungerende sjef for U.S. Customs and Border Protection (CBP).

– Vi er også svært bekymret for en betydelig økning i smuglingen av hard narkotika, som heroin og kokain, over grensen. Denne smuglingen øker som regel i takt med ulovlige grensepasseringer, sier Vitiello.

SISTE NYTT

Siste nytt