Bevæpnede demonstranter marsjerte mot strengere våpenlover

I kamuflasjeuniformer og med automatvåpen marsjerte våpentilhengere i byen Richmond i USA. Over 18.000 protesterte mot at demokratene, som nå styrer delstaten Virginia, vil stramme inn våpenlovene.

Våpenlobby protesterer i Virginia USA

Motstandere av strengere våpenlover marsjerte i byen Richmond i delstaten Virginia mandag.

Foto: Lars Os / NRK

Guvernør Ralph Northam (D) hadde erklært midlertidig unntakstilstand. Han la ned forbud mot våpen i demonstrasjon. Men forbudet ble trosset av mange aktivister.

– Hvis de tar fra oss våpnene, da gjør vi opprør. Da blir det voldelig. Det sa Michael, som ikke ville oppgi etternavnet sitt, til NRK.

Protester mot nye våpenlover i USAs delstat Virginia

Michael er en av demonstrantene NRK snakket med. Her står han i midten sammen med kameratene sine.

Foto: Lars Os / NRK

Men protestene har gått rolig for seg selv om mange var bevæpnet. Det var et omfattende politioppbud under arrangementet.

Et flertall av hvite menn deltok. Mange bar plakater med støtte til president Donald Trump. På andre plakater ble delstatens demokratiske guvernør Northam sammenlignet med Adolf Hitler.

Militære angrepsvåpen skal forbys

Demokratene overtok flertallet i både senatet og representanthuset i delstaten Virginia i fjor. De har foreslått innstramminger i våpenlovene.

Protester mot innskjerping av våpenlovene i Virginia, USA

Demokratenes flertall i delstatsforsamlingen vil forby salg av militære angrepsvåpen.

Foto: Lars Os / NRK

Bakgrunnen til folk som vil kjøpe våpen skal sjekkes bedre. Slik skal mennesker med mentale problemer lukes ut. Salg av militære angrepsvåpen skal ikke lenger tillates. Slike halvautomatiske våpen har blitt brukt i flere masseskytinger i USA. Forslaget går også ut på at ingen skal kunne kjøpe mer enn ett håndvåpen i måneden. Demokratene vil også forby folk å bære våpen i offentlige bygninger og parker.

Våpenaktivister under demonstrasjonene i Virginia USA

Demonstrasjonene var arrangert av «Virginia Citizens Defense League», som protesterer mot en innstramming i våpenlovene.

Foto: Lars Os / NRK

Flertall for å stramme inn

En meningsmåling som ble gjennomført i Virginia nylig sa 58 prosent av de spurte at de støttet skjerpede våpenlover. Men demonstrantene mandag ville forsvare det 2. grunnlovstillegget i USA. Der er folks rett til å bære våpen nedfelt.

Mandagens arrangement var organisert av «Virginia Citizens Defense League». Det er en gruppe som kjemper mot begrensninger i retten til å kjøpe og bære våpen.

Virginia USA, demonstrant som protesterer mot skjerpede våpenlover.

Mange av demonstrantene kom fra mer grisgrendte strøk av Virginia.

Foto: Lars Os / NRK

Hvert år holder de sitt folkemøte ved Virginias lokale folkeforsamling, Capitol. Men i år var oppmøtet ekstra stort fordi våpenlovene kan bli innskjerpet.

Tidligere år har republikanske ledere av delstaten holdt appeller til støtte for demonstrantene. Det var annerledes i år. Nå var det protester rettet mot de som har overtatt makten i Virginia.

Demokratene har tatt over

Det har skjedd endringer i folkesammensetningen i Virginia. Det er flyttet flere folk til byer og tettbygde strøk. Mange jobber i hovedstaden Washington D.C. og stemmer på demokratene. Nå har Det demokratiske partiet fått den politiske makten i delstaten.

Mange av demonstrantene kom fra de mer landlige deler av Virginia. Der er det å ha sitt eget våpen en selvfølgelig rettighet for mange.

Fra protestene mot våpenlover i Virginia.

Mange bar våpen og kamuflasjeuniform.

Foto: Lars Os / NRK

– Myndighetene skal ikke kontrollere oss. Det er vi som skal kontrollere dem. Det sier Kem Regik til nyhetsbyrået AP. Han jobber som sikkerhetsvakt nord i Virginia.

Myndighetene i Richmond fryktet at militante aktivister fra ytterliggående høyregrupper skulle komme til arrangementet. De var redd for voldelige sammenstøt som i 2017 i byen Charlottesville, litt lenger vest i Virginia.

Men dagens protest i Richmond ble avsluttet uten voldelige hendelser. Folk spredte seg og gikk hver til sin kant, uten at de oppstod sammenstøt.

SISTE NYTT

Siste nytt