Derfor vil de ikke polio-vaksinere sine barn

Pakistan er det eneste landet i verden der polio øker. Ifølge et notat fra Utenriksdepartementet nekter fedrene mange steder å la barna vaksineres fordi de mistenker at vaksinatørene er spioner fra Vesten. Det begrunner de med måten Osama bin Ladens oppholdssted ble avslørt.

Pakistan Polio Rising

Øst og nord i Pakistan er hardest rammet av polio. 3 år gamle Obaidullah Umarar Khan i Peshawar er en av dem.

Foto: Mohammad Sajjad / Ap

I Peshawar, nordvest i Pakistan nær grensen til Afghanistan, står en liten gutt og lener seg på en sykkel. Han er tre år og lider av polio. En sykdom som nesten er utradert i verden. Den rammer nervesystemet og kan føre til store lammelser.

I Norge har ingen blitt rammet av denne sykdommen siden 1969, men for tre år gamle Obaidullah Umarar Khan i Peshawar er situasjonen helt annerledes. Hjemlandet hans det eneste landet i verden der antallet tilfeller av polio øker.

Polio i Pakistan

Poliorammede Jamshid er 8 år og bor i utkanten av hovedstaden Islamabad. Her finnes få rullestoler og tekniske hjelpemidler så 8-åringen trilles rundt av faren i et trillebår.

Foto: BEHROUZ MEHRI / Afp

Frykter spredning

Fra 2010 til 2011 var det nær en dobling av nye tilfeller i Pakistan, og mange frykter nå at sykdommen kan spre seg til andre land.

– Det er et problem at flere barn tester positivt på polio i Pakistan, og dette har nok flere årsaker. Blant annet klima, befolkningstetthet og at det er en høy andel av befolkningen som er analfabetister, sier Pakistan-rådgiver Olaf Røssat i Røde Kors, som jobber i tett sammen med Pakistansk Røde Halvmåne.

Nå advarer Unicef blant annet mot at Pakistan kan stå i veien for en global utryddelse av polio, og muligens ende opp som det eneste stedet i verden der denne nervesykdommen eksisterer.

Skeptiske

I enkelte fattige stammeområder er skepsisen til vestlige hjelpearbeidere stor, noe som kan få store konsekvenser for de svakeste.

– Dette er bare trist å lese. Det at man bruker vestlige vaksinatører som grunn for at man ikke vil ta vaksinene viser hvor krevende arbeidet er. Dette er veldig trist for de barna dette rammer, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen til NRK.no.

I de fattige områdene langs grensen til Afghanistan i vest og Kina i nord rapporters det om flest tilfeller. I Balochistan ble 22 rammet, lenger nord i stammeområdene FATA 20.

Pakistan polio-vaksinering

Pakistanske myndigheter og internasjonale hjelpeorganisasjoner har kjørt store kampanjer for å få bukt med polioviruset.

Foto: K.M.Chaudary / Ap

Men dette er ikke de eneste helseproblemene Pakistan står overfor.

Hvert sjette barn

I Punjab-provinsen har kronisk feil- og underernæring blant barn økt, og nesten hvert femte barn i Sindh-provinsen led i fjor av akutt underernæring, mens hvert sjette pakistanske barn lider av matmangel kommer det frem i en ny menneskerettighetsrapport.

– Vi ser en klar økning av feilernærte barn. Det er i større grad snakk om feil- enn underernæring, sier Røssat til NRK.no.

– Legene på våre mobile klinikker sier de mener dette først og fremst skyldes mangel på kunnskap. Pakistan er på mange måter ett spisskammers. Så man skulle i utgangspunktet ikke tro at under- og feilernæring fantes der, men når mor og far ikke vet mye om hvordan man skal gi barna sine mest mulig næringsrikmat blir dette tilfellet.

– For når en mor ser at barna ikke får ikke i seg nok mat, og hun for eksempel får tak i sukker og noe fett. Da kan hun se at ungene spiser sukker for det er søtt, og blander hun det med fett så legger de på seg. Da kan hun trekke slutningen om at det er dette hun må gi dem for at de skal overleve. Med det resultat at de blir feilernært og pådrar seg mangelsykdommer, forteller Røssat.

– Skremmende prioriteringer

Pakistan har siden frigjøringen hatt mange skiftende regjeringer og har gjennomført få store helsereformer. De er også det landet i verden som prosentvis bruker minst penger på helse og utdanning. Noe den norske ambassaden peker på i sine notater.

Torgeir Larsen

Statssekretær Torgeir Larsen mener situasjonen i Pakistan er krevende og alarmerende.

Foto: Utenriksdepartementet

– Regjeringens manglende ansvarsfølelse og prioritering av helse og utdanning er skremmende, heter det i en kommentar fra den norske ambassaden i Islamabad i forbindelse med rapporten, som følges opp her hjemme.

– Situasjonen i Pakistan er mer en krevende og det er, som denne rapporten fra ambassaden beskriver, mye som er alarmerende. Vi vet at situasjonen i landet er vanskelig. Det gjelder også æresdrap, ytringsfrihet og sekterisk vold, sier Larsen.

For i rapporten tegnes det et dystert bilde av dagens Pakistan.

  • Til tross for lovnader gjøres det lite eller ingenting for å bekjempe korrupsjon i rettssystemet.
  • Minst 1 715 ble drept i Karachi alene. 2 307 personer ble drept og 4 341 ble skadd i terrorangrep og av selvmordsbombere.
  • Et stort flertall av de 78 000 som sitter i pakistanske fengsler sitter uten dom fordi rettsprosessene ikke er ferdig.
  • 16 journalister ble drept i landet i 2011, noe som gjør dette til verdens farligste land for journalister.
  • Nær 400 drept i voldelige angrep mot muslimske sekter, og hinduene er bekymret på grunn av at bortføring og tvangsomvendelse av jenter får gå upåaktet hen.
  • Nær 1 000 kvinner er drept i såkalte æresrelaterte drap. 93 av disse var mindreårige. 701 kvinner begikk selvmord.
  • Mer enn 1 000 barn sitter i fengsel.
  • Nær hvert tredje barn er utenfor skolesystemet, og frafallet blant dem som begynner på barne- og ungdomsskolene er på 50 prosent.
  • Nesten halvparten av alle registrerte stemmer ved valg er funnet å være falske.

Det er Den Pakistanske Menneskerettighetskommisjonen (HRCP) som har skrevet rapporten, og formannen Kamran Arif startet lanseringen med å beklage at tre av hans kollegaer hadde blitt drept i løpet av fjoråret. Han lot det tydelig skinne igjennom av det trolig var deres arbeid for menneskerettigheter som kostet dem livet.

Norge, som har flere bilateraleavtaler med Pakistan, vil ta opp situasjonen i landet med pakistanske myndigheter når de møtes, men det har vist seg at det er forskjell på handling og ord.

– I dialogen vi har med pakistanske myndigheter så legges det vekt på at er det en vilje fra deres side, men så peker denne rapporten på at mange initiativ som tas ikke følges opp. Det er alvorlig og det vil vi påpeke i de samtalene vi har, sier Larsen.

SISTE NYTT

Siste nytt