Hopp til innhold

Betalte milliarder til Nord-Korea før toppmøte – frykter de har finansiert atomvåpen

Penger som ble utbetalt fra Sør- til Nord-Korea før det koreanske toppmøtet sommeren 2000, har bidratt til å fremskynde Nord-Koreas atomvåpenprogram, mener sørkoreansk avhopper. Møtet var en stor del av grunnen til at Sør-Koreas president Kim Dae-jung fikk Nobels fredspris samme år.

Sør-Koreas president Kim Dae-jung og Nord-Koreas leder Kim Jong-il holder hverandres hender i været

TOPPMØTE: Sør-Koreas president Kim Dae-jung (t.v.) og Nord-Koreas leder Kim Jong-il holdt hverandre o hendene før de skulle signere en felles erklæring på slutten av det koreanske toppmøtet i juni 2000. I ettertid har det kommet frem at Sør-Korea betalte minst i underkant av 4 milliarder kroner til Nord-Korea før møtet.

Foto: Ap

Da flyet med Sør-Koreas president Kim Dae-jung landet på Sunan lufthavn nord for den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang om morgenen 13. juni 2000, var det et historisk øyeblikk.

På flyplassen sto Nord-Koreas leder Kim Jong-il og tok imot den sørkoreanske presidenten. De tok hverandre i hendene og lot seg avbilde.

Møtet ble sett på som et gjennombrudd i den langvarige konflikten mellom de to landene.

Nøyaktig fire måneder etter håndtrykket mellom de to statslederne på Sunan lufthavn, ble president Kim Dae-jung tildelt Nobels fredspris.

Tidligere mangeårig sekretær i Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet Geir Lundestad har opplyst at det «ikke var noen tilfeldighet at han fikk fredsprisen det året toppmøtet fant sted».

– Betalte pengene til Nord-Koreas Kontor 39

I ettertid har det kommet frem at møtet var betalt for.

– Det ble utbetalt penger i forkant av møtet. Sør-Korea betalte Kim Jong-il penger for at han skulle invitere Kim Dae-jung til Pyongyang, sier den sørkoreanske avhopperen Kim Ki-sam, som jobbet i Sør-Koreas etterretningstjeneste på den tiden møtet fant sted, til NRK.

En spesialetterforsker i Sør-Korea konkludert med at minst 450 millioner dollar, 3,8 milliarder kroner, ble betalt fra Sør-Korea til Nord-Korea før toppmøtet.

Kim Ki-sam

– UTEN TVIL: Den sørkoreanske avhopperen Kim Ki-sam er sikker på at pengene som ble betalt fra Sør- til Nord-Korea har gått til å utvikle det nordkoreanske atomvåpenarsenalet.

Kim Ki-sam frykter pengene for det fredsprisutløsende møtet var med på å fremskynde Nord-Koreas atomvåpenprogram.

– Det er ingen tvil om at penger fra Sør-Korea har gått til å utvikle atomvåpen i Nord-Korea. Alle pengene fra Sør-Korea gikk direkte til Kontor 39. Kim Jong-il brukte penger derfra til å utvikle det nordkoreanske atomvåpenarsenalet, sier Kim Ki-sam.

Kontor 39 er en hemmelig organisasjon i Pyongyang i Nord-Korea som hadde som oppgave å forvalte og opprettholde Kim Jong-ils pengebeholdning i utenlandsk valuta.

Mener pengene fremskyndet atomprogrammet

I boken «Jakten på Nobels fredspris», hvor Kim Ki-sam og den amerikanske forfatteren og journalisten Donald Kirk beskriver en omfattende kampanje for at Kim Dae-jung skulle få fredsprisen, skriver forfatterne:

  • «Like etter at Kim Jong-il døde 17. desember 2011, beskrev den nordkoreanske partiavisen «Rodong Sinmun» atomprogrammet som det viktigste i arven etter lederen». Kim Jong-il kunne aldri ha drevet fram dette programmet uten betydelig pengeoverføringer fra den sørkoreanske regjeringen, midler han kunne ha brukt til å skaffe mat og medisiner til sin egen befolk­ning som led av sult og sykdommer.»
Historiker Øivind Stenersen

KRITISK: Nobel-historiker Øivind Stenersen mener utbetalingen fra Sør- til Nord-Korea gjorde at Nord-Korea fikk atomvåpen tidligere enn de ellers ville ha hatt.

Foto: Privat

I tillegg til pengene som ble utbetalte i forkant av toppmøtet, ga Sør-Korea stor økonomisk bistand til Nord-Korea som en del av Kim Dae-jungs såkalte solskinnspolitikk.

– Pengene for toppmøtet bidro i hvert fall til at Nord-Korea fikk atomvåpen før heller enn senere. Hadde de ikke fått pengene fra Sør-Korea, hadde det tatt mye lengre tid å utvikle atomvåpen, sier Nobel-historiker Øivind Stenersen.

Nord-Korea prøvesprengte sin første atombombe i 2006 og har siden gjennomført flere atomprøvesprengninger, senest i september i år.

Geir Lundestad mener utbetalingen i forkant av møtet ikke rokker ved tildelingen av Nobels fredspris til Kim Dae-jung.

– Hvilke transaksjoner som foregikk mellom Sør- og Nord-Korea er en helt separat sak. Alle som kjenner til Sør-Korea, vet at det dessverre er en veldig utbredt korrupsjonskultur der. Men møtet fant sted, og det kunne ha satt i gang prosesser, sier Lundestad.

SISTE NYTT

Siste nytt