Hopp til innhold

Exxon forutså klimaendringene med stor nøyaktighet på 70-tallet

En ny studie viser at ExxonMobil anslo klimaendringene vi ser i dag allerede for 40 år siden. Men utad diskrediterte de forskningen.

ExxonMobils oljeraffineri i Billings, Montana.

EXXON VISSTE: Ny forskning viser hva oljeselskapet ExxonMobil visste om klimaendringene allerede på slutten av 70-tallet.

Foto: Matt Brown / AP

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I 2015 fant gravejournalister avslørende interne dokumenter fra Exxon: Petroleumsselskapet visste allerede på slutten av 70-tallet at fossile brensler vil føre til dramatiske klimaendringer før 2050.

Nå har forskere for første gang gjort en systematisk gjennomgang av hva Exxons forskere faktisk hadde funnet ut. Analysen er publisert i vitenskapstidsskriftet Science.

Studien konkluderer med at Exxons forskning lå svært tett opp til utviklingen vi faktisk ser, og til klimamodellene til uavhengige forskere.

Exxon forutså at klimaendringene først ville merkes fra starten av 2000-tallet. Selskapet anslo med stor nøyaktighet hvor mye CO₂ som vil gi farlig oppvarming. De forutså også karbonbudsjettet for en temperaturøkning under 2 grader over førindustriell tid.

Overraskende nøyaktig

«De fleste av anslagene deres varslet en oppvarming som er i samsvar med nyere observasjoner», skriver forskerne i analysen.

Geoffrey Supran ved Harvard University er en av forskerne bak analysen. Han sier til The Guardian at «det tok pusten fra meg» å se hvor nøyaktig Exxons spådommer stemmer med virkeligheten.

– Nå har vi den rykende pistolen som viser hvor nøyaktig de forutså global oppvarming årevis før de begynte å angripe klimaforskningen. Disse grafene viser hva Exxon visste og hvordan de likevel feilinformerte, sier Supran.

Graf fra studie om ExxonMobils forskning på global oppvarming, publisert i Science
Grafikk: Supran, et al., 2023, “Assessing ExxonMobil’s global warming projections” / Science

Benektet kunnskapen

Bevæpnet med kunnskapen om klimakrise startet Exxon en årelang kampanje for å bagatellisere og diskreditere det deres egne forskere hadde funnet ut.

Så sent som i 2013 sa daværende Exxon-direktør Rex Tillerson at klimamodellene var inkompetente og usikre om virkningen av fossile brensler.

– De tidde stille om forskningen sin og brukte den først når det ble strategisk nødvendig for å håndtere den eksistensielle trusselen mot sin virksomhet, og for å ta til motmæle mot klimaforskningen, sier Supran.

Natalie Mahowald er klimaforsker ved Cornell University. Hun mener Exxon har bidratt til at investeringene i vind og sol har kommet i gang altfor sent til å unngå klimakatastrofe.

– Inkluderer vi påvirkninger fra luftforurensning og klimaendringer, har handlingene deres sannsynligvis påvirket tusenvis til millioner av mennesker negativt, sier Mahowald.

Tidligere administrerende direktør i Exxon, Rex W. Tillerson

SJEF: Rex Tillerson er tidligere styreformann og administrerende direktør i verdens største ikke-statlige petroleumsselskap, ExxonMobil. Han var også USAs utenriksminister i Donald Trumps regjering.

Foto: MIKE STONE / Reuters

Kan brukes i søksmål

– Jeg er sikker på at den pågående innsatsen for å stille Exxon til ansvar vil dra nytte av denne studien.

Det sier Robert Brulle til The Guardian. Han forsker på desinformasjon om klima fra fossil-industrien ved Brown University. Brulle sikter til en rekke ulike søksmål som har som mål å få oljeselskaper til å betale for klimaskader.

En talsperson for Exxon sier de som påstår at «Exxon visste» tar feil. Exxon viser til en konklusjon fra en høyesterettsdommer i New York fra 2019 i en relatert sak:

«Det bevisene under rettssaken avslørte, er at Exxons ledere og ansatte var samstemt forpliktet til å strengt utføre sine plikter på en så omfattende og omhyggelig måte som mulig. (...) Vitnesbyrdet fra disse vitnene viser at Exxon har en kultur for disiplinert analyse, planlegging, regnskap og rapportering.»

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig mer alvorlige. Samtidig sår oljebransjen tvil om forskningen. Sprer de feilinformasjon med vilje?

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig mer alvorlige. Samtidig sår oljebransjen tvil om forskningen. Sprer de feilinformasjon med vilje?