Hopp til innhold

– Cameron er en overklassepøbel

Norsk professor frykter at en overreaksjon fra myndighetenes side vil øke mistilliten mellom folket, politiet og politikerne i Storbritannia.

David Cameron møter politikonstabel i Croydon tirsdag

Statsminister David Cameron i møte med en politioverbetjent i Croydon sør i England på tirsdag etter de enorme opptøyene i bydelen.

Foto: Stefan Rousseau / Ap

– Det er klart at når en sosial orden bryter sammen som det nå har gjort i flere av de engelske storbyene, så har det veldig store kostnader. Også sosiale kostnader som det vil ta lang tid å gjøre opp for, sier Mads Andenæs, professor ved Institutt for privatrett ved UiO.

Andenæs snakket om uroen i England i programmet Kulturnytt på NRK P2 onsdag.

Han forteller at de kan sammenlignes med tidligere opptøyer, helt tilbake til raseopptøyene på slutten av 50-tallet, men at det nå faller sammen med en ekstrem politisk og økonomisk situasjon.

Les også: England-uro: – Offentlige kutt er som å kaste bensin på bålet

– Bare begynnelsen

Mads Andenæs ved Institutt for privatrett, UiO

Mads Andenæs ved Institutt for privatrett kaller statsminister David Cameron en overklassepøbel.

Foto: Universitetet i Oslo/Det juridiske Fakultet

– Det som gjør det spesielt problematisk er jo at vi nå bare ser begynnelsen på det som er budsjettnedskjæringer og arbeidsløshet, for eksempel, som jo alltid rammer de som er svakest og minst privilegerte.

Men det er, paradoksalt nok, også de som står bak denne ukens opptøyer, i første rekke de underpriviligerte, som vil føle kostnadene av dette, forteller Andenæs.

Opptøyene har, ifølge ham, sosialøkonomiske årsaker. Andenæs kaller statsminister David Cameron for en overklassepøbel.

Les: Cameron: Det vi ser nå, er kvalmt
Les også: Opptøyene i London har krevd sitt første offer

– Ikke overraskende

Aslak Sira Myhre

Daglig leder for Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre, er ikke overrasket over at det har oppstått opptøyer i Storbritannia.

Foto: NRK

Tidligere leder av RV og nå daglig leder for Litteraturhuset, Aslak Sira Myhre, er ikke overrasket over at det har oppstått opptøyer i England nå.

– Jeg er overrasket over den ekstreme kraften i opptøyene, men det at det har oppstått sosial uro er ikke overraskende, sier han i NRK Kulturnytt.

– Camerons regjering har sittet i et snaut år, siden mai i fjor - og i løpet av den tida har det vært generalstreik, det har vært kamper mellom politiet og streikende, det har vært studentopptøyer, og det er ikke mer enn et halvt år siden det var gateslag mellom vanlige middelklassestudenter og politiet i de store byene i Storbritannia. Det har også vært okkupasjoner av de ledende universitetene, ledet av studenter og professorer sammen.

Alt henger sammen med den enorme innsparingen som skal skje i offentlige budsjetter, mener Myhre.

– En innsparing som rammer, ikke bare de aller fattigste, men store deler av arbeiderklassen, de fattigste og deler av mellomklassen. Jeg tror ikke vi helt forstår hvor ekstremt dette er.

I Storbritannia er det planlagt kutt på 40 prosent av de offentlige budsjettene.

– Tenk dere et Norge hvor man kutter 40 prosent av de offentlige budsjettene.

En ung opprører sparker inn vinduet på en gullsmedbutikk i Birmingham.

En ung mann sparker inn vinduet til en gullsmedbutikk i Birmingham.

Foto: David Jones / Ap

– Ingen å identifisere seg med

En opprører i England viser fingern på vei ut av retten i London

En mann, som trolig har vært en del av opprøret i London, viser fingern i det han forlater en forhørsrett øst i London. Flere hundre aktivister skal ha blitt siktet etter de siste dagers opptøyer i flere bydeler i London.

Foto: BEN STANSALL / Afp

Myhre mener det mangler tillit mellom underklassen og politiet, og mellom underklassen og venstresida.

– Det finnes ikke lenger en venstreside som kan reise en arbeiderklasse til tet og en stolthet. Venstresida og New Labour er akkurat som Arbeiderpartiet i Norge, et middelklassefenomen. Men det bygger ikke lenger på gruvearbeiderne, det bygger ikke på vaskedamene, ikke på de svarte, det bygger ikke på arbeiderklassen.

Myhre mener mangelen på en politisk bevegelse som folket kan identifisere seg med, kan få slike typer utslag.

Les også: Britene handler balltrær som aldri før

– Politikken må justeres

Over 800 personer er arrestert i løpet av de siste dagene i Storbritannia, Andenæs håper myndighetene i landet ikke overreagerer når de skal dømmes for ugjerningene.

– Hvis man får en overreaksjon, så kommer dette til å etterlate sår som er dype og vil vedvare svært lenge. Det er jo klart at de må få orden, for sosial uorden som vi har sett her har så store kostnader, ikke minst for de underpriviligerte, så det må jo bringes til opphør.

Men neste fase er å begynne å diskutere årsakene til opptøyene, mener Andenæs.

– Omleggingen av politikken ses på som en årsak til uroen, og det er noe som fortsatt kan justeres og forhåpentligvis kan man bringe politikken inn på et noe mer konstruktivt spor enn det vi har sett de siste to årene i Storbritannia.

Politifolk i opprørsutstyr drar med seg en demonstrant i Hackney

Politifolk sleper med seg en demonstrant i Hackney.

Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt