Barnedødeligheten halvert på 20 år

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

18.000 barn under fem år dør hver dag, viser UNICEFs nye rapport om barnedødelighet. Likevel er situasjonen langt bedre enn for 20 år siden.

Kvinne med barn

En kvinne med et barn på fanget på et helsesenter i Namibia 31. juli i år. Ifølge UNICEF lider 109.000 barn i Namibia, rundt fem prosent av hele befolkningen, av så alvorlig matmangel at det går ut over veksten.

Foto: Jordi Matas-UNICEF / AP

Rapporten, som legges frem fredag, viser at antallet barn under fem år som dør hvert år er nesten halvert fra 1990 (12,6 millioner barn) til 2012 (6,6 millioner barn).

- Det er en fantastisk bragd at vi har halvert barnedødeligheten i løpet av 20 år, sier generalsekretæren i UNICEF Norge, Bernt Apeland, til NRK.no.

Apeland sier også at takten i forbedringene har akselerert. Det skjer en raskere forbedring i dag enn for 20 år siden.

– Det har spart 90 millioners barns liv – 180 millioner foreldre har sluppet den lidelsen det er å miste et barn. Det er store tall vi snakker om, sier han.

Bangladesh, Brasil og Etiopia

Rapporten trekker frem noen land som har hatt særlig stor suksess med å redusere barnedødeligheten.

  • I Bangladesh har dødeligheten for barn under fem år gått ned med 72 prosent fra 1990 til 2012.
  • I Brasil har barnedødeligheten gått ned med 77 prosent fra 1990 til 2012.
  • I Ethiopia har barnedødeligheten gått ned med 64 prosent fra 1990 til 2012. –

Resultatene viser at det er utrolig hva man kan få til når man setter politisk vilje bak, særlig i de landene det angår, sier Bernt Apeland.

De viktigste dødsårsakene er komplikasjoner ved svangerskap og fødsel, lungebetennelse, diare og malaria. Apeland viser til at det er enkle midler som fører frem.

– Vi vet hva som virker. Gi kvinner hjelp under svangerskap og fødsel. Mot lungebetennelse og diare er det rent vann og hygiene ved matlaging. En så enkel ting som å ikke lage mat over åpen ild inne i husene, med de mange avgassene det fører meg seg, er viktig for å unngå lungebetennelse, sier generalsekretæren i UNICEF Norge.

Der man har kommet lengst er i vaksineringen av barn. Fra å være et gode for de få, får i dag de aller fleste barn vaksiner.

– En av de viktigste grunnene er tilgangen på vaksiner. På begynnelsen av 1980-tallet var det hver femte barn som fikk de nødvendige vaksinene, i dag er det hvert femte barn som ikke får de nødvendige vaksinene. Vi er ikke i mål, men vi er nesten i mål, sier Apeland.

Også når det gjelder rent vann er mye oppnådd. FNs tusenårsmål er nådd, selv om det fortsatt er mange som ikke har tilgang på rent vann. På verdensbasis drikker 768 millioner mennesker i dag urent vann.

«Jentehær» på 30.000

Felles for de landene som lykkes er at de som har flyttet helsetilbudet ut på landsbygda, der folk bor.

– Det handler ikke om å sende ut leger, men veldig enkel helsetjenester, det jeg kaller «hjelpepleier pluss», sier Apeland.

Han trekker frem Etiopia, som et eksempel på hva som skal til for å lykkes. Landet har hatt en nedgang i barnedødeligheten på 64 prosent og har allerede nådd tusenårsmålet.

– De har tatt jenter som har fullført ungdomsskolen og gitt dem tilleggsutdannelse i å forebygge de viktigste sykdommene. Deretter har de sendt dem tilbake til landsbyene de kommer fra. Det har blitt til en jentehær på 38.000 jenter, sier Bernt Apeland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skoleklasse i Kongo

En skoleklasse for internt fordrevne flyktninger i Goma i DR Kongo. Landet er et av de fem i verden med høyest dødelighet for barn under fem år.

Foto: Thomas Mukoya / Reuters

– Dypt tragisk

Selv om barnedødeligheten er halvert, dør det i dag 18.000 barn under fem år hver dag.

216 millioner barn under fem år har dødd mellom 1990 og 2012. Det er mer enn befolkningen i Brasil, verdens femte mest folkerike land.

– Det er dypt tragisk og en fallitterklæring når 18.000 barn døde hver dag av ting som relativt enkle å forebygge, sier Bernt Apeland.

Vanskeligere å nå

Fire av fem barn som dør, gjør det i Sør-Asia og Afrika sør for Sahara

Apeland sier at det blir stadig vanskeligere å nå de som trenger hjelp. I mange tilfeller har hjelpen allerede nådd frem til dem det var enklest å nå

– Det handler om å få frem vaksiner og annen hjelp til mennesker som bor på landsbygda, langt fra lett tilgjengelige områder, sier Apeland.

Suksessen har dermed ført til at det blir stadig vanskeligere å nå de som ikke har fått hjelp.

– For hver suksess vi oppnår blir det enda vanskeligere å oppnå den neste, sier generalsekretæren i UNICEF Norge til NRK.no.

SISTE NYTT

Siste nytt