Advarer verdensledere: – Ikke nok til å forhindre farlig oppvarming i dette tiåret

Streng beskjed fra britisk næringsminister etter klimatoppmøte: – Venner, nå må vi være ærlige mot oss selv.

Kullkraftverk i Wyoming i USA

Et kullkraftverk i Wyoming i USA. I tillegg til at mange land har fastsatt nye klimamål, har valgseieren til Joe Biden i USA bidratt til øk klimaoptimisme i 2020.

Foto: J. David Ake / AP

I går gikk det digitale klimamøtet «Climate Ambition Summit 2020» av stabelen og over 70 stats- og regjeringssjefer talte.

45 land la fram nye klimaforpliktelser for 2030, men den britiske næringsministeren Alok Sharma passet på å understreke at dette ikke er nok til å forhindre farlig oppvarming i dette tiåret:

– Er det framgang etter dette toppmøtet? Ja, men la meg spørre; har vi gjort nok for å dytte verden i riktig retning for å begrense oppvarmingen til 1,5 grad, og beskytte mennesker og natur mot virkningene av klimaendringene?

– Venner, vi må være ærlige mot oss selv: Svaret på det nå er nei. Hvor enn oppmuntrende disse ambisjonene er, det er ikke nok, sa Sharma.

Alok Sharma er i tillegg til å være næringsminister, president for COP26, klimakonferansen som var planlagt i Skottland i november som nå er utsatt til 2021.

Ber alle land erklære klimakrise

Alok Sharma

Alok Sharma er næringsminister i Storbritannia. Klimatoppmøtet var organisert av Storbritannia, FN og Frankrike.

Foto: LEON NEAL / AFP

Storbritannia har forsøkt å gå foran med et godt eksempel og har lovet et klimakutt på hele 68 prosent innen 2030 – målt i forhold til nivået i 1990.

Toppmøtet i går fant sted på dagen fem år etter Parisavtalen. FNs generalsekretær António Guterres ledet det.

Han ba alle verdens ledere om å erklære klimakrise sitt land.

– Er det noen som fortsatt kan nekte for at vi står overfor en dramatisk krise? Derfor ber jeg alle verdens ledere om å erklære klimakrise i sitt land til vi har nådd klimanøytralitet, sa Guterres.

Guterres sa at 38 land allerede hadde erklært klimakrise, og ba resten av lederne om å gjøre det samme nå.

Mange lovnader

antonio Guterres

FNs generalsekretær António Guterres ber landene erklære klimakrise.

Foto: Salvatore Di Nolfi

Mange var spente på hva Kinas bidrag ville være, ikke bare fordi de står for over en fjerdedel av verdens totale utslipp, men fordi de har lovet å bli klimanøytrale innen 2060.

Å nå nullutslipp betyr at utslippene har blitt kuttet så mye som mulig og at gjenværende utslipp balanseres ved å fjerne en tilsvarende mengde fra atmosfæren, for eksempel ved å plante store mengder trær eller utvikle ny teknologi.

President Xi Jinpin sa at Kina vil jobbe med å redusere intensiteten i sine utslipp med 65 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå.

– Målet er å nå toppen i karbonutslipp før 2030, sa Xi og gjentok løftet fra september om planene om netto nullutslipp innen 2060.

Mens den kinesiske presidenten skisserte en rekke nye mål for 2030 på møtet, mente mange analytikere at han ikke gikk langt nok, skriver BBC.

India brakte lite på bordet når det kommer til nye forpliktelser, men statsminister Narendra Modi sa at landet er på vei til å oppnå sine mål i henhold til Parisavtalen og lovet å satse mer på vind- og solenergi.

Israel og Pakistan lovet å fase ut kullkraftverk.

Mest omtalte mål

Dette er noen av de mest omtalte planene:

  • EU vil kutte 55 prosent av utslippene innen 2030, sammenlignet med 1990. De vil bli klimanøytrale innen 2050.
  • Storbritannia vil kutte 68 prosent av utslipp inn 2030, sammenlignet med 1990. De vil bli klimanøytrale innen 2050.
  • Påtroppende president Joe Biden lover i sin klimaplan at USA skal ha 100 prosent fornybar energi og bli klimanøytrale innen 2050. USA er landet som har sluppet ut mest klimagasser gjennom historien.
Storm i Bodø

Klimaendringer vil gi mer storm og uvær i fremtiden hvis man ikke klarer å kutte utslipp. En rekke land og områder har i år skjerpet sine mål for utslippskutt, som de ifølge Parisavtalen skal gjøre hvert femte år.

Foto: Torstein Rasmussen

Om alle land faktisk gjennomfører kuttene de lover, kan det begrense oppvarmingen av jorda til 2,1 grader innen utgangen av århundret, ifølge en analyse av Climate Action Tracker. Det betyr at det kan være mulig for verden å stoppe de verste konsekvensene av klimaendringene.

Erna Solberg var blant de over 70 lederne som talte under det digitale toppmøtet.

– Parisavtalen viser vår felles vei. Å redusere utslipp sammen. Å bygge motstandsdyktige og robuste samfunn og mobilisere økonomi og støtte. Mens covid-19 krever oppmerksomheten i år, har ikke løftene fra Paris endret seg, sa Solberg, ifølge NTB.

Sjekk klimaet der du borSøk etter din kommune

SISTE NYTT

Siste nytt