Hopp til innhold

Elizabeths milliardarv: Juveler, frimerker og 32.000 svaner

Hun var en av verdens rikeste kvinner. Men det er usikkert om hennes undersåtter får vite hvem som arver dronning Elizabeths milliardformue.

Dronningens svane-ringmerker i aksjon på Themsen i 2004. Stillingen, som nå blir til kongens svane-ringmerker, har eksistert siden 1100-tallet.

Dronningens svane-ringmerker i aksjon på Themsen i 2004. Stillingen, som nå blir til kongens svane-ringmerker, har eksistert siden 1100-tallet.

Foto: MARTYN HAYHOW / AFP

Ingen vet helt hvor stor dronningens formue var, men hvis man regner inn alt av eiendommer, kunstskatter og annet er den anslått til flere hundre milliarder kroner.

Her er det viktig å skille mellom hennes private eiendeler og det som tilhører kongeembetet, skriver El Pais.

Det som tilhører embetet, eller Kongen med stor K, går nå automatisk videre til kong Charles.

Enorme eiendommer

Til selve embetet tilhører enorme landeiendommer, blant annet hertugdømmet Lancaster, nordvest i England.

Hertugdømmet består av rundt 180 kvadratkilometer land, ni slott og en rekke andre bygninger.

I tillegg kommer en rekke andre bondegårder, skoger og kystlinjer. Til sammen eier Kongen rundt 1,4 prosent av arealet i England.

Kongen eier også hele den populære handlegaten Regent street i London, samt en rekke andre forretningseiendommer rundt om landet. Også galoppbanen Ascot eies av Kongen.

Eiendommene administreres av et eget selskap og 15 prosent av inntektene vil gå til kong Charles.

Kronjuveler og annen kunst

Dronning Elizabeth med en av sine kroner under åpningen av parlamentet i 2015.

Dronning Elizabeth med en av sine kroner under åpningen av parlamentet i 2015.

Foto: SUZANNE PLUNKETT / AFP

Kronjuvelene tilhører Kongen og går videre til Charles. Blant kronjuvelene er flere kroner, blant annet St. Edwards krone. Den er fra 1661 og brukes bare under selve kroningsseremonien.

I kronjuvelene inngår også flere av verdens mest berømte edelstener. Blant disse er Koh-i-Noordiamanten og verdens største diamant, kjent som Cullinan I.

Å sette verdi på kronjuvelene er vanskelig, men beløp på titalls milliarder kroner er nevnt.

Like vanskelig er å sette verdi på de kongelige slottene som Buckingham Palace og Windsor Castle. Begge disse slottene tilhører Kongen og går videre til Charles.

I tillegg kommer malerier og annen kunst av mange av verdens største kunstnere gjennom historien.

Svaner, hvaler og delfiner

Blant det mer kuriøse som Charles vil arve, er eierskapet til alle Storbritannias 32.000 svaner.

Helt siden 1100-tallet, da de hvite fuglene var regnet som en delikatesse, har Kongen vært eier av alle svanene i landet.

Med britisk sans for tradisjoner, har landet fortsatt en stilling som kongens svane-ringmerker.

I tillegg til svanene arver Charles også eierskapet til alle delfiner, hvaler og stør som befinner seg i britiske farvann.

Arver lønnen

Vanligvis arver ikke barn deres foreldres lønn. For kong Charles er det annerledes.

Kongen mottar ikke lønn, men apanasje. Dronningen mottok i fjor 85,9 million pund, eller nesten 1 milliard norske kroner.

Den apanasjen vil nå i stedet gå til Charles.

Slott og smykker

Slottet Balmoral, der dronningen døde torsdag, var hennes private eiendom.

Slottet Balmoral, der dronningen døde torsdag, var hennes private eiendom.

Foto: Owen Humphreys / AP

Mens de største slottene er Kongens eiendom, er det også slott som er dronningens personlige eiendom.

Det gjelder både Balmoral, der dronningen døde torsdag, og Sandringham der kongefamilien feirer jul.

Både Balmoral og Sandringham ble kjøpt og bygget ut av dronning Victoria på 1800-tallet.

Dronningen har også en stor smykkesamling, som er hennes personlige eiendom. Her inngår tiaraer og halskjeder, funklende med diamanter.

Totalt er de anslått at dronningens personlige formue er på rundt 5 milliarder norske kroner.

Frimerkesamling verdt milliard

Blant de personlige eiendelene er også det som beskrives som verdens mest verdifulle frimerkesamling.

I samlingen er, med ett unntak, alle frimerker som er utgitt i landene som inngår i det tidligere britiske imperiet.

Det eneste unntaket er frimerket som er kjent som «British Guiana 1c magenta». Det finnes bare i ett kjent eksemplar.

Totalt er dronningens frimerkesamling anslått å være verdt 1 milliard kroner.

Frivillig arveavgift

Kongen er unntatt å betale skatt. Dronning Elizabeth gikk i 1992 med på en frivillig ordning med å betale skatt.

Den gjelder for hennes private eiendeler, og ikke for de kongelige eiendeler. De er uansett fritatt for skatt.

De kongelige er også fritatt for den arveavgiften som andre briter må betale. I Storbritannia utgjør arveavgiften 40 prosent av alt som overstiger 4 millioner kroner.

Men som for vanlig skatt, har kongelige de siste årene betalt en frivillig arveavgift for private eiendeler.

Hemmelig testamente

Dronning Mary sørget for at brorens testamentet ble hemmeligstemplet for å unngå en skandale.

Dronning Mary sørget for at brorens testamentet ble hemmeligstemplet for å unngå en skandale.

Foto: Library of Congress

Mens Charles arver alt Elizabeth eide fordi hun var statsoverhode, er det annerledes med det hun eide privat.

Britisk arverett gir få begrensninger på hvem man kan testamentere til. Ingen vet derfor hvordan dronningen har fordelt arven mellom sine fire barn, åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Kanskje får verden heller aldri vite hvordan hun har fordelt arven. I Storbritannia skal testamenter være offentlige, men siden 1910 har kongefamiliens testamenter vært holdt hemmelige, skriver The Guardian.

Tradisjonen med hemmelighold startet da prins Francis av Teck døde i 1910. Han var bror av dronning Mary og kjent for sine kvinneaffærer.

Da prinsen døde testamenterte han de mest verdifulle familiejuvelene til sine elskerinne, en gift adelskvinne.

Resultatet var at dronning Mary måtte kjøpe juvelene tilbake i hemmelighet, for en sum som tilsvarer rundt 8 millioner kroner i dagens penger.

For å unngå en offentlig skandale fikk dronningen også en dommer til å hemmeligstemple testamentet. Siden har kongelige testamenter blitt holdt hemmelige.

Det er få som tror at dronning Elizabeth vil gi bort familiejuvelene til en elsker i sitt testamente. Men etter alt å dømme vil man ikke få vite det sikkert.

SISTE NYTT

Siste nytt