Edward Snowden saksøker Norge

Edward Snowden saksøker den norske staten for å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.

Edward Snowden

VIL TIL NORGE: Edward Snowden saksøker staten for å få fritt leide til Norge.

Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Det melder Norsk Pen på sine nettsider. Organisasjonen har tildelt Snowden Ossietzkyprisen for 2016 for hans innsats for ytringsfriheten.

Prisen skal utdeles i Oslo 18. november 2016. Snowden skal angivelig ha et sterkt ønske om møte opp for å motta prisen i november, men frykter at norske myndigheter vil utlevere ham til USA dersom han kommer hit.

I august i fjor avslørte NRK at amerikanske myndigheter har bedt Norge utlevere Snowden så fort han setter sine bein i landet.

– Vil være et gjennombrudd

Snowden er ettersøkt av amerikanske myndigheter for å ha lekket store mengder hemmeligstemplet informasjon, og oppholder seg for tiden i Russland hvor han er innvilget asyl.

Derfor har han gjennom advokatfirmaet Schjødt stevnet staten for å forhindre at han blir utlevert til amerikanske myndigheter. Norsk PEN ved styreleder William Nygaard har trådt inn i saken som partshjelper, skriver Schjødt.

– Det vil være et gjennombrudd for Snowden å komme til et land der en utleveringsavtale settes i sjakk. Det er et skritt på veien for at han skal få en rettferdig behandling, sier Nygaard til NRK og fortsetter:

– Han har status som varsler, og vi vil honorere den statusen med en pris. Det handler også om et ønske om å vise at det han har gjort, med å avdekke overvåkning, viser en respekt for individets rettigheter.

Faksimile fra FBI-brev om Snowden

HEMMELIG BREV: I et brev til de skandinaviske landene, som NRK fikk tilgang til i august i fjor, varslet FBI og ba om ekstra forberedelser hvis Snowden skulle komme.

Foto: faksimile av brev sendt fra FBI til norske justismyndigheter den 27. juni 2013

Vil belønne Snowden

Nygaard sier at de ønsker at Snowden skal komme til Norge, både fordi han har mottatt prisen, men også fordi hans nærvær vil ha stor prinsipiell betydning.

– Begrunnelsen for prisen vil bli satt på agendaen. Denne er på tre nivåer, sier han og utdyper:

– Overvåkning og hvem det rammer bør inn i en større internasjonal debatt, folkerettslig sett. Det samme gjelder begrepet "varsler", som i dag har en svak beskyttelse, folkerettslig. Det tredje er at vi ønsker å honorere Snowden for sin uegennyttighet, sitt mot og sin vilje til å sette personlig sikkerhet til stede.

– Hva står i veien?

– Det viktigste er utleveringsavtalen. Vi ønsker å få prøvd en del av utleveringsavtalen, paragraf 5. Den sier nemlig at den som ønsker å komme til landet, og har et politisk motiv for sine handlinger, ikke kan utleveres til USA.

NRK har i 15-tiden torsdag vært i kontakt med Justisdepartementet, som ber om mer tid for å svare på stevningen fra Snowden.

Norsk PEN ved styreleder William Nygaard

PARTSHJELPER: Norsk PEN ved styreleder William Nygaard har trådt inn i Snowden-saken.

Foto: Martin Herman Wiedswang Zondag / NRK

– Unikt i norsk sammenheng

Halvard Helle, partner i advokatfirmaet Schjødt, sier «saken er unik i norsk sammenheng».

– I norsk rettspraksis finnes det ikke noen presedens. Men den bygger på gjeldende lovverk. Det er fastsatt at man ikke kan utlevere noen for politiske lovbrudd, sier Helle til NRK.

– Hva med dem som mener Snowden er kriminell, fordi han har utlevert regjeringshemmeligheter?

– Det er et poeng at han ut fra USAs spionasjelov ikke kan gjøre gjeldende et forsvar på at handlingen er av politisk karakter. Der er det en utgitt konklusjon at han blir dømt til fengsel i mange år, dersom saken hans kommer for retten. Vi vil fastslå at han ikke kan utleveres, fordi det han har gjort er av politisk karakter.

Halvard Helle

UNIK SAK: Halvard Helle, partner i advokatfirmaet Schjødt, sier «saken er unik i norsk sammenheng».

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB Scanpix

Prinsipielt viktig

– Vi gjør dette fordi det er rettslig og prinsipielt viktig at Snowden får prøvd sin sak i Norge, for å finne ut om han blir utlevert til USA eller ikke, sier generalsekretær i Pen Hege Newth Nouri til NRK.

– Vi har en utleveringsavtale med USA i Norge. Det justisministeren har gjort tidligere, er å svare at det ikke er opp til ham å avgjøre om Snowden faktisk blir utlevert, men at det er opp til norske domstoler å avgjøre.

Nouri presiserer at det er Snowden selv som saksøker, men at Pen er partshjelper i søksmålet.

– Vi støtter ham 100 prosent fordi, saken hans er så viktig, og på grunn av hans rolle som varsler og avslører av ulovlig overvåkning av sivilbefolkningen.

Risikerer livsvarig fengsel

Snowdens avsløringer viste hvordan amerikanske myndigheter masseovervåket sine egne borgere, i tillegg til statsledere i samarbeidsland.

Hans handlinger er klart av politisk karakter, og det er da klart etter den norske utleveringsloven og internasjonal rett at han ikke kan utleveres til USA, heter det videre.

Det amerikanske rettsvesenet har tidligere slått fast at overvåkingen var ulovlig, Snowden risikerer livsvarig fengsel i USA for spionasje. Det er for dette arbeidet han er tildelt prisen.

I fjor høst ble Snowden tildelt den prestisjetunge Bjørnsonprisen, men han kunne ikke være til stede fordi norske myndigheter ikke kunne garantere for hans sikkerhet.

Justis - og beredskapsdepartementet, ved kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen, skriver i en e-post til NRK at «departmentet ønsker ikke å kommentere en sak som eventuelt skal behandles og avgjøres av domstolen».

SISTE NYTT

Siste nytt