Dette er Den tunisiske dialogkvartetten

Nobelkomiteen roser Dialogkvartetten i Tunisia for å ha lagt til rette for en grunnlovsprosess på tvers av politiske og religiøse skillelinjer.

Kvartetten får mye av æren for at freden ble bevart i Tunisia i 2013.

Nobels fredspris for 2015 er tildelt den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog for sitt bidrag til demokratibyggingen i Tunisia etter jasminrevolusjonen i 2011, starten på det som senere skulle bli omtalt som den arabiske våren.

Kvartetten kom sammen sommeren for to år siden da demokratiprosessen stod i fare for å falle sammen.

Kvartetten består av fire nøkkelorganisasjoner i Tunisia: Tunisias generelle fagforening (UGTT), den tunisiske føderasjonen for industri, handel og håndverk (UTICA), den tunisiske menneskerettighetsligaen (LTDH) og den tunisiske advokatforeningen.

Ved at organisasjonene når ut til ulike grupper i befolkningen, kan Kvartetten samlet forankre arbeidet bredt.

Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five understreket også at fredsprisen tildeles Kvartetten som helhet, ikke de fire organisasjonene hver for seg.

– Vi ønsker å sende et signal om betydningen av sivilsamfunnsorganisasjonene i et land når de engasjerer seg og står på sine samlede verdier. Det har gitt Kvartetten i Tunisia en moralsk autoritet, slik at de har klart å påvirke prosessen med en sikring av fundamentale rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning eller religiøs tro. Det er også et signal om at islamistiske og sekulære bevegelser kan skape noe positivt for befolkningen sammen, sier Five til NRK.

Hun vektlegger evnen til å finne kompromisser og en felles vei.

– Vi har sett at begge sider i Tunisia har vært villige til å klatre ned fra barrikader og å legge bort primærstandpunkter for gjennom dialog og konsensus å gjøre noe som er til beste for landets befolkning. Dette har gjennom Kvartetten blitt grundig forankret i befolkningen som helhet.

Også den britiske forskeren Rory McCarthy, som har forsket på islamisme i Tunisia, skriver på Twitter at den tunisiske dialogkvartetten dreier seg om forhandling, pragmatisme og kompromisser:

Laster Twitter-innhold

Stortingspolitikerne Heikki Eidsvoll Holmål (SV) og Åsmund Aukrust (Ap) har nominert Dialogkvartetten til fredsprisen.

«Organisasjonenes felles arbeid med å forankre grunnlovsprosessen i brede lag av det tunisiske folk og villighet til å søke kompromissløsninger var avgjørende for Tunisias suksess,» heter det i begrunnelsen.

«For å redde landet fra de nasjonale uroligheter og en potensiell borgerkrig, samt spredning av vold og fundamentalisme, tok fire organisasjoner initiativ til å overvinne krisen ved å danne en nasjonal dialog mellom regjeringen og opposisjonen,» heter det videre.

Dette er organisasjonene:

Tunisias fagbevegelse UGTT (Union Generale Tunisienne du Travail):

 • Grunnlagt 20. januar 1946
 • Hovedkontor i Tunis
 • Houcine Abassi generalsekretær siden 2011
 • 517.000 medlemmer (2010-tall)
 • Sentral i revolusjonen i 2011. Forsøkte å megle mellom regjeringen og opposisjonen og har spilt en viktig rolle i demokratibyggingsprosessen i Tunisia

Det tunisiske forbundet for industri UTICA (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat -UTICA) er en tunisisk arbeidsgiverforening:

 • Grunnlagt 1947
 • Leder: Wided Bouchamaoui
 • Representerer nesten 150.000 private virksomheter fra alle sektorer bortsett fra turisme og finansnæringen

Menneskerettigsligaen LTDH (Ligue tunisierne des droits de l'homme):

 • Grunnlagt i 1976, legalisert 5. mai 1977
 • Består av advokater, lærere, leger og journalister
 • Abdessattar bein Moussa er organisasjonens president.

Advokatforeningen ONAT:

 • Ordre National des Avocats de Tunisie (ONAT) er den tunisiske nasjonale advokatforeningen.
 • Foreningen ledes av Mohamed Fadhel Mahfoudh.

SISTE NYTT

Siste nytt

Derfor er det bråk i Jerusalem

Flere hundre palestinere er skadet de siste dagene etter at israelsk politi stormet Al Aqsa-moskeen i Jerusalem. Situasjonen i den hellige byen kan komme ut av kontroll, ifølge eksperter. Hva er det som egentlig skjer?