Ja til selvbestemt abort – Argentina er delt i to

RIO DE JANEIRO (NRK): Med 38 mot 29 stemmer vedtok Argentina å tillate selvbestemt abort. I gatene er det jubel og sorg.

jOLqkq0A8ns

Argentinas aborttilhengere er lettet etter senatets historiske vedtak.

Foto: STRINGER / ReutersFoto: STRINGER / Reuters

– Det blir lov, sa senatets president Cristina Kirchner etter mer enn 12 timer debatt.

Vedtaket innebærer at det blir fri adgang til å ta abort frem til 14. uke i svangerskapet.

Frem til nå har abort kun vært tillatt dersom kvinnen er blitt voldtatt eller hvis en fødsel har medført fare for liv og helse.

Flere hundre tusen ulovlige aborter blir gjennomført hvert år i Argentina, ifølge AFP.

Argentina blir det tredje landet som tillater selvbestemt abort i Sør-Amerika.

Jubel og sorg

Utenfor senatet har folk som er for og mot selvbestemt abort samlet seg.

I Argentina feirer unge kvinner endringen i abortloven

I gatene feirer mange at selvbestemt abort nå er lovlig i Argentina.

_ifDQKnVCVs

Den grønne fargen symboliserer bevegelsen som har kjempet for å legalisere abort.

YnpYGY21lUg

Sterke følelser er i sving i Argentina i dag.

Argentinas feminist-bevegelse har i over 30 år krevd at abort blir lovlig.

Dagens vedtak mener bevegelsen kan være et vendepunkt for Latin-Amerika, der den katolske kirken lenge har dominert.

– Landet vårt er et land med mange motsetninger. Det er den eneste i verden som stilte medlemmer av diktaturet for retten, men tillot ikke abort. Hvorfor? Fordi kirken er sammen med staten, sa Ester Albarello til AP.

wNEeyN0S8AI

Motstandere av abort har demonstrert utenfor senatet.

KWX5n9WZ2OU

Mange ble skuffet etter at selvbestemt abort ble vedtatt.

HFQuoFHMCY0

Den katolske kirken har stor innflytelse i Argentina.

En gruppe motstandere av abort som har samlet seg utenfor senatet, kaller seg selv «forsvarerne av de to livene».

Under et telt har de satt opp et alter med et krusifiks. En lærer sier at uansett om loven blir vedtatt, kommer hun ikke til å lære barn at abort er riktig, skriver AP.

Lang dags ferd

Under senatsmøtet i Buenos Aires har 58 av de 72 senatorene holdt innlegg – mange av dem sterkt følelsesladet – før avstemningen startet.

Forslaget om å tillate fri abort fikk flertall i kongressen, det argentinske underhuset, tidligere denne måneden.

7PO8nXyl45A

To kvinner i senatet i Argentina klemmer etter at legalisering av selvbestemt abort ble vedtatt.

Foto: MATIAS BAGLIETTO / ReutersFoto: MATIAS BAGLIETTO / Reuters

Et tilsvarende lovforslag i 2018 fikk også støtte i kongressen, men ble nedstemt i senatet med 38 mot 31 stemmer.

Verdens strengeste abortlov

Nattens vedtak i Argentina er et svært viktig signal til resten av regionen – og til verden.

Blant latinamerikanske kvinner i fruktbar alder bor bare rundt 3 prosent i et land med fri abort. Det viser tall fra Guttmacher-instituttet før nattens avstemning i Argentina.

Regionen har dermed de strengeste abortlovene i verden.

I seks land er abort forbudt under alle omstendigheter. Disse landene er Nicaragua, Haiti, El Salvador, Honduras, Surinam og Den dominikanske republikk.

nnWwjRD8xhU

Den katolske kirke står sterkt i Argentina. Det er en av grunnene til at det har vært vanskelig å legalisere abort.

Foto: EMILIANO LASALVIA / AFPFoto: EMILIANO LASALVIA / AFP

I de aller fleste landene i regionen er det forbud mot abort, men det gjøres unntak i spesielle tilfeller.

I følgende land i Latin-Amerika er det fri abort: Cuba, Uruguay, Puerto Rico og Guyana. Det viser en oversikt fra BBC.

I tillegg kommer Fransk Guyana, som ikke er en selvstendig stat, men et fransk fylke.

«De rike tar abort. De fattige dør»

Det er Argentinas venstreregjering som har tatt initiativet til lovforslaget om selvbestemt abort.

Et av de viktigste argumentene for regjeringen er at tusener av kvinner, særlig de fattige, har dødd etter mislykkede abortinngrep.

– Kriminaliseringen av abort straffer sårbare og fattige kvinner på en urimelig måte, sa president Alberto Fernandez, da den nye loven ble lagt frem.

PbuzOpC8jLw

– Forbudet mot selvbestemt abort har ikke ført noe godt med seg, sier Argentinas president, Alberto Fernandez.

Foto: ESTEBAN COLLAZO / AFPFoto: ESTEBAN COLLAZO / AFP

Ifølge myndighetene blir det hvert år tatt mellom 370.000 og 520.000 ulovlige aborter i Argentina.

De rike reiser vanligvis til land med fri abort, der de får inngrepet utført under trygge forhold.

Et kjent uttrykk i Latin-Amerikas abortdebatt er dette: «De rike tar abort. De fattige dør.»

Les også: Bitter strid om abort i Argentina

Den katolske kirkes innflytelse

– Kirkens innflytelse er den viktigste grunnen til at motstanden mot abort er så sterk, sier den kjente argentinske feministen Rita Segato:

Mer enn 60 prosent av argentinerne er katolikker, og den katolske kirken er en mektig abortmotstander. Men også de evangelikalske frikirkene har vært aktive i kampen mot den nye abortloven.

Pave Frans kommer fra Argentina. Han har vært den katolske kirkes overhode siden 13. mars 2013.

Før den nye loven ble vedtatt kom han med en uttalelse på Twitter:

Laster Twitter-innhold

– Abort handler om å kontrollere kvinner – ikke om å redde det ufødte liv, sier Rita Segato.

– Kvinnens rett til bestemme over sin egen kropp truer de sterkeste kreftene i Latin-Amerika – machokulturen og den katolske kirken, sier den kjente feministen.

SISTE NYTT

Siste nytt