– Det er lov å håpe at dette ikke trappes opp videre

Norske eksperter tror ikke bombingen i Syria i natt vil utløse opptrapping. – Det er lov å håpe at vi slipper med skrekken, sier NUPI-forsker Sverre Lodgaard.

Lodgaard tror at dette kan bli med en alvorlig episode.

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), tror at man foreløpig kan si at angrepene i Syria i natt kunne vært veldig mye verre.

– Det som har skjedd nå er ganske begrenset. Derfor er det lov å håpe at dette ikke trappes opp videre og at vi slipper med skrekken, sier Lodgaard.

Forsvarsminister i USA, James Mattis sa i natt at dette var en enkeltstående bølge med angrep for å sende en tydelig beskjed til Assad. Og la til at de ikke kunne si noe om flere planlagte angrep. Lodgaard tror at det ligger to forbehold i dette.

– Det ene er at hvis de ikke har ødelagt det som de satte seg fore å ødelegge, så kan det komme en ny mindre angrepsbølge. Og det andre er at fortsettelsen naturlig nok avhenger av hva russerne gjør eller ikke gjør.

Lodgaard sier at det at angrepene skal være rettet mot kjemiske anlegg, er en slags presisering av dette ikke bør ha større konsekvenser.

– Jeg vil tro at både USA, de vestlige landene og Russland er opptatt av at dette ikke skal esklare. Nå har jo beskyldningene haglet og retorikken gått høyt, og da har man naturligvis behov for å vise handlekraft. Og hvis det nå er slik at de mener og har dokumentasjon på det at det er det syriske regimet som har forgått seg, synes de vel at de har en rettferdig sak, sier han.

Svein Melby

INGEN OPPTRAPPING: Svein Melby tror at angrepet var primært for å vise at man mener alvor av truslene Trump har kommet med.

Foto: Institutt for forsvarsstudier

Tror ikke vi ser en opptrapping

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, tror heller ikke at vi vil se en opptrapping etter angrepene i natt.

– Jeg tror omfanget av dette er såpass begrenset at russerne nøyer seg med verbal protest og retorikk. Det skjer neppe så mye av konkret militær handling fra deres side. Hvis det ikke skjer noe mer med bruk av kjemiske våpen, vil jeg tro dette er en avsluttet sak, sier Melby.

Melby tror at man ved angrepet primært ville vise at man mener alvor av truslene Trump har kommet med om at man ikke aksepterer bruk av kjemiske våpen, og for å bevare egen troverdighet.

– Men man kan i største grad stille spørsmål ved om denne typen bruk av militærmakt kan avskrekke Assad fra senere bruk av kjemiske våpen. Angrepet i fjor skulle også ha en slik effekt, men effekten var heller liten.

Melby tror at militærlederen i USA har gitt presidenten tilbakemelding om at man må være forsiktig med å bruke militærmakt på en slik måte at man rammer russiske militære enheter.

– Hvis man gjorde det, ville man øke risikoen for militæropptrapping og det kunne fort bli en storpolitisk konflikt mellom USA og Russland primært. Ved å begrense dette til den type mål vi ser har blitt tatt ut i natt, har man helt klart signalisert overfor russerne at man ikke ønsker at dette skal trappes opp til en militær konfrontasjon med russerne, sier han.

– Setter arbeidet med å få til fredelig løsning tilbake

Kristian Berg Harpviken, forsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO, tror ikke det er usannsynlig at vi får russiske reaksjoner, også militært.

– Men det er vanskelig for russerne å velge seg mål i Syria som ikke direkte eskalerer konflikten mellom USA og Russland. Valgmulighetene for Russland er enda mer begrensede enn de valgmulighetene USA har. Så jeg ser det ikke som usannsynlig at vi først og fremst vil få høre kraftig språkbruk fra Russland, men at de kanskje vil holde seg tilbake fra militære aksjoner, sier Harpviken.

Kristian Berg Harpviken

KRAFTIG SPRÅKBRUK: Kristian Berg Harpviken, ved Institutt for fredsforskning, tror Russland først og fremst kommer med kraftig språkbruk.

Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

Han mener også at angrepet rent umiddelbart setter arbeidet med å få til en fredelig løsning i Syria tilbake.

– Vi har sett en tydelig reorientering over lang tid nå, fra Vesten spesielt, der man har blitt villig til å akseptere en løsning der Assad blir sittende i ved makten. Men når man nå, i stedet for som president Trump sa for en uke siden, å trekke seg ut av Syria, velger å gå inn igjen militært som en reaksjon på Assads bruk av kjemiske våpen, er veien frem til en løsning betydelig lengre.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt