Hopp til innhold

– Russisk barneombud bommer med norsk barnevern-kritikk

Både barnedepartementet og tidligere barneombud Reidar Hjermann mener det russiske barneombudet Pavel Astakhov snakker mot bedre vitende når han kobler norsk barnevern til terror, overgrep og bortføring.

Russlands barneombud Pavel Astakhov

Russlands barneombud Pavel Astakhov sa i et møte onsdag med tidligere barneombud i Norge, Reidar Hjermann, at barnevernet i Norge bedriver overgrep og bortføring av russiske barn. Dette forteller Hjermann til NRK.

Foto: Ivan Sekretarev / AP

Den russiske barneombudsmannen beskylder Norge for terror, og hevdet på sin twitterkonto at norske myndigheter i 55 tilfeller har begått overgrep mot russiske foreldre.

Laster Twitter-innhold

Ekspedisjonssjefen i barnevernavdelingen i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Oddbjørn Hauge, mener det ikke er noen tvil om at framstillingen av det norske barnevernet i Russland inneholder faktiske feil.

– Når Astahkov sier det han gjør snakker han mot bedre vitende, sier han.

Hauge mener det er vanskelig å spekulere i hvorfor Astakhov sier det han gjør, men at han har gjort dette i flere år. Han kjenner ikke noen av de 55 enkeltsakene, men påpeker at alle barn skal ha en god barndom uavhengig av barnets bakgrunn.

– Ved mistanke om omsorgssvikt er alltid barnevernet i dialog med foreldrene og ungene, og 80 prosent av hjelpen barnevernet gir skjer i hjemmet, sier han.

– Når barn tas ut av hjemmet er det fordi det ansees som nødvending, fortsetter han.

Hauge tror informasjonen Asthakov har er fra russiske statsborgere som bor i Norge, og som har hatt barnevernssaker med norske myndigheter.

Oddbjørn Hauge, ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Ekspedisjonssjef i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Oddbjørn Hauge mener det er liten tvil om at framstillingen til det russiske barneombudet om barnevernet inneholder feil.

Foto: Leif Hatland / NRK

– Det er drøye påstander

Departementet håndterer dette ved å gi flere intervjuer til russisk presse for å presentere fakta om norsk barnevern, og ambassaden i Moskva har lagt ut informasjon på nettet om hvordan det norske barnevernet fungerer, opplyser ekspedisjonssjefen.

– For et år siden var vi i Moskva og hadde samtaler med russiske myndigheter for å få gitt best mulig informasjon om hvordan barnevernet i Norge fungerer, forteller han.

– Påvirker utspillet til Astakhov forholdet til Russland?

– Det må UD svare på, svarer Hauge.

– Astakhov beskylder barnevernet for å være norske regjeringens forlengede arm som tar russiske barn fra foreldrene deres for å svekke det russiske samfunnet. Hva er reaksjonen deres på det?

– Det er ganske drøye påstander som får stå for hans regning, rett og slett.

Det russiske barneombudet har ingen påvirkning på enkeltsaker hos barnevernet i Norge.

– Overgrep og bortføring av russiske barn

Psykolog, og tidligere barneombud Reidar Hjermann hadde et møte med Pavel Astakhov onsdag denne uken.

Astakhov fortalte Hjermann at han var svært bekymret for norske myndigheters håndtering av russiske barn i Norge. Han brukte en del eksempler på hvordan barnevernet håndterer noen russiske familier i Norge.

– Astakhov sa at dette handler om overgrep og bortføring av russiske barn, forteller Hjermann.

Reidar Hjermann

Psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann, sier til NRK at det er viktig at myndighetene nå håndterer denne saken fra sentralt hold.

Foto: Nyhetsspiller

Han påpeker at han ikke kjenner ikke til enkeltsakene som Astakhov viser til, men at det var veldig tydelig at han hadde svært mangelfull informasjon om de sakene han snakket om.

– Det er helt åpenbart at Astakhov har mangelfull innsikt i de 55 sakene som han omtaler. Barnevernet har ikke anledning til å gi ut informasjon om enkeltsaker som jo er strengt konfidensielt, så kommunikasjonen utad er utfordrende for barnevernet sier han.

Viktig med informasjon og oppfølging

Barnevernet har generelt sett ikke alltid vært så gode til å ta vare på de biologiske foreldrene etter at de har gått inn med en omsorgsovertakelse, mener Hjermann.

– Da kan man jo forstå at de biologiske foreldrene til et barn som er plassert under offentlig omsorg går i krigsmodus, og gjør det de kan for å bevise sin uskyld eller sin rett til å ha disse barna, sier han.

Han mener at det å gjøre en skikkelig og grundig jobb som barnevern er den beste medisinen mot dårlig omdømme.

Det er særlig to ting som det er viktig at barnevernet gjør, mener Hjermann.

– Det ene er å gjøre barnevernsarbeidet særlig nøye og profesjonelt, sier han.

– Det andre er å informere om hva barnevern er og om barns rettigheter på en måte som gjør at opinionen og myndighetene i de landene som vi er i kontakt med i sånne saker forstår hva barnevern er, sier han videre.

– Sentrale myndigheter må inn

Hjermann mener det er viktig at Astakhovs utspill blir håndtert på et sentralt nivå i Norge.

– Det må ikke overlates til det lokale barnevernet å møte medier fra andre land når det kommer slike internasjonale konflikter, sier han.

Han trekker fram saken med India, hvor det var mye ensidig informasjon som kom fram i indiske medier, og hvor det lokale barnevernet ble presset opp mot veggen av indiske medier.

– Det var ingen lett oppgave for dem. Jeg håper myndighetene lærte av det, og at det nå er de sentrale myndighetene som tar grep, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt