Gir Obama støtte til Syria-angrep

Republikanernes leder i Representantenes hus, John Boehner, gir sin støtte til Barack Obamas planer om et militært angrep mot Syria.

President Barack Obama i møte med lederne av Kongressen

President Barack Obama under møtet med alle lederne i Kongressen.

Foto: JIM WATSON / Afp

Presidenten møtte i ettermiddag norsk tid lederne i den amerikanske Kongressen, både på republikansk og demokratisk side og i begge kamre, Senatet og Representantenes hus.

President Barack Obama og Republikanernes leder John Boehner

John Bohener gir sin støtte presidenten.

Foto: LARRY DOWNING / Reuters

Etter møtet sa Boehner at USA er nødt til å svare på bruken av kjemiske våpen.

Det samme sier Nancy Pelosi, som er Demokratenes mindretallsleder i Representantenes hus – og ofte på kollisjonskurs med republikaneren Boehner. Men i denne saken står de samlet.

Pelosi tror Kongressen vil støtte en resolusjon som gjør et militært angrep mot Syria mulig uten FN-vedtak.

Demokratene er i flertall i Senatet mens Republikanerne er det i Representantenes hus. I begge partier finnes det representanter som er imot et angrep, av ulike grunner.

Forsvarsministeren, utenriksministeren og forsvarssjefen

Senere i kveld skal den mektige utenrikskomiteen i Senatet møte utenriksminister John Kerry, forsvarsminister Chuck Hagel og forsvarssjef Martin Dempsey.

Det er ventet at Kerry vil argumentere prinsipielt med at omverdenen er forpliktet til å reagere mot bruk av kjemiske våpen. Det er kun et fåtall land i verden, blant dem Syria, som ikke har skrevet under FNs kjemivåpenkonvensjon.

Konvensjonen forbyr all produksjon og lagring av kjemiske våpen og pålegger alle medlemsland å ødelegge det de måtte ha av slike våpen og produksjonsopplegg.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

John Kerry og Chuck Hagel om Syria

SE DIREKTE: Utenriksminister John Kerry og forsvarsminister Chuck Hagel møter Senatets utenrikskomité om Syria.

Stor eller lite angrep?

To av de mest innflytelsesrike senatorene, John McCain og Lindsey Graham, var i går i et eget møte med presidenten.

McCain og Graham var blant de første som tok til orde for at USA må angripe Assad-regimet, etter at man blir mer og mer sikker på at et gassangrep fant sted 21. august og at sporene peker mot regimet.

De to senatorene har likevel truet med å stemme ned Obamas angrepsforslag, fordi de mener det ikke går langt nok. Men etter møtet antydet begge at de og presidenten trolig blir enige innen Kongressen skal stemme over en mulig maktbruk mot Syria.

Under dagens møte med kongresslederne, gjentok Obama at angrepet vil være målrettet.

– Det vi ser for oss, er noe begrenset, noe som står i samsvar med situasjonen og som vil redusere regimets slagkraft. Samtidig har vi en bredere strategi som vil gjøre det mulig å styrke opposisjonens kampevne, sa Obama.

Både han og visepresident Joe Biden har satt i gang «kampanje overtalelse» for å sikre seg et vedtak for maktbruk, etter at Obama noe uventet forrige lørdag bestemte seg for å forankre beslutningen hos de folkevalgte.

Frankrike står last og brast

En slik forankring ville ikke de britiske folkevalgte gi sin statsminister David Cameron, da han spurte om fullmakt til å angripe Assad-regimet sammen med USA, uten FN.

Frankrike derimot sier de stiller seg side om side med USA, og er klare til aksjon. Men så trenger ikke den franske presidenten godkjenning fra det franske parlamentet om militære aksjoner. De folkevalgte får kun en orientering.

President François Hollande sa i dag at han avventer beslutningen i den amerikanske Kongressen før han og regjeringen planlegger videre.

Han avviser at Frankrike vil angripe Syria alene skulle Kongressen gå imot Obama, men oppfordrer europeiske land til å stille seg samlet bak USA. Han ber også arabiske land til å slutte seg til.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Frankrikes president sier han ønsker å komme med en reaksjon mot Syria på bruk av kjemiske våpen.
Men Hollande nekter å gå til angrep uten å ha USA med på laget.VI ADVARER MOT STERKE BILDER.

SE VIDEO: Frankrikes president Francois Hollande sier han ønsker å komme med en reaksjon mot Syria på bruk av kjemiske våpen. Men han vil ikke gå til angrep uten å ha USA med på laget. VI ADVARER MOT STERKE BILDER.

Angrep kan gjøre vondt verre

FNs generalsekretær Ban Ki-moon derimot henstiller de samme landene om å la være å angripe Syria.

– Maktbruk er kun lovlig når det brukes i selvforsvar eller når FNs sikkerhetsråd har gitt tillatelse til det, understreket FN-sjefen på en pressekonferanse mandag kveld.

Han mener et angrep fra amerikansk eller internasjonalt hold uten FN-mandat bare vil forverre konflikten, som allerede nå går utover svært mange sivile.

– Vi må vurdere hvordan et straffetiltak vil innvirke på forsøkene som gjøres for å hindre enda mer blodsutgytelser, sa Ban Ki-moon og mener arbeidet med å få til en politisk løsning må intensiveres.

(Artikkelen fortsetter under videoen.)

Ban Ki-Moon om Syria

SE VIDEO: FN-sjefen Ban Ki-moon sier alle prøvene fra Syria nå er under analysering.

Likevel, han forstår argumentene om at et angrep som er ment å avskrekke kan forhindre ytterligere bruk av kjemiske våpen.

Han mener FNs sikkerhetsråd er nødt til å reagere, hvis blir bevist av FNs inspektører at kjemiske våpen ble brukt. Hittil har Russland og Kina sperret for enhver kritikk av Syria.

FN-sjefen opplyste at alle prøvene som FN-inspektørene tok i Syria og fraktet med seg ut nå er levert til ulike laboratorium.

Han ber om tålmodighet til å la analyseringen gå sin gang, uten at noen presser på for å få ut analyseresultatene før de er endelige eller trekker sine slutninger før de er klare.

SISTE NYTT

Siste nytt