Hopp til innhold

Danmark vil oppbevare utviste utlendinger på øde øy

Danmark skal stramme ytterligere inn på sin flyktningpolitikk og vil opprette et eget senter på en øde øy for utlendinger som er besluttet utvist, men som av forskjellige grunner ikke kan returneres til hjemlandet.

Flyfoto av Lindholm

I en tidligere versjon av denne artikkelen kom det ikke tydelig nok frem at øya kun skal brukes for asylsøkere som er dømt for en forbrytelse.

Det ble klart da regjeringen og dets støtteparti, det høyrepopulistiske Dansk Folkeparti fredag kveld kom frem til et forlik om statsbudsjettet, skriver DR.

En del av budsjettforliket er at det skal opprettes et eget senter for utlendinger som er vedtatt utvist, men som likevel ikke kan sendes til utlandet.

Det er utlendinger som er dømt for en forbrytelse og har sonet sin straff, som omfattes av ordningen.

Grunnen til at de ikke kan utvises, er at de risikerer dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling i de land de eventuelt skal sendes til.

Planen er at flere typer utlendinger skal bo på øya:

  • Utlendinger som har fått avslag på asylsøknader.
  • Utlendinger som er utvist som følge av kriminalitet eller av hensyn til statens sikkerhet.
  • Fremmedkrigere.

Forsket på storfe- og grisevirus

Øya som nå skal huse de ikke-returnerbare, ligger sørøst i Danmark.

Den er rundt 50 mål stor og har så langt huset veterinærinstituttet til Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Øya er brukt til forskning på storfe- og grisevirus som man ikke har kunnet gjennomføre på bebodde områder, men overlates til den danske staten fra 1. januar 2019.

Etter planen skal ikke øya være et fengsel, men utlendingene skal måtte oppholde seg der om natten.

Sjælland med Lindholm

– Kan ha nådd grensen

Dansk Folkeparti ønsket ifølge sin finanstalsmann René Christensen å sette de ikke-returnerbare i fengsel, men han sier at de er fornøyd med løsningen de har kommet frem til.

– Den betyr at de er der om natten og kveldstimene, så da løper de ikke rundt i lokalområdene og skaper utrygghet, sier Christensen.

Den danske finansministeren Kristian Jensen understreker overfor Politiken at øya ikke skal være et fengsel.

Gruppeleder Peter Skaarup, som leder forhandlingene for Dansk Folkeparti, sier at partiet har fått til mye i forhandlingene.

I tillegg til senteret på den ubebodde øya, skal det også settes et tak på antall som kan komme til Danmark for familiegjenforening.

– Vi når kanskje grensen for hva internasjonale konvensjoner tillater, men det har vært nødvendig, sier Skaarup.

SISTE NYTT

Siste nytt