Urix forklarer

EU har en plan

EU-kommisjonen har lagt fram ti punkter for en bedre håndtering av flyktninger og migranter. Vil medlemslandene bli med på planen?

European Parliament plenary session State of the Union in Brussels

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen med ny plan for håndtering av migranter og flyktninger.

Foto: Reuters / NTB

Situasjonen i flyktningleiren på Lesvos taler for seg. Det samme gjør de overfylte mottakssentrene i Italia. Det er noe som overhodet ikke fungerer i måten Europa tar hånd om mennesker som kommer til kontinentet på.

Tirsdag karakteriserte både FNs høykommissær for flyktninger og IOM, FNs migrasjonsorganisasjon, EUs håndtering av migranter og flyktninger «ubrukelig og uholdbar».

Onsdag la EU-kommisjonen fram sitt forslag til en gjennomgående endring av systemet.

I stedet for å ta imot asylsøkere fra medlemsland under press, kan EU-land bidra med hjelp til returer.

Ursula von der Leyen har en vrien overtalingsjobb foran seg.

Da detaljene i EUs nye migrasjonspakt ble lagt fram onsdag formiddag, krevde EU-kommisjonens president solidaritet fra alle medlemsland: Flyktninger og migranter som kommer til Europa er alle europeiske lands ansvar, ikke bare landene som utgjør unionens ytre grense.

uSr7x85a2VM

I perioder med stort press vil EU-kommisjonen gjøre det obligatorisk for alle medlemslandene å bidra, men ikke i form av pålagte kvoter.

Foto: Petros Giannakouris / AP

– Dagens system holder ikke mål

I State of the Union-talen EU-kommisjonens president holdt i Brussel i forrige uke, gjorde von der Leyen det klart at det nåværende asyl- og migrasjonssystemet i unionen ikke holder mål.

For å komme seg vekk fra tidligere fastlåste diskusjoner, blir det likevel en annen type solidaritet EU-kommisjonens president nå skisserer opp.

Mens man tidligere har forsøkt seg med forskjellige obligatoriske kvotefordelingssystemer, blir det ikke noe krav at alle EUs medlemsland skal ta imot et visst antall av dem som ankommer Hellas, Italia eller Spania.

Kan bidra økonomisk og logistisk

Ettersom landene i Sentral- og Øst-Europa kategorisk har avvist slike «solidaritetsmekanismer», vil et av kommisjonens forslag åpne for at de landene som nekter å ta imot mennesker i stedet skal bidra med økonomisk og logistisk hjelp. '

I en gitt situasjon vil eksempelvis Ungarn kunne få ansvaret for å sørge for utsendelsen av et menneske som har ankommet Hellas, men har fått avslag på søknaden.

Ettersom utsendelse av mennesker som har fått avslag på søknader om å bli i Europa har vært en enorm utfordring, er det på ingen måte gitt at dette forslaget vil passere enkelt gjennom de kommende diskusjonene.

Ikke måtte søke i første land

Migrasjonspakten, som er ventet å bli utformet i ti punkter, vil også legge stor vekt på økt grensekontroll, innsats mot profesjonelle menneskesmuglere, samt langsiktig samarbeid med landene migranter og flyktninger kommer fra eller reiser gjennom på veien til Europa.

Ursula von der Leyen varslet også i forrige uke at hele Dublin-regelverket skal skrotes. Dublin-systemet har hatt som utgangspunkt at man må søke om asyl i det første medlemslandet man ankommer.

Ettersom dette har ført til at land som Italia og Hellas har sittet med det praktiske ansvaret, vil kommisjonen etter alt å dømme åpne for at asylsøkere vil kunne søke om opphold i et annet land enn det første ankomstlandet, i tilfeller der man har bånd til eller forbindelser i landet.

SISTE NYTT

Siste nytt