Hopp til innhold

Amerikansk studie sår tvil om en- og tometeren

Forskerne mener du er like utsatt for å bli koronasmittet innendørs – uavhengig om du befinner deg 2 eller 20 meter fra smittekilden.

Uterestaurant i Seoul

DISTANSERT I FRILUFT: Amerikanske forskere mener sosial distansering har lite for seg på uterestauranter, som her i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Også innendørs har avstanden lite å si for smittefaren, viser studien.

Foto: Ahn Young-joon / AP

Det er kjemi og matematikkprofessorene Martin Z. Bazant og John W.M. Bush ved forskningsinstituttet MIT som står bak den fagfellevurderte studien.

Forskerne har utviklet en metode for å beregne risikoen for å bli smittet av covid-19 innendørs.

I utregningen tok de blant annet med faktorer som tiden man oppholder seg i et rom, ventilasjon, munnbindbruk og ulike virusvarianter.

– Avstand har lite å si

Forskerne mener anbefalingene om å holde 2 meter avstand innendørs har liten effekt.

– Vi mener det ikke har noe for seg å holde 2 meter avstand innendørs, spesielt når man bruker munnbind, sier Bazant til CNBC.

Forskerne viser til at når man bruker munnbind og puster ut, vil den varme luften stige oppover og spre seg rundt i rommet.

– Du er altså mer utsatt for smitte av den generelle luften i rommet enn av personen du holder avstand til, sier Bazant.

Forskerne mener Verdens helseorganisasjon ikke har tatt hensyn til tiden man oppholder seg i samme rom som en smittet når de har utarbeidet sine anbefalinger.

– Jo lenger man oppholder seg i samme rom som en smittet, jo høyere er risikoen for å bli smittet, sier professoren.

De mener anbefalingen om avstand er med på å gi folk en falsk trygghet.

– Du er like utsatt på 2 meters hold som på 18 meters hold innendørs. Alle menneskene som befinner seg i rommet løper den samme risikoen, sier han.

I stedet mener de å ha funnet at ventilasjonen og tiden du oppholder deg i samme rom som en smittet har betydning.

Mindre risiko ute

Forskerne mener studien viser serveringssteder og andre større lokaler har blitt unødig stengt under pandemien.

– Ofte har det vært lokaler med stor plass og god ventilasjon. Og folk tilbringer såpass lite tid der at de trygt kan drives med full kapasitet, hevder Bazant.

Forskerne mener også at sosial distansering på for eksempel uteserveringer gir lite mening.

– Hvis du ser på luftstrømmene utendørs, så vil den infiserte luften bli blåst av gårde og høyst trolig ikke føre til smitte.

– Store tettpakkede forsamlinger kan utgjøre en risiko, men om folk holder en fornuftig avstand på rundt 1 meter utendørs, ville jeg følt meg komfortabel med det – selv uten munnbind, sier Bazant.

Nakstad: – Dråper kan sveve rundt lenge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad synes studien er interessant:

– Betydningen av luftsmitte har fått ny aktualitet med de nye og mer smittsomme variantene av SARS-CoV-2-viruset. Siden smittedosen nå synes å være mindre, kan selv små dråper (aerosoler) få betydning når de spres innendørs.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Ifølge Espen Nakstad minner studien oss først og fremst på at munnbind og avstand ikke alltid er nok til å hindre smitte hvis man er innendørs med mange mennesker i omgivelser med dårlig ventilasjon.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Særlig ved roping, synging og trening puster man kraftigere enn normalt, slik at flere små dråper spres fra luftveiene. De minste dråpene er så lette at de kan sveve rundt i et rom ganske lenge uten at tyngdekraften trekker dem ned til bakken, skriver Nakstad i et svar til NRK.

Han sier det i studien er gjort avanserte matematiske beregninger av hva luftutskifting, luftfiltrering, romstørrelse og pustearbeid har å si for spredningen av aerosoler innendørs over tid.

Lufting og tid viktigere

– På bakgrunn av tidligere hendelser med «massesmitte» innendørs, har man estimert at det kreves svært få viruspartikler for å bli smittet. Basert på disse estimatene finner man at smittsomheten kan være stor innendørs, selv om man bruker munnbind, fordi ikke alle de minste dråpene stoppes av munnbindet.

Ifølge Nakstad minner studien oss først og fremst på at munnbind og avstand ikke alltid er nok til å hindre smitte hvis man er innendørs med mange mennesker i omgivelser med dårlig ventilasjon.

Tiltak som luftutskifting, romstørrelse og hvor lenge vi oppholder oss der ser ut til å ha stor betydning. Dette er tiltak som i økende grad tas inn i smittevernrådene i ulike land, sier Nakstad.

SISTE NYTT

Siste nytt